Vi forskar om boendet och staden

IBF är ett tvärvetenskapligt institut inom bostads- och urbanforskning. Vi forskar om bostadspolitik, flyttmönster, gentrifiering, segregering, social hållbarhet och samhälls- och stadsplanering i relation till exempelvis demokratifrågor och hälsoaspekter.

Läs mer om vår forskning

ENHR 2018 Uppsala

Uppsala och IBF var värd när 400 forskare från 38 länder deltog på bostadskonferensen European Network for Housing Research (ENHR) 26-29 juni.