Vi forskar om boendet, bostäder och staden.

IBF är en mångvetenskaplig miljö med bostads- och urbanforskning som gemensam nämnare. Bland våra olika forskningsämnen finns bostadspolitik, boendepreferenser, prissättning på bostadsmarknaden, flyttmönster, segregering och samhälls- och stadsplanering i relation till exempelvis demokratifrågor och hälsoaspekter.

Utöver de många enskilda forskningsprojekt som bedrivs vid institutet har vi två egna forskningsprogram, Mångfaldens dilemman. Etnisk integration och segregation i staden och Boende och bostadspolitik i förändring, och samarbetar med liknande forskningsmiljöer i ett stort projekt om hållbar stadsutveckling, CRUSH.

2014 års höjdpunkter är urbanföreläsningen med Gerry Stoker den 13 maj och bostadsmötet den 1-2 oktober. I år firar vi dessutom 20 år som självständig enhet vid Uppsala universitet. Det kommer att uppmärksammas i våra aktiviteter under 2014. Håll dig uppdaterad via webben!

Nyheter

Stadsplanen - mellan vision och verklighet

2014-04-14

IBF:s forskare Sara Westin diskuterar stadsplaner i det senaste avsnittet av podcasten Staden, som tidskriften Arkitektur och Sveriges Arkitekter ligger bakom....

"Många har hälsoproblem"

2014-04-13

Bland miljonprogrammens bostadsgäster märks en försämrad folkhälsa och det har att göra med bostädernas kvalitet, det menade IBF:s forskare och prefekt Irene Molina när hon intervjuades i fredagskvällens SVT Aktuellt....

Vad händer med allmännyttan?

2014-04-01

Allmännyttan står i fokus i IBF-medarbetaren Roger Anderssons två senaste publikationer. Uppsatserna presenterades ursprungligen vid internationella konferenser i Kina där allmännyttans framtid diskuterades ur ett internationellt perspektiv....

Var ska vi bo när staden blir ett varumärke?

2014-03-25

Bostadsbristen är ett resultat av att städerna hellre bygger varumärken än bostäder. Det skriver IBF:s forskare Irene Molina och Brett Christophers, som en del av forskargruppen CRUSH, i en ny debattartikel....

Gå till RSS

På gång

Seminarium tisdag 15 april
13.15-15.00

Minnet av Gubbängen
Mats Franzén (IBF)


Seminarium tisdag 22 april
13.15-15.00

Titel kommer inom kort
Namn på författare presenteras inom kort


Seminarium tisdag 29 april
13.15-15.00

Mångfaldens dilemman - ett antologiseminarium
Bo Bengtsson, Gunnar Myrberg m.fl. (IBF)

Nya tidskriftsnummer

Housing, Theory and Society

Internationell och refereegranskad tidskrift om bostadsfrågor, samhälls- vetenskap och sociala frågor.

Volume 31, Issue 1, 2014

International Journal  of Housing Policy

Samhälls- vetenskaplig, internationell och refereegranskad tidskrift med inriktning på bostadsfrågor.

Volume 13, Issue 4, 2013