Vi forskar om boendet, bostäder och staden

IBF är en mångvetenskaplig miljö med bostads- och urbanforskning som gemensam nämnare. Bland våra olika forskningsämnen finns bostadspolitik, boendepreferenser, prissättning på bostadsmarknaden, flyttmönster, segregering och samhälls- och stadsplanering i relation till exempelvis demokratifrågor och hälsoaspekter.

Utöver de många enskilda forskningsprojekt som bedrivs vid institutet har vi två egna forskningsprogram, Mångfaldens dilemman. Etnisk integration och segregation i staden och Boende och bostadspolitik i förändring, och vi samarbetar med liknande forskningsmiljöer i ett stort projekt om hållbar stadsutveckling, CRUSH.

Seminarier


Discriminated against by the State? Reports to the Equality Ombudsman (DO) about ethnic and religious discrimination in encounters with street-level bureaucrats  
Författare: Moa Bursell (Institutet för framtidsstudier och Stockholms universitet)
Tid: Tisdag 25 oktober kl. 13.15
Språk: Svenska

Hela seminarieprogrammet finns
under Aktiviteter/Seminarier.

Nya tidskriftsnummer


Housing, Theory and Society

IBF:s internationella och refereegranskade tidskrift om bostadsfrågor, samhällsvetenskap
och sociala frågor.

Volume 33, Issue 1, 2016
Volume
33, Issue 2, 2016
Volume 33, Issue 3, 2016
Volume 33, Issue 4, 2016


International Journal of Housing Policy

Samhällsvetenskaplig, internationell och refereegranskad tidskrift (samägd) med inriktning på bostadsfrågor.

Volume 16, Issue 1, 2016
Volume 16, Issue 2, 2016
Volume 16, Issue 3, 2016