Forskningsaktiviteter

Bostads- och urbanforskning är ett ständigt aktuellt ämne som på olika sätt berör oss alla. Förutom att IBF kontinuerligt arrangerar seminarier och konferenser för en akademisk målgrupp är vi även duktiga på att samverka med organisationer, myndigheter och företag som är verksamma inom området boende/byggande/urban samhällsplanering.

Vartannat år arrangerar IBF det populära Bostadsmötet, en flerdagskonferens som riktar sig till verksamma aktörer och forskare inom bostads- och byggbranschen med syfte att i populärvetenskapliga former diskutera aktuella bostadsforskningsfrågor. 2014 hålls bostadsmötet för första gången i Uppsala.

Genom den årliga urbanföreläsningen lockar vi hit internationellt ledande forskare inom bostads- och urbanforskningsområdet, som ett led i att synliggöra och stimulera till bostads- och urbanforskning av högsta kvalitet - lokalt, nationellt och internationellt.

Bland våra övriga forskningsaktiviteter finns de öppna seminarieserier som riktar sig mot intresserade forskare. Vi förmedlar också nyheter om våra forskares aktiviteter, forskningsresultat och publikationer samt har initierat ett antal olika nätverk där forskare med gemensamma intressen kan mötas.

Läs mer om våra olika aktiviteter som du finner i menyn till vänster.

Forskningsaktiviteter

Bostads- och urbanforskning är ett ständigt aktuellt ämne som på olika sätt berör oss alla. Förutom att IBF kontinuerligt arrangerar seminarier och konferenser för en akademisk målgrupp är vi även duktiga på att samverka med organisationer, myndigheter och företag som är verksamma inom området boende/byggande/urban samhällsplanering.

Vartannat år arrangerar IBF det populära Bostadsmötet, en flerdagskonferens som riktar sig till verksamma aktörer och forskare inom bostads- och byggbranschen med syfte att i populärvetenskapliga former diskutera aktuella bostadsforskningsfrågor. 2014 hålls bostadsmötet för första gången i Uppsala.

Genom den årliga urbanföreläsningen lockar vi hit internationellt ledande forskare inom bostads- och urbanforskningsområdet, som ett led i att synliggöra och stimulera till bostads- och urbanforskning av högsta kvalitet - lokalt, nationellt och internationellt.

Bland våra övriga forskningsaktiviteter finns de öppna seminarieserier som riktar sig mot intresserade forskare. Vi förmedlar också nyheter om våra forskares aktiviteter, forskningsresultat och publikationer samt har initierat ett antal olika nätverk där forskare med gemensamma intressen kan mötas.

Läs mer om våra olika aktiviteter som du finner i menyn till vänster.