Lediga tjänster

Administratör

Institutet för bostads- och urbanforskning utlyser en tjänst som administratör på 60% med tillträde 7 januari 2015. Sista ansökningsdag är den 27 november 2014.

Mer om tjänsten

Forskarassistent i nationalekonomi

Tjänsten avser forskning (80 %) vid institutet inom ämnesområdet nationalekonomi, och då särskilt bostads- och urbanekonomi, samt undervisning och handledning (20 %) vid Nationalekonomiska institutionen. Sista ansökningsdag är den 8 december 2014.

Mer om tjänsten

Vi forskar om boendet, bostäder och staden

IBF är en mångvetenskaplig miljö med bostads- och urbanforskning som gemensam nämnare. Bland våra olika forskningsämnen finns bostadspolitik, boendepreferenser, prissättning på bostadsmarknaden, flyttmönster, segregering och samhälls- och stadsplanering i relation till exempelvis demokratifrågor och hälsoaspekter.

Utöver de många enskilda forskningsprojekt som bedrivs vid institutet har vi två egna forskningsprogram, Mångfaldens dilemman. Etnisk integration och segregation i staden och Boende och bostadspolitik i förändring, och samarbetar med liknande forskningsmiljöer i ett stort projekt om hållbar stadsutveckling, CRUSH.

2014 års höjdpunkter är urbanföreläsningen med Gerry Stoker den 13 maj och bostadsmötet den 1-2 oktober. I år firar vi dessutom 20 år som självständig enhet vid Uppsala universitet. Det kommer att uppmärksammas i våra aktiviteter under 2014. Håll dig uppdaterad via webben!


Nyheter

Miljoner i forskningsanslag från Vetenskapsrådet

2014-11-18

Forskare vid IBF får anslag från Vetenskapsrådet för projekt inom stadsplanering. Irene Molina och Sara Westin delar på 10,5 miljoner kronor. ...

IBF's Tora Holmberg i Stil på Sveriges Radio P1

2014-10-20

Forskaren Tora Holmberg berättar om kattkvinnor, katter och kvinnors femininitet i samhället idag.   ...

Bra betyg för IBF-tidskrift

2014-10-08

Tidskriften "Housing, Theory and Society" som ägs av IBF, kommer från och med 2015 att ingå i tidskriftsdatabasen ISI Web of Science. ...

Kristin Ljungkvist disputerar

2014-10-08

Ännu en doktorand på IBF lägger nu fram sin avhandling. Kristin Ljungkvist, doktorand i statsvetenskap, disputerar på avhandlngen "The Global City 2.0 – An International Political Actor Beyond Economism?". ...

”Inga barn ska vräkas”

2014-09-10

Trots att regeringens mål har varit att antalet vräkningar bör minska generellt och att ”inga barn ska vräkas” sker detta fortfarande. Vad har socialtjänsten för roll och möjligheter i dessa sammanhang och vilka är de hyresrättsliga förutsättningarna? Detta är ett av alla ämnen som tas upp i temat Bostadspolitiken och boendeformerna under konferensen Bostadsmötet i Uppsala den 1-2 oktober. ...

Hemlöshet på olika villkor?

2014-09-10

De senaste årens samhälleliga och bostadspolitiska förändringar i Sverige har försvårat tillgången till bostäder för mindre bemedlade och nu läggs allt mer fokus på att skapa en socialt hållbar stad. Men hur ser situationen och villkoren ut i dag för olika kategorier av hemlösa och vad kan vi göra åt det? Boendet och välfärden är ett av flera teman som avhandlas under konferensen Bostadsmötet i Uppsala den 1-2 oktober.  ...

Hyresregleringens vara eller inte vara

2014-09-09

Debatten om hyresregleringen är lika aktuell i dag som för ett halvsekel sedan då systemet infördes. Vad händer om den avskaffas? Blir den enskilde hyresgästen rätts- och skyddslös? Hur har bostadsförsörjningsproblemen och bostadspolitiken förändrats över tid? Detta är ett av flera teman som dryftas under konferensen Bostadsmötet i Uppsala den 1-2 oktober. ...

Gå till RSS

På gång


Tisdag 18 november - IMER seminarium

Immigration, new religious symbols, and the dynamics of neighborhoods
Författare: Matz Dahlberg (IBF), opponent: Gunnar Myrberg, ordförande: Roger Andersson
Språk: Swedish or English as suited to the circumstances

Kl 13.15 i IBF:s seminarierum, Trädgårdsgatan 18

Tisdag 25 november - IMER seminarium

Spatial integration of Eastern Europeans in Sweden, 1990-2010
Författare: Kati Kadarik (IBF), opponent: Susanne Urban, ordförande: Lina Hedman
Språk: English

Kl 13.15 i IBF:s seminarierum, Trädgårdsgatan 18

Tisdag 2 december - IMER seminarium

Rubrik meddelas!
Författare: Roger Andersson (IBF), opponent: Matz Dahlberg

Kl 13.15 i IBF:s seminarierum, Trädgårdsgatan 18

Tisdag 9 december - Bostadsforskning

Rubrik meddelas!
Författare: Terry Hartig (IBF)

Nya tidskriftsnummer

Housing, Theory and Society

Internationell och refereegranskad tidskrift om bostadsfrågor, samhälls- vetenskap och sociala frågor.

Volume 31, Issue 1, 2014

Volume 31, Issue 2 and 3, 2014

International Journal  of Housing Policy

Samhälls- vetenskaplig, internationell och refereegranskad tidskrift med inriktning på bostadsfrågor.

Volume 13, Issue 4, 2013