Vi forskar om boendet, bostäder och staden

IBF är en mångvetenskaplig miljö med bostads- och urbanforskning som gemensam nämnare. Bland våra olika forskningsämnen finns bostadspolitik, boendepreferenser, prissättning på bostadsmarknaden, flyttmönster, segregering och samhälls- och stadsplanering i relation till exempelvis demokratifrågor och hälsoaspekter.

Utöver de många enskilda forskningsprojekt som bedrivs vid institutet har vi två egna forskningsprogram, Mångfaldens dilemman. Etnisk integration och segregation i staden och Boende och bostadspolitik i förändring, och vi samarbetar med liknande forskningsmiljöer i ett stort projekt om hållbar stadsutveckling, CRUSH.


Uppsala Lecture 2015: The Urban Century - An Urban World

2015 års urbanföreläsare var Edward Glaeser, Harvard University. MER: Se den efterföljande diskussionen. 

På gång


Torsdag 21 maj - Brown bag lunch

Remaking housing policy
Författare: David Clapham (University of Reading and IBF)
Språk: Engelska

Kl 12.00 i IBF:s seminarierum, Trädgårdsgatan 18


Tisdag 26 maj - Bostadsforskningsseminarium

Housing and neoliberalism: A critical discussion
Författare: Bo Bengtsson (IBF)
Språk: English

Kl 13.15 i IBF:s seminarierum, Trädgårdsgatan 18


Tisdag 2 juni - IMER-seminarium

Integrationen och arbetets marknad
Författare: Jennie K. Larsson (Linköpings universitet)
Språk: Svenska

Kl 13.15 i IBF:s seminarierum, Trädgårdsgatan 18


För ytterligare seminarier under våren 2015 se "Aktiviteter - Seminarier" eller "Mångfaldens dilemman - Seminarier".

Nya tidskriftsnummer


Housing, Theory and Society

Internationell och refereegranskad tidskrift om bostadsfrågor, samhällsvetenskap och sociala frågor.

Volume 32, Issue 1, 2015
Volume 32, Issue 2, 2015


International Journal  of Housing Policy

Samhällsvetenskaplig, internationell och refereegranskad tidskrift med inriktning på bostadsfrågor.

Volume 15, Issue 1, 2015