Uppsala Lecture in Housing and Urban Research

2017 gick utmärkelsen Uppsala Lecture in Housing and Urban Research till den välkände kulturgeografen och antropologen David Harvey. Den öppna föreläsningen med temat "Visualizing Capital" lockade 500 personer till Rikssalen på Uppsala slott.

Filmer från föreläsningen

Föreläsningen Visualizing Capital

Frågestund

Om David Harvey

David Harvey (f. 1935), välrenommerad professor i antropologi och geografi vid the Graduate Center of the City University of New York (CUNY), är en världsledande teoretiker inom fältet urbana studier. Hans 26 böcker tillhör urbanforskningens mest lästa och hans webb-sända lektioner om Marx’ Kapitalet följs av miljoner runt om i världen.

David Harveys huvudsakliga forskningsintresse är kapitalismens historiska och inte minst geografiska utveckling. Under 1970- och 1980-talet, med publikationer som Social Justice and the City (1973), The Limits to Capital (1982), och The Urban Experience (1989), analyserade Harvey sambandet mellan kapitalackumulationen och den byggda miljön och hur urbaniseringsprocessen var intimt förknippad med kapitalets cirkulation.

Boken The Condition of Postmodernity (1989) blev mycket läst och kom att starkt influera urbanforskare som försökte förstå betydelsen av skiftet från Fordism till post-Fordism. Från 1990-talet och in i nutid har Harvey också behandlat dialektik och relationen till naturen (Justice, Nature and the Geography of Difference, 1996), imperialism och neoliberalism i relation till ekonomiska kriser (The New Imperialism, 2003 och A Brief History of Neoliberalism, 2005) och inte minst 2008 års finanskris (The Enigma of Capital, 2010; på svenska Kapitalets gåta och kapitalismens kriser, 2011). 

Bland hans senare böcker måste också nämnas Companions to Marx’s Capital (2010 and 2013), Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution (2012), och Seventeen Contradictions and the End of Capitalism (2014).

David Harveys betydelse som geograf, urbanforskare och förnyare av marxismen är svår att överskatta, men han är också en stark förespråkare för rörelser som ”Rätten till staden”.

David Harveys har sedan tidigare band till Uppsala universitet. 1960-1961 var han post-doc vid kulturgeografiska institutionen och år 2000 utnämndes han till hedersdoktor vid universitetet.

Om Uppsala Lecture in Housing and Urban Research

Sedan 2010 arrangerar IBF den årliga föreläsningen Uppsala Lecture in Housing and Urban Research. Utmärkelsen går till en internationellt ledande forskare inom bostads- och urban-
forskningsområdet.

Vi vill på detta sätt synliggöra och stimulera till bostads- och urbanforskning av högsta kvalitet - lokalt, nationellt och internationellt. Gemensamt för våra föreläsare är att de:

  • har väsentligen bidragit till/förändrat forskningen inom IBF:s område på ett sätt som har akademisk relevans bortom det empiriska tillämpningsområdet
  • är både väletablerade på fältet samt bedriver pågående stark forskning
  • producerar aktuell, utmanande och samhällsrelevant forskning som är av publikt och brett intresse