Vi forskar om boendet, bostäder och staden

IBF är en mångvetenskaplig miljö med bostads- och urbanforskning som gemensam nämnare. Bland våra olika forskningsämnen finns bostadspolitik, boendepreferenser, prissättning på bostadsmarknaden, flyttmönster, segregering och samhälls- och stadsplanering i relation till exempelvis demokratifrågor och hälsoaspekter.

Utöver de många enskilda forskningsprojekt som bedrivs vid institutet har vi två egna forskningsprogram, Mångfaldens dilemman. Etnisk integration och segregation i staden och Boende och bostadspolitik i förändring, och vi samarbetar med liknande forskningsmiljöer i ett stort projekt om hållbar stadsutveckling, CRUSH.

2015 års urbanföreläsare är Edward Glaeser, ekonomiprofessor vid Harvard University, USA. Boka in datumet den 15 april redan nu!

Mer information om våra kommande aktiviteter finns i kalendariet nedtill.


På gång


Tisdag 3 mars - Bostadsforskningsseminarium

Det hållbara hemmet?
Författare: Pernilla Hagbert (Chalmers och KTH) - ref. Sara Westin

Kl 13.15 i IBF:s seminarierum, Trädgårdsgatan 18

Tisdag 10 mars

Diskussion av ”Tvärvetenskap på disciplinär grund - tjugo år med Institutet för bostads- och urbanforskning,” ett kapitel i den Samhällsvetenskapliga fakultetens jubileumsbok
Författare: Bo Bengtsson, inledare: Mats Franzén, Terry Hartig m. fl.

Kl 13.15 i IBF:s seminarierum, Trädgårdsgatan 18

Tisdag 17 mars - IMER-seminarium

Segregation by design: Immigration, urban planning, and the construction of equality in Sweden
Författare: Jennifer Mack (IBF), opponent: Mats Franzén, ordförande: Terry Hartig
Seminariet kommer att hållas på engelska.

Kl 13.15 i IBF:s seminarierum, Trädgårdsgatan 18

Tisdag 31 mars

Titel meddelas inom kort!
Författare: Jonas Larsson Taghizadeh, opponent: Matz Dahlberg (requested)

Kl 13.15 i IBF:s seminarierum, Trädgårdsgatan 18

Tisdag 7 april

Titel och författare meddelas!

Onsdag 15 april - Urban Research Lecture

The Urban Century - An Urban World

Föreläsare/Author: Edward Glaeser (Harvard University)

KL. 15.00, Universitetshuset, sal X

 


För ytterligare seminarier under våren 2015 se "Aktiviteter - Seminarier" eller "Mångfaldens dilemman - Seminarier".

Nya tidskriftsnummer

Housing, Theory and Society

Internationell och refereegranskad tidskrift om bostadsfrågor, samhällsvetenskap och sociala frågor.

Volume 31, Issue 1, 2014
Volume 31, Issue 2 and 3, 2014
Volume 31, Issue 4, 2014

International Journal  of Housing Policy

Samhällsvetenskaplig, internationell och refereegranskad tidskrift med inriktning på bostadsfrågor.

Volume 13, Issue 4, 2013