Lediga tjänster

Informatör

IBF söker nu en informatör för forskningsverksamheten samt för kommunikationen med omvärlden. Tillsvidare, 75 % tjänstgöringsgrad. Tillträde 2 februari 2015 eller enligt överenskommelse. Ansökan senast den 15 januari 2015.

Ansökan och mer information.

Vi forskar om boendet, bostäder och staden

IBF är en mångvetenskaplig miljö med bostads- och urbanforskning som gemensam nämnare. Bland våra olika forskningsämnen finns bostadspolitik, boendepreferenser, prissättning på bostadsmarknaden, flyttmönster, segregering och samhälls- och stadsplanering i relation till exempelvis demokratifrågor och hälsoaspekter.

Utöver de många enskilda forskningsprojekt som bedrivs vid institutet har vi två egna forskningsprogram, Mångfaldens dilemman. Etnisk integration och segregation i staden och Boende och bostadspolitik i förändring, och samarbetar med liknande forskningsmiljöer i ett stort projekt om hållbar stadsutveckling, CRUSH.

2014 års höjdpunkter är urbanföreläsningen med Gerry Stoker den 13 maj och bostadsmötet den 1-2 oktober. I år firar vi dessutom 20 år som självständig enhet vid Uppsala universitet. Det kommer att uppmärksammas i våra aktiviteter under 2014. Håll dig uppdaterad via webben!


Nyheter

Irene Molina i Byggindustrin på tema segregation och bostadsbyggande

2014-12-17

I senaste numret av tidningen "Byggindustrin" intervjuas IBF:s prefekt Irene Molina i artikeln ”Segregationen ökar när välbärgade stänger in sig” (publicerad den 10 december 2014). När miljonprogrammen byggdes, visste politikerna från början att de skapade segregation [… ] Nu när nya program krävs för att möta bostadsbristen är det svårt att minska de sociala skillnaderna. Tvärtom sker en polarisering där människor inte längre möts, säger Molina. Artikeln finns att läsa i sin helhet i lösnum...

IBF forskare deltar på Arkitekturgalan

2014-12-17

Kulturgeografen Sara Westin, forskare vid IBF, deltog i ett panelsamtal på temat Varför blir det inte som vi vill? vid Arkitekturgalan 2014. Galan hölls den 28 november i Stadshuset och Aula Medica i Stockholm, med Sveriges Arkitekter som arrangör. Samtalets tema berörde medborgarnas uppfattning om varför vision och verklighet inte hänger ihop. Varför blir det sällan ett resultat som medborgaren tycker om? Sara, vars avhandling behandlar ideal och realitet i stadsplanering och arkitektur, var in...

Miljoner i forskningsanslag från Vetenskapsrådet

2014-11-18

Forskare vid IBF får anslag från Vetenskapsrådet för projekt inom stadsplanering. Irene Molina och Sara Westin delar på 10,5 miljoner kronor. ...

Disputation den 5 december: Jon Loit - En stad i världsklass – hur och för vem?: En studie om Stockholms sociala stadsplanering

2014-11-18

Kulturgeografen Jon Loit disputerar på avhandlingen "En stad i världsklass – hur och för vem?: En studie om Stockholms sociala stadsplanering", om stadsplanering och segregation. ...

IBF's Tora Holmberg i Sveriges Radio P1

2014-10-20

Forskaren Tora Holmberg berättar om kattkvinnor, katter och kvinnors femininitet i samhället idag i radioprogrammet "Stil".   ...

Bra betyg för IBF-tidskrift

2014-10-08

Tidskriften "Housing, Theory and Society" som ägs av IBF, kommer från och med 2015 att ingå i tidskriftsdatabasen ISI Web of Science. ...

Disputation: Kristin Ljungkvist - The Global City 2.0 – An International Political Actor Beyond Economism?

2014-10-08

Ännu en doktorand på IBF lade nyligen fram sin avhandling. Kristin Ljungkvist, doktorand i statsvetenskap, disputerade på avhandlngen "The Global City 2.0 – An International Political Actor Beyond Economism?". ...

”Inga barn ska vräkas”

2014-09-10

Trots att regeringens mål har varit att antalet vräkningar bör minska generellt och att ”inga barn ska vräkas” sker detta fortfarande. Vad har socialtjänsten för roll och möjligheter i dessa sammanhang och vilka är de hyresrättsliga förutsättningarna? Detta är ett av alla ämnen som tas upp i temat Bostadspolitiken och boendeformerna under konferensen Bostadsmötet i Uppsala den 1-2 oktober. ...

Hemlöshet på olika villkor?

2014-09-10

De senaste årens samhälleliga och bostadspolitiska förändringar i Sverige har försvårat tillgången till bostäder för mindre bemedlade och nu läggs allt mer fokus på att skapa en socialt hållbar stad. Men hur ser situationen och villkoren ut i dag för olika kategorier av hemlösa och vad kan vi göra åt det? Boendet och välfärden är ett av flera teman som avhandlas under konferensen Bostadsmötet i Uppsala den 1-2 oktober.  ...

Gå till RSS

På gång


Tisdag 13 januari - Bostadsforskningsseminarium

Den öppna planlösningens historia
Författare: Maja Willén (Konstvetenskap, Stockholms universitet)
Opponent: Mats Franzén, ordförande: Terry Hartig

Kl 13.15 i IBF:s seminarierum, Trädgårdsgatan 18

Tisdag 20 januari - Metod seminarium

Discussion of The long way from α-error control to validity proper: problems with a short-sighted false-positive debate by Fiedler, Kutzner, and Krueger (2012), in Perspectives on Psychological Science.
Inledare och ordförande: Terry Hartig, kommentatorer: Matz Dahlberg m.fl.
Språk: Swedish or English as suits the circumstances

Kl 13.15 i IBF:s seminarierum, Trädgårdsgatan 18

Tisdag 3 februari

Looking beyond the neighbourhood: Income inequality and residential segregation in Swedish metropolitan areas, 1991–2010
Författare: Simone Scarpa (Linnæus universitet)

Kl 13.15 i IBF:s seminarierum, Trädgårdsgatan 18

Torsdag 5 februari

Priviledged living in London
Författare/Föreläsare: Rowland Atkinson

Kl 13.15 i IBF:s seminarierum, Trädgårdsgatan 18 om inget annat anges

Tisdag 3 mars - Bostadsforskningsseminarium

Det hållbara hemmet?
Författare: Pernilla Hagbert (Chalmers och KTH)

Kl 13.15 i IBF:s seminarierum, Trädgårdsgatan 18

Tisdag 17 mars - IMER-seminarium

Segregation by design: Immigration, urban planning, and the construction of equality in Sweden
Författare: Jennifer Mack (IBF)

Kl 13.15 i IBF:s seminarierum, Trädgårdsgatan 18

Nya tidskriftsnummer

Housing, Theory and Society

Internationell och refereegranskad tidskrift om bostadsfrågor, samhälls- vetenskap och sociala frågor.

Volume 31, Issue 1, 2014

Volume 31, Issue 2 and 3, 2014

International Journal  of Housing Policy

Samhälls- vetenskaplig, internationell och refereegranskad tidskrift med inriktning på bostadsfrågor.

Volume 13, Issue 4, 2013