Vi forskar om boendet, bostäder och staden

IBF är en mångvetenskaplig miljö med bostads- och urbanforskning som gemensam nämnare. Bland våra olika forskningsämnen finns bostadspolitik, boendepreferenser, prissättning på bostadsmarknaden, flyttmönster, segregering och samhälls- och stadsplanering i relation till exempelvis demokratifrågor och hälsoaspekter.

Utöver de många enskilda forskningsprojekt som bedrivs vid institutet har vi två egna forskningsprogram, Mångfaldens dilemman. Etnisk integration och segregation i staden och Boende och bostadspolitik i förändring, och vi samarbetar med liknande forskningsmiljöer i ett stort projekt om hållbar stadsutveckling, CRUSH.


Uppsala Lecture 2015: The Urban Century - An Urban World

Vi är stolta över att presentera ekonomiprofessor Edward Glaeser, Harvard University som årets urbanföreläsare. Edward Glaeser föreläser på temat The Urban Century - An Urban World med efterföljande frågestund och mingel.

TID: 15 april kl 15.00  PLATS: Universitetshuset, Hall X. Välkommen!

På gång


Tisdag 31 mars 

Bostadsforskningsseminarium:
Traffic-related exposures, constrained restoration, and health in the residential context

Författarna: Eike von Lindern, Terry Hartig (both IBF), and Peter Lercher (University of Innsbruck). Språk: Swedish or English as suited to circumstances

Kl 13.15 i IBF:s seminarierum, Trädgårdsgatan 18


Tisdag 7 april

Are political parties more responsive to advocacy groups representing core voters or swing voters? Political responsiveness to protest movements in Swedish local governments
Författare: Jonas Larsson Taghizadeh (IBF)
Språk: Swedish or English as suits the circumstances

Kl 13.15 i IBF:s seminarierum, Trädgårdsgatan 18


Måndag 13 april

Housing bubbles (forskningsseminarium)
Författare: Edward Glaeser (Harvard University)
Språk: English

Kl 14.15 i IBF:s seminarierum, Trädgårdsgatan 18


För ytterligare seminarier under våren 2015 se "Aktiviteter - Seminarier" eller "Mångfaldens dilemman - Seminarier".


Nya tidskriftsnummer

Housing, Theory and Society

Internationell och refereegranskad tidskrift om bostadsfrågor, samhällsvetenskap och sociala frågor.

Volume 31, Issue 1, 2014
Volume 31, Issue 2 and 3, 2014
Volume 31, Issue 4, 2014

International Journal  of Housing Policy

Samhällsvetenskaplig, internationell och refereegranskad tidskrift med inriktning på bostadsfrågor.

Volume 13, Issue 4, 2013