Vi forskar om boendet, bostäder och staden

IBF är en mångvetenskaplig miljö med bostads- och urbanforskning som gemensam nämnare. Bland våra olika forskningsämnen finns bostadspolitik, boendepreferenser, prissättning på bostadsmarknaden, flyttmönster, segregering och samhälls- och stadsplanering i relation till exempelvis demokratifrågor och hälsoaspekter.

Utöver de många enskilda forskningsprojekt som bedrivs vid institutet har vi två egna forskningsprogram, Mångfaldens dilemman. Etnisk integration och segregation i staden och Boende och bostadspolitik i förändring, och vi samarbetar med liknande forskningsmiljöer i ett stort projekt om hållbar stadsutveckling, CRUSH.

Seminarier


Towards a theory of spatial capital
Bostadsforskningsseminarium
Författare: Lars Marcus (Chalmers tekniska högskola)
Tid: Tisdag 29 september kl. 13.15
Plats: Seminarierummet på IBF
Språk: Engelska

The best of both worlds: Production and performance of lifestyle mobility – A case study of Swedes in Malta
IMER-seminarium
Författare: Ulrika Åkerlund (Umeå universitet)
Tid: Tisdag 6 oktober kl. 13.15
Språk: Engelska

Bokpresentation: Det nya London - frontlinjer
Brown Bag Lunch 
Författare: Anders Steinvall (frilansjournalist)
Tid: Torsdag 8 oktober kl. 12.00
Språk: Svenska

Mer information om våra seminarier finns under Aktiviteter/Seminarier.

Nya tidskriftsnummer


Housing, Theory and Society

Internationell och refereegranskad tidskrift om bostadsfrågor, samhällsvetenskap och sociala frågor.

Volume 32, Issue 1, 2015
Volume 32, Issue 2, 2015


International Journal  of Housing Policy

Samhällsvetenskaplig, internationell och refereegranskad tidskrift med inriktning på bostadsfrågor.

Volume 15, Issue 1, 2015