2014: Gerry Stoker

Urbanföreläsare 2014 var Gerry Stoker. Han är professor i statsvetenskap och direktör för Centre for Citizenship, Globalization and Governance (C2G2) vid University of Southampton, Storbritannien. Han är också professor i politik vid University of Canberra, Australien.

Se föreläsningen Challenging Democratic Myopia: Decentralised decision-making and citizen participation från den 13 maj 2014 i Universitetshuset.

Om Gerry Stoker

Stoker har i mer än 30 år utforskat frågor om urbanpolitik, politisk styrning i komplexa miljöer, missnöjesyttringar i västerländska demokratier samt strategier för att uppmuntra medborgerligt deltagande.

I den här föreläsningen hävdar Stoker att decentralisering av politisk makt ger goda förutsättningar för långsiktigt beslutsfattande. Tvärtemot ståndpunkten att centralstyrning kan vara nödvändigt för att bekämpa det lokala beslutsfattandets inneboende nimbyism, menar Stoker att decentraliserade styrelseformer och långsiktigt tänkande går mycket väl ihop. Medan politiken, och politiker, på den nationella nivån blir allt mer styrda av det dagliga nyhetsflödet har ett engagerat lokalt styre betydligt bättre förutsättningar att fatta hållbara politiska beslut i många ekonomiska, sociala och miljörelaterade frågor.

Böcker i urval

  • ·Why politics matters: Making democracy work (Palgrave Macmillan, 2006)
  • ·Transforming local governance: From Thatcherism to New Labour (Palgrave Macmillan, 2003)
  • ·The new politics of British local governance (Palgrave Macmillan, 2000)