Vi forskar om boendet, bostäder och staden

IBF är en mångvetenskaplig miljö med bostads- och urbanforskning som gemensam nämnare. Bland våra olika forskningsämnen finns bostadspolitik, boendepreferenser, prissättning på bostadsmarknaden, flyttmönster, segregering och samhälls- och stadsplanering i relation till exempelvis demokratifrågor och hälsoaspekter.

Utöver de många enskilda forskningsprojekt som bedrivs vid institutet har vi två egna forskningsprogram, Mångfaldens dilemman. Etnisk integration och segregation i staden och Boende och bostadspolitik i förändring, och vi samarbetar med liknande forskningsmiljöer i ett stort projekt om hållbar stadsutveckling, CRUSH.

Välkommen på frukostseminarium!

Boksläpp
Integration och grannskap – Hur kan staden hålla samman?

FÖRFATTARE: Susanne Urban
TID: 6 februari kl. 8.15-9.15
PLATS: Seminarierummet på IBF, Trädgårdsgatan 18

PROGRAM

8.15 Frukost serveras
8.30 Författarpresentation av boken Integration och grannskap
9.00 Frågestund
Moderator: Nils Hertting, prefekt vid IBF

Anmälan senast 1 februari till ulrika.wahlberg@ibf.uu.se

Seminarier

Yield and Housing: Accounting Practices and Change in Swedish Public Housing
Ett Bostäder och samhälle-seminarium
Författare: Stig Westerdahl, Malmö universitet
Tid: 23 januari kl. 13.15

Mer information om semninarieprogrammet finns under Aktiviteter/Seminarier.

Nya tidskriftsnummer


Housing, Theory and Society

IBF:s internationella och refereegranskade tidskrift om bostadsfrågor, samhällsvetenskap
och sociala frågor.


International Journal of Housing Policy

Samhällsvetenskaplig, internationell och refereegranskad tidskrift (samägd) med inriktning på bostadsfrågor.