Lediga tjänster

För tillfället finns inga lediga tjänster att söka.

Vi forskar om boendet, bostäder och staden

Bostadsmötet 2014

Du glömmer väl inte att anmäla dig till Bostadsmötet? Reducerad sk. early bird-avgift gäller fram till 15 september! Sista anmälningsdag förblir den 15 september.

IBF är en mångvetenskaplig miljö med bostads- och urbanforskning som gemensam nämnare. Bland våra olika forskningsämnen finns bostadspolitik, boendepreferenser, prissättning på bostadsmarknaden, flyttmönster, segregering och samhälls- och stadsplanering i relation till exempelvis demokratifrågor och hälsoaspekter.

Utöver de många enskilda forskningsprojekt som bedrivs vid institutet har vi två egna forskningsprogram, Mångfaldens dilemman. Etnisk integration och segregation i staden och Boende och bostadspolitik i förändring, och samarbetar med liknande forskningsmiljöer i ett stort projekt om hållbar stadsutveckling, CRUSH.

2014 års höjdpunkter är urbanföreläsningen med Gerry Stoker den 13 maj och bostadsmötet den 1-2 oktober. I år firar vi dessutom 20 år som självständig enhet vid Uppsala universitet. Det kommer att uppmärksammas i våra aktiviteter under 2014. Håll dig uppdaterad via webben!

Nyheter

”Inga barn ska vräkas”

2014-09-10

Trots att regeringens mål har varit att antalet vräkningar bör minska generellt och att ”inga barn ska vräkas” sker detta fortfarande. Vad har socialtjänsten för roll och möjligheter i dessa sammanhang och vilka är de hyresrättsliga förutsättningarna? Detta är ett av alla ämnen som tas upp i temat Bostadspolitiken och boendeformerna under konferensen Bostadsmötet i Uppsala den 1-2 oktober. ...

Hemlöshet på olika villkor?

2014-09-10

De senaste årens samhälleliga och bostadspolitiska förändringar i Sverige har försvårat tillgången till bostäder för mindre bemedlade och nu läggs allt mer fokus på att skapa en socialt hållbar stad. Men hur ser situationen och villkoren ut i dag för olika kategorier av hemlösa och vad kan vi göra åt det? Boendet och välfärden är ett av flera teman som avhandlas under konferensen Bostadsmötet i Uppsala den 1-2 oktober.  ...

Hyresregleringens vara eller inte vara

2014-09-09

Debatten om hyresregleringen är lika aktuell i dag som för ett halvsekel sedan då systemet infördes. Vad händer om den avskaffas? Blir den enskilde hyresgästen rätts- och skyddslös? Hur har bostadsförsörjningsproblemen och bostadspolitiken förändrats över tid? Detta är ett av flera teman som dryftas under konferensen Bostadsmötet i Uppsala den 1-2 oktober. ...

Makten över (Bo)staden

2014-09-09

Vem har makten över bostaden, i staden? Det är ett av fyra aktuella teman under konferensen Bostadsmötet som äger rum i Uppsala den 1-2 oktober. I olika sessioner diskuteras sociala rättvisefrågor som oönskade utflyttningar som en effekt av renoveringsåtgärder - och med dem kraftigt höjda hyror, vilka värden och perspektiv som får plats när kommun och byggherrar planerar bostadsbyggande samt ungdomars kamp för att komma in på bostadsmarknaden. ...

Bostadsmötet välkomnar pressen

2014-09-04

- Bostadsfrågan är ständigt aktuell och berör många, inte minst i Stockholm-Uppsalaregionen. Vårt mål med konferensen är att bredda kunskapen genom utbyte och samtal mellan forskare, politiker, näringsliv och branschfolk. Vi försöker hitta högaktuella ämnen som väcker diskussion, säger IBF:s professor Irene Molina, i en pressinbjudan från Uppsala universitet. ...

Utlandsfödda möter hinder på arbetsmarknaden

2014-09-04

Det menar IBF:s doktorand Tove Eliasson som den femte september på Nationalekonomiska institutionen i Uppsala försvarar sin avhandling om lönesättning och/eller de hinder som utrikes födda möter på svensk arbetsmarknad. ...

Nya nyhetsbrevet ute

2014-09-04

Nu är IBF:s första nyhetsbrev för 2014 äntligen här - med ny layout, annat format än tidigare och en del innehållsmässiga förändringar. ...

Gå till RSS

På gång


Tisdag 2 september - Metod seminarium

Generalization by mechanism: Thin rationality and ideal-type analysis in case study research

Metod seminarium. Discussion of the article (Bo Begtsson & Nils Hertting, 2013, in Philosophy of the Social Sciences).
Bo Begtsson & Nils Hertting, kommentator är Gunnar Myrberg, ordförande är Terry Hartig

Kl 13.15 i IBF:s seminarierum, Trädgårdsgatan 18

Tisdag 9 september  - IMER seminarium

Swedish retirement migrants and their service providers: Mobility and forms of capital
Anna Gavanas (Linköpings universitet) och Ines Calzada (Spanish National Research Council, Madrid)
Opponent: Per Gustafson, moderator: Mats Franzén

Kl 13.15 i IBF:s seminarierum, Trädgårdsgatan 18


Måndag 15 september - Bostadsforskningsseminarium (Obs! Dag, tid)

Towards a social theory of neighbour disputes
Hannu Ruonavaara (Department of Social Research, University of Turku, Finland), moderator: Irene Molina

Kl 14.15 i IBF:s seminarierum, Trädgårdsgatan 18

Tisdag 16 september - Bostadsforskningsseminarium (Obs! Tider)

Supported housing in Sweden and Britain (discussion of chapters from a forthcoming book)
David Clapham, commentator: Ingrid Sahlin m. fl., moderator: Terry Hartig

Program: 13.15-14.45 and 15.00-16.30. IBF:s seminarierum, Trädgårdsgatan 18

Nya tidskriftsnummer

Housing, Theory and Society

Internationell och refereegranskad tidskrift om bostadsfrågor, samhälls- vetenskap och sociala frågor.

Volume 31, Issue 1, 2014

Volume 31, Issue 2 and 3, 2014

International Journal  of Housing Policy

Samhälls- vetenskaplig, internationell och refereegranskad tidskrift med inriktning på bostadsfrågor.

Volume 13, Issue 4, 2013