Lediga tjänster

För tillfället finns inga lediga tjänster att söka.

Vi forskar om boendet, bostäder och staden

Bostadsmötet 2014

Du glömmer väl inte att anmäla dig till Bostadsmötet? Reducerad sk. early bird-avgift gäller fram till 5 september. Sista anmälningsdag är den 15 september!

IBF är en mångvetenskaplig miljö med bostads- och urbanforskning som gemensam nämnare. Bland våra olika forskningsämnen finns bostadspolitik, boendepreferenser, prissättning på bostadsmarknaden, flyttmönster, segregering och samhälls- och stadsplanering i relation till exempelvis demokratifrågor och hälsoaspekter.

Utöver de många enskilda forskningsprojekt som bedrivs vid institutet har vi två egna forskningsprogram, Mångfaldens dilemman. Etnisk integration och segregation i staden och Boende och bostadspolitik i förändring, och samarbetar med liknande forskningsmiljöer i ett stort projekt om hållbar stadsutveckling, CRUSH.

2014 års höjdpunkter är urbanföreläsningen med Gerry Stoker den 13 maj och bostadsmötet den 1-2 oktober. I år firar vi dessutom 20 år som självständig enhet vid Uppsala universitet. Det kommer att uppmärksammas i våra aktiviteter under 2014. Håll dig uppdaterad via webben!

Nyheter

IBF på Almedelasveckan

IBF på Almedalsveckan

2014-06-17

Under rubriken Om att sätta förorternas problematik på den politiska agendan – samtal med forskare och aktivister samtalar bl a. Edda Manga, Paulina de los Reyes och Irene Molina om politik, välfärd, rasism och lokal mobilisering ur ett förortsperspektiv. ...

Urbanföreläsningen på webben

2014-05-19

Gerry Stokers urbanföreläsning från tisdagen den 13 maj finns nu tillgänglig på vår webb....

Mer miljösnack i valdebatten!

2014-05-15

I ett debattinlägg i Dagens Nyheter efterlyser Marianne Danielsson från IBF, tillsammans med 22 andra forskare och debattörer, en valdebatt som ger ordentlig plats för avgörande frågor om miljö och klimat. ...

Inneboendefrågan måste diskuteras

2014-05-15

Vilka har tillgång till inneboendets sfär? Det borde diskuteras av politikerna för att få reda på hur inneboendesystemet påverkar samhället och individen, menar IBF:s doktorand i sociologi Helen Ekstam i en artikel i Svenska Dagbladet under onsdagen. ...

Gerry Stoker föreläser i Universitetshuset

2014-05-13

I dag tisdag den 13 maj intar professorn i statsvetenskap Gerry Stoker Universitetshuset för att hålla en öppen föreläsning om politisk styrning och medborgardeltagande. Alla intresserade är varmt välkomna att delta klockan 15.00 i sal IX, Universitetshuset på Biskopsgatan 3 i Uppsala....

Ledig tjänst som universitetslektor i nationalekonomi

2014-05-07

IBF utlyser ännu en tjänst. Nu söker vi en universitetslektor i nationalekonomi med särskild inriktning mot bostads- och urbanekonomi....

Snart dags för årets urbanföreläsning

2014-05-06

I mer än trettio år har professor Gerry Stoker utforskat frågor om urbanpolitik, politisk styrning i komplexa miljöer och strategier för att uppmuntra medborgerligt deltagande. Den 13 maj kommer han till IBF och Uppsala för att hålla institutets fjärde urbanföreläsning i ordningen....

Gå till RSS

På gång


Seminarium tisdag 3 juni
13.15-15.00

Vad hände i Husby?
Författarna presenterar rapporten "Bilen brinner... men problemen är kvar": Berättelser om Husbyhändelserna i maj 2013.
Paulina de los Reyes och Kristina Boréus (Stockholms universitet)


Seminarium i Almedalen måndag 30 juni

15.00-16.00, Campus Gotland, Cramérgatan 3, D-huset, Studentcentrum

Om att sätta förorternas problematik på den politiska agendan – samtal med forskare och aktivister

IBF medverkar som arrangör under Almedalsveckan med ett seminarium på temat Om att sätta förorternas problematik på den politiska agendan – samtal med forskare och aktivister i samarbete med Föreningen Antirasistiska akademin.

Medverkande: Irene Molina, Professor i kulturgeografi, Uppsala universitet. Paulina de los Reyes, Professor i Ekonomisk historia, Stockholms universitet. Edda Manga, Fil Dr i Idé- och lärdomshistoria, Antirasistiska akademin ArA. Samson Beshir, Juridik student, Antirasistiska akademin ArA. Valerie Kyeyune Backström, Skribent, Rummet.

Nya tidskriftsnummer

Housing, Theory and Society

Internationell och refereegranskad tidskrift om bostadsfrågor, samhälls- vetenskap och sociala frågor.

Volume 31, Issue 1, 2014

International Journal  of Housing Policy

Samhälls- vetenskaplig, internationell och refereegranskad tidskrift med inriktning på bostadsfrågor.

Volume 13, Issue 4, 2013