Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)

Vi forskar om boendet och staden

IBF är en mångvetenskaplig miljö med bostads- och urbanforskning som gemensam nämnare. Bland våra forskningsämnen finns bostadspolitik, flyttmönster, gentrifiering, segregering, social hållbarhet och samhälls- och stadsplanering i relation till exempelvis demokratifrågor och hälsoaspekter.

Läs mer om vår forskning

ENHR 2018 Uppsala

I sommar står IBF värd för den europeiska bostadskonferensen European Network for Housing Research.