Vi forskar om boendet, bostäder och staden

IBF är en mångvetenskaplig miljö med bostads- och urbanforskning som gemensam nämnare. Bland våra olika forskningsämnen finns bostadspolitik, boendepreferenser, prissättning på bostadsmarknaden, flyttmönster, segregering och samhälls- och stadsplanering i relation till exempelvis demokratifrågor och hälsoaspekter.

Utöver de många enskilda forskningsprojekt som bedrivs vid institutet har vi två egna forskningsprogram, Mångfaldens dilemman. Etnisk integration och segregation i staden och Boende och bostadspolitik i förändring, och vi samarbetar med liknande forskningsmiljöer i ett stort projekt om hållbar stadsutveckling, CRUSH.


Uppsala Lecture 2015: The Urban Century - An Urban World

2015 års urbanföreläsare var Edward Glaeser, Harvard University. MER: Se den efterföljande diskussionen. 

Almedalen


Prefekt Irene Molina representerar IBF i Uppsala universitets program under Almedalsveckan.

Torsdag 2 juli 11:00-12:00

Skyddar mänskliga rättigheter mot rasism?

Se seminariet direkt på webben

Torsdag 2 juli 13:00-14:30

Vem har rätt att bo kvar?

Se seminariet direkt på webben

Fredag 3 juli 13:00-14:30

Rasismen i offentligheten - Vad säger politikerna?

Se seminariet direkt på webben

Läs hela programmet för Uppsala universitet under Almedalsveckan. 

Nya tidskriftsnummer


Housing, Theory and Society

Internationell och refereegranskad tidskrift om bostadsfrågor, samhällsvetenskap och sociala frågor.

Volume 32, Issue 1, 2015
Volume 32, Issue 2, 2015


International Journal  of Housing Policy

Samhällsvetenskaplig, internationell och refereegranskad tidskrift med inriktning på bostadsfrågor.

Volume 15, Issue 1, 2015