Vi forskar om boendet, bostäder och staden

IBF är en mångvetenskaplig miljö med bostads- och urbanforskning som gemensam nämnare. Bland våra olika forskningsämnen finns bostadspolitik, boendepreferenser, prissättning på bostadsmarknaden, flyttmönster, segregering och samhälls- och stadsplanering i relation till exempelvis demokratifrågor och hälsoaspekter.

Utöver de många enskilda forskningsprojekt som bedrivs vid institutet har vi två egna forskningsprogram, Mångfaldens dilemman. Etnisk integration och segregation i staden och Boende och bostadspolitik i förändring, och vi samarbetar med liknande forskningsmiljöer i ett stort projekt om hållbar stadsutveckling, CRUSH.

2015 års urbanföreläsare är Edward Glaeser, ekonomiprofessor vid Harvard University, USA. Boka in datumet den 15 april redan nu!

Mer information om våra kommande aktiviteter finns i kalendariet nedtill.


Rowland Atkinson
   Seminar at IBF with Dr. Rowland Atkinson on "Priviledged Living in London".


Nyheter

Disputation - Ann Rodenstedt

2015-01-27

En avhandling om bostadsområdet Victoria Park och Bellevue i Malmö, läggs fram vid Institutet för bostads- och urbanforskning. Nyckelord är bl. a. segregation, "self-segregation" och "gated commmunitie"s. ...

Nytt nummer av nyhetsbrevet ute nu!

2015-01-16

Vi pustar ut efter en intensiv höst och riktar in oss på Bostadsmötet i det senaste numret av Nyhetsbrevet. ...

Irene Molina i Byggindustrin på tema segregation och bostadsbyggande

2014-12-17

I senaste numret av tidningen "Byggindustrin" intervjuas IBF:s prefekt Irene Molina i artikeln ”Segregationen ökar när välbärgade stänger in sig” (publicerad den 10 december 2014). När miljonprogrammen byggdes, visste politikerna från början att de skapade segregation [… ] Nu när nya program krävs för att möta bostadsbristen är det svårt att minska de sociala skillnaderna. Tvärtom sker en polarisering där människor inte längre möts, säger Molina. Artikeln finns att läsa i sin helhet i lösnum...

IBF forskare deltar på Arkitekturgalan

2014-12-17

Kulturgeografen Sara Westin, forskare vid IBF, deltog i ett panelsamtal på temat Varför blir det inte som vi vill? vid Arkitekturgalan 2014. Galan hölls den 28 november i Stadshuset och Aula Medica i Stockholm, med Sveriges Arkitekter som arrangör. Samtalets tema berörde medborgarnas uppfattning om varför vision och verklighet inte hänger ihop. Varför blir det sällan ett resultat som medborgaren tycker om? Sara, vars avhandling behandlar ideal och realitet i stadsplanering och arkitektur, var in...

Miljoner i forskningsanslag från Vetenskapsrådet

2014-11-18

Forskare vid IBF får anslag från Vetenskapsrådet för projekt inom stadsplanering. Irene Molina och Sara Westin delar på 10,5 miljoner kronor. ...

Disputation den 5 december: Jon Loit - En stad i världsklass – hur och för vem?: En studie om Stockholms sociala stadsplanering

2014-11-18

Kulturgeografen Jon Loit disputerar på avhandlingen "En stad i världsklass – hur och för vem?: En studie om Stockholms sociala stadsplanering", om stadsplanering och segregation. ...

IBF's Tora Holmberg i Sveriges Radio P1

2014-10-20

Forskaren Tora Holmberg berättar om kattkvinnor, katter och kvinnors femininitet i samhället idag i radioprogrammet "Stil".   ...

Bra betyg för IBF-tidskrift

2014-10-08

Tidskriften "Housing, Theory and Society" som ägs av IBF, kommer från och med 2015 att ingå i tidskriftsdatabasen ISI Web of Science. ...

Disputation: Kristin Ljungkvist - The Global City 2.0 – An International Political Actor Beyond Economism?

2014-10-08

Ännu en doktorand på IBF lade nyligen fram sin avhandling. Kristin Ljungkvist, doktorand i statsvetenskap, disputerade på avhandlngen "The Global City 2.0 – An International Political Actor Beyond Economism?". ...

Gå till RSS

På gång


Tisdag 3 februari
Looking beyond the neighbourhood: Income inequality and residential segregation in Swedish metropolitan areas, 1991–2010
Författare: Simone Scarpa (Linnéuniversitet). Seminariet kommer att hållas på engelska.
Kl 13.15 i IBF:s seminarierum, Trädgårdsgatan 18

Torsdag 5 februari - Bostadsforskningsseminarium (Obs! Dag)
Priviledged living in London
Författare/Föreläsare: Rowland Atkinson, ordförande: Irene Molina. Seminariet kommer att hållas på engelska.
Kl 13.15 i IBF:s seminarierum, Trädgårdsgatan 18

Tisdag 10 februari - IMER-seminarium
Resisting neoliberalism in Swedish housing provision: Social movements emerging in the housing margins
Författare: Carina Listerborn (Malmö Högskola), Irene Molina (IBF) och Sara Westin (IBF), opponent: Tora Holmberg, ordförande: Göran Rydén. Seminariet kommer att hållas på engelska.
Kl 13.15 i IBF:s seminarierum, Trädgårdsgatan 18

Torsdag 12 februari - IMER-seminarium OBS! Dag

Cocooning urban life: Household experiences with diversity in neighbourhoods, workplaces and mobility
Författare: Sako Musterd (University of Amsterdam)
Seminariet kommer att hållas på engelska.

Kl 13.15 i IBF:s seminarierum, Trädgårdsgatan 18

Tisdag 17 februari - Bostadsforskningsseminarium

Överklassens boende - ett forskningsprojekt
Författare: Tora Holmberg

Kl 13.15 i IBF:s seminarierum, Trädgårdsgatan 18

Tisdag 24 februari - IMER-seminarium

Immigration and internal native migration patterns
Författare: Henrik Andersson (IBF), opponent: Susanne Urban, ordförande: Anders Lindbom
Seminariet kommer att hållas på engelska.

Kl 13.15 i IBF:s seminarierum, Trädgårdsgatan 18

Tisdag 3 mars - Bostadsforskningsseminarium

Det hållbara hemmet?
Författare: Pernilla Hagbert (Chalmers och KTH) - ref. Sara Westin

Kl 13.15 i IBF:s seminarierum, Trädgårdsgatan 18

Tisdag 10 mars

Diskussion av ”Tvärvetenskap på disciplinär grund - tjugo år med Institutet för bostads- och urbanforskning,” ett kapitel i den Samhällsvetenskapliga fakultetens jubileumsbok
Författare: Bo Bengtsson, inledare: Mats Franzén, Terry Hartig m. fl.

Kl 13.15 i IBF:s seminarierum, Trädgårdsgatan 18


För ytterligare seminarier under våren 2015 se "Aktiviteter - Seminarier" eller "Mångfaldens dilemman - Seminarier".

Nya tidskriftsnummer

Housing, Theory and Society

Internationell och refereegranskad tidskrift om bostadsfrågor, samhällsvetenskap och sociala frågor.

Volume 31, Issue 1, 2014
Volume 31, Issue 2 and 3, 2014
Volume 31, Issue 4, 2014

International Journal  of Housing Policy

Samhällsvetenskaplig, internationell och refereegranskad tidskrift med inriktning på bostadsfrågor.

Volume 13, Issue 4, 2013