Vi forskar om boendet, bostäder och staden

IBF är en mångvetenskaplig miljö med bostads- och urbanforskning som gemensam nämnare. Bland våra olika forskningsämnen finns bostadspolitik, boendepreferenser, prissättning på bostadsmarknaden, flyttmönster, segregering och samhälls- och stadsplanering i relation till exempelvis demokratifrågor och hälsoaspekter.

Utöver de många enskilda forskningsprojekt som bedrivs vid institutet har vi två egna forskningsprogram, Mångfaldens dilemman. Etnisk integration och segregation i staden och Boende och bostadspolitik i förändring, och vi samarbetar med liknande forskningsmiljöer i ett stort projekt om hållbar stadsutveckling, CRUSH.

Seminarier


Language, mobility and inclusion among Turks and Poles in the Netherlands
IMER-seminarium
Författare: Christopher Houtkamp (University of Amsterdam)
Tid: Tisdag 24 maj kl. 13.15
Språk: Engelska

Housing, theory and housing policy David Clapham (University of Reading and IBF)
Theory of, from or about housing Hannu Ruonavaara (University of Turku)
Bostadsforskningsseminarium
Tid: Torsdag 26 maj kl. 13.15
Språk: Engelska

Mer information om våra seminarier finns under Aktiviteter/Seminarier.


Nya tidskriftsnummer


Housing, Theory and Society

IBF:s internationella och refereegranskade tidskrift om bostadsfrågor, samhällsvetenskap
och sociala frågor.

Volume 33, Issue 1, 2016
Volume 33, Issue 2, 2016


International Journal of Housing Policy

Samhällsvetenskaplig, internationell och refereegranskad tidskrift (samägd) med inriktning på bostadsfrågor.

Volume 15, Issue 1, 2015
Volume 15, Issue 2, 2015
Volume 15, Issue 3, 2015

Volume 15, Issue 4, 2015