Vi forskar om boendet, bostäder och staden

IBF är en mångvetenskaplig miljö med bostads- och urbanforskning som gemensam nämnare. Bland våra olika forskningsämnen finns bostadspolitik, boendepreferenser, prissättning på bostadsmarknaden, flyttmönster, segregering och samhälls- och stadsplanering i relation till exempelvis demokratifrågor och hälsoaspekter.

Utöver de många enskilda forskningsprojekt som bedrivs vid institutet har vi två egna forskningsprogram, Mångfaldens dilemman. Etnisk integration och segregation i staden och Boende och bostadspolitik i förändring, och vi samarbetar med liknande forskningsmiljöer i ett stort projekt om hållbar stadsutveckling, CRUSH.


Uppsala Lecture 2015: The Urban Century - An Urban World

2015 års urbanföreläsare var Edward Glaeser, Harvard University. MER: Se den efterföljande diskussionen. 

På gång


Tisdag 5 maj

Householding at the Great Copper Mine, 1720 – 1770
Författare: Hedvig Widmalm
Opponent: Jennifer Mack
Ordförande: Per Gustafson
Språk: Engelska

Kl 13.15 i IBF:s seminarierum, Trädgårdsgatan 18


Tisdag 12 maj IMER-seminarium

Den dödliga närheten: Medmänniskan, den imaginära ordningen och förfrämligandets problem
Författare: Lennart Räterlinck (IBF)
Ordförande: Gunnar Myrberg
Opponent: Sara Westin
Språk: svenska

Kl 13.15 i IBF:s seminarierum, Trädgårdsgatan 18


Tisdag 19 maj

Tidsanvändning förr i tiden: hur kommer man åt den och vad säger den oss?
Författarna: Maria Ågren och Rosemarie Fiebranz (Historiska institutionen, Uppsala universitet)
Språk: Svenska

Kl 13.15 i IBF:s seminarierum, Trädgårdsgatan 18


För ytterligare seminarier under våren 2015 se "Aktiviteter - Seminarier" eller "Mångfaldens dilemman - Seminarier".

Nya tidskriftsnummer


Housing, Theory and Society

Internationell och refereegranskad tidskrift om bostadsfrågor, samhällsvetenskap och sociala frågor.

Volume 32, Issue 1, 2015


International Journal  of Housing Policy

Samhällsvetenskaplig, internationell och refereegranskad tidskrift med inriktning på bostadsfrågor.

Volume 15, Issue 1, 2015