Vi forskar om boendet och staden

IBF är ett tvärvetenskapligt institut inom bostads- och urbanforskning. Vi forskar om bostadspolitik, flyttmönster, gentrifiering, segregering, social hållbarhet och samhälls- och stadsplanering i relation till exempelvis demokratifrågor och hälsoaspekter.

Läs mer om vår forskning

Bostadsmötet 2019

Bostadsmötet 2019 går av stapeln 15-16 maj och har temat
Bygga och bo i omställningsstaden.
Mer om Bostadsmötet