Vi forskar om boendet, bostäder och staden

IBF är en mångvetenskaplig miljö med bostads- och urbanforskning som gemensam nämnare. Bland våra olika forskningsämnen finns bostadspolitik, boendepreferenser, prissättning på bostadsmarknaden, flyttmönster, segregering och samhälls- och stadsplanering i relation till exempelvis demokratifrågor och hälsoaspekter.

Utöver de många enskilda forskningsprojekt som bedrivs vid institutet har vi två egna forskningsprogram, Mångfaldens dilemman. Etnisk integration och segregation i staden och Boende och bostadspolitik i förändring, och vi samarbetar med liknande forskningsmiljöer i ett stort projekt om hållbar stadsutveckling, CRUSH.

Seminarier


Measures of residential segregation – what are we quantifying, and why? 
Metodseminarium
Inledare: Roger Andersson 
Tid: Tisdag 1 september kl. 13.15
Plats: Seminarierummet på IBF
Språk: Engelska

Re-inventing neighborhood? Transforming Chicago’s public housing
Bostadsforskningsseminarium
Författare: Janet Smith 
Tid: Torsdag 3 september kl. 10.15 
Plats: Seminarierummet på IBF
Språk: Engelska

A study on political and media discourses on stigmatised neighbourhoods in Sweden 
IMER seminarium
Författare: Karin Backvall 
Tid: Tisdag 8 september kl. 13.15 
Plats: Seminarierummet på IBF
Språk: Engelska 

Mer information om våra seminarier finns under Aktiviteter/Seminarier.

Nya tidskriftsnummer


Housing, Theory and Society

Internationell och refereegranskad tidskrift om bostadsfrågor, samhällsvetenskap och sociala frågor.

Volume 32, Issue 1, 2015
Volume 32, Issue 2, 2015


International Journal  of Housing Policy

Samhällsvetenskaplig, internationell och refereegranskad tidskrift med inriktning på bostadsfrågor.

Volume 15, Issue 1, 2015