Lediga tjänster

För tillfället finns inga lediga tjänster att söka.

Vi forskar om boendet, bostäder och staden

IBF är en mångvetenskaplig miljö med bostads- och urbanforskning som gemensam nämnare. Bland våra olika forskningsämnen finns bostadspolitik, boendepreferenser, prissättning på bostadsmarknaden, flyttmönster, segregering och samhälls- och stadsplanering i relation till exempelvis demokratifrågor och hälsoaspekter.

Utöver de många enskilda forskningsprojekt som bedrivs vid institutet har vi två egna forskningsprogram, Mångfaldens dilemman. Etnisk integration och segregation i staden och Boende och bostadspolitik i förändring, och samarbetar med liknande forskningsmiljöer i ett stort projekt om hållbar stadsutveckling, CRUSH.

2014 års höjdpunkter är urbanföreläsningen med Gerry Stoker den 13 maj och bostadsmötet den 1-2 oktober. I år firar vi dessutom 20 år som självständig enhet vid Uppsala universitet. Det kommer att uppmärksammas i våra aktiviteter under 2014. Håll dig uppdaterad via webben!


Tack till alla deltagare och organisatörer vid Bostadsmötet 2014!

Bostadsmötet 2014
Ovan: Prefekten Irene Molina vid öppnadet av Bostadsmötet. Nedan: Paneldebatt den 2 oktober med fr. vänster Irma Ortega, Erika P. Björkdahl, Ola Andersson, Fredrik Ahlstedt, Barbro Engman och Erik Pelling samt moderator Gunnar Myrberg. Foto: Azul Tarazona.

IBF och projektgruppen som arbetade med konferensen vill tacka alla deltagare, samarbetspartners och organisatörer vid årets Bostadsmöte. Konferensen hölls i Uppsala Konsert & Kongress den 1-2 oktober 2014 och blev en lyckad, välbesökt och mycket givande konferens. Vi hoppas se er alla igen nästa gång, även då i Uppsala!

Nyheter

IBF's Tora Holmberg i Stil på Sveriges Radio P1

2014-10-20

Forskaren Tora Holmberg berättar om kattkvinnor, katter och kvinnors femininitet i samhället idag.   ...

Bra betyg för IBF-tidskrift

2014-10-08

Tidskriften "Housing, Theory and Society" som ägs av IBF, kommer från och med 2015 att ingå i tidskriftsdatabasen ISI Web of Science. ...

Kristin Ljungkvist disputerar

2014-10-08

Ännu en doktorand på IBF lägger nu fram sin avhandling. Kristin Ljungkvist, doktorand i statsvetenskap, disputerar på avhandlngen "The Global City 2.0 – An International Political Actor Beyond Economism?". ...

”Inga barn ska vräkas”

2014-09-10

Trots att regeringens mål har varit att antalet vräkningar bör minska generellt och att ”inga barn ska vräkas” sker detta fortfarande. Vad har socialtjänsten för roll och möjligheter i dessa sammanhang och vilka är de hyresrättsliga förutsättningarna? Detta är ett av alla ämnen som tas upp i temat Bostadspolitiken och boendeformerna under konferensen Bostadsmötet i Uppsala den 1-2 oktober. ...

Hemlöshet på olika villkor?

2014-09-10

De senaste årens samhälleliga och bostadspolitiska förändringar i Sverige har försvårat tillgången till bostäder för mindre bemedlade och nu läggs allt mer fokus på att skapa en socialt hållbar stad. Men hur ser situationen och villkoren ut i dag för olika kategorier av hemlösa och vad kan vi göra åt det? Boendet och välfärden är ett av flera teman som avhandlas under konferensen Bostadsmötet i Uppsala den 1-2 oktober.  ...

Hyresregleringens vara eller inte vara

2014-09-09

Debatten om hyresregleringen är lika aktuell i dag som för ett halvsekel sedan då systemet infördes. Vad händer om den avskaffas? Blir den enskilde hyresgästen rätts- och skyddslös? Hur har bostadsförsörjningsproblemen och bostadspolitiken förändrats över tid? Detta är ett av flera teman som dryftas under konferensen Bostadsmötet i Uppsala den 1-2 oktober. ...

Makten över (Bo)staden

2014-09-09

Vem har makten över bostaden, i staden? Det är ett av fyra aktuella teman under konferensen Bostadsmötet som äger rum i Uppsala den 1-2 oktober. I olika sessioner diskuteras sociala rättvisefrågor som oönskade utflyttningar som en effekt av renoveringsåtgärder - och med dem kraftigt höjda hyror, vilka värden och perspektiv som får plats när kommun och byggherrar planerar bostadsbyggande samt ungdomars kamp för att komma in på bostadsmarknaden. ...

Gå till RSS

På gång


Tisdag 4 november - Bostadsforskning

The SoftGIS approach in place-based research and in participatory urban planning

Författare: Marketta Kyttä (Aalto University, Helsinki), moderator: Terry Hartig

Seminariet hålls på engelska. Texter till seminariet finns tillgängliga via Medabetarportalen eller via e-post till Terry Hartig.

Kl 13.15 i IBF:s seminarierum, Trädgårdsgatan 18

Tisdag 11 november - IMER-seminarium

Flyktingar, invandrare och den svenska välfärdsstaten 1930-2000: Presentation av en ny antologi

Författare: Mikael Byström (Historiska inst., Uppsala), Pär Frohnert (Historiska inst., Stockholm), Karin Kvist Geverts (Historiska inst., Uppsala), ordförande: Irene Molina, opponent: Karin Borevi

Terry: Textunderlag ligger på medarbetarportalen, bra om du skickar ut det med kallelsen.

Kl 13.15 i IBF:s seminarierum, Trädgårdsgatan 18

Tisdag 18 november - IMER seminarium

Immigration, new religious symbols, and the dynamics of neighborhoods
Författare: Matz Dahlberg (IBF), opponent: Gunnar Myrberg, ordförande: Roger Andersson
Språk: Swedish or English as suited to the circumstances

Kl 13.15 i IBF:s seminarierum, Trädgårdsgatan 18

Tisdag 25 november - IMER seminarium

Spatial integration of Eastern Europeans in Sweden, 1990-2010
Författare: Kati Kadarik (IBF), opponent: Susanne Urban, ordförande: Lina Hedman
Språk: English

Kl 13.15 i IBF:s seminarierum, Trädgårdsgatan 18

Tisdag 2 december - IMER seminarium

Rubrik meddelas!
Författare: Roger Andersson (IBF), opponent: Matz Dahlberg

Kl 13.15 i IBF:s seminarierum, Trädgårdsgatan 18

Tisdag 9 december - Bostadsforskning

Rubrik meddelas!
Författare: Terry Hartig (IBF)

Nya tidskriftsnummer

Housing, Theory and Society

Internationell och refereegranskad tidskrift om bostadsfrågor, samhälls- vetenskap och sociala frågor.

Volume 31, Issue 1, 2014

Volume 31, Issue 2 and 3, 2014

International Journal  of Housing Policy

Samhälls- vetenskaplig, internationell och refereegranskad tidskrift med inriktning på bostadsfrågor.

Volume 13, Issue 4, 2013