2015: Edward Glaeser

Det blev en fullspäckad timme när Edward Glaeser höll årets Uppsala Lecture på temat The Urban Century – An Urban World. Harvardprofessorn lovordade staden i en underhållande föreläsning som lockade en stor publik från olika delar av universitetet.

Edward Glaeser var den förste nationalekonomen att hålla Uppsala Lecture in Housing and Urban Research, som föreläsningen egentligen heter.

– Vi är stolta över att få hit en världsledande forskare inom nationalekonomi och urbanforskning för en öppen föreläsning. Det som är roligt med Edward Glaeser är att han är känd inom stora kretsar, inte bara inom nationalekonomin. Hans föreläsningar lockar även forskare och yrkesverksamma inom till exempel arkitektur, stadsplanering, kulturgeografi och statsvetenskap, säger professor Matz Dahlberg, som tog initiativet till att bjuda in Glaeser till Uppsala.

Edward Glaeser innehar Fred and Eleanor Glimp-professuren vid Harvard University. Hans ekonomiska forskning utgör pionjärarbeten som har ökat förståelsen för hur man till exempel ska förstå bostadsbubblor. Han har lanserat ett flertal teorier om bland annat bosättning, prisbildning och fattigdom. Delar av hans urbanekonomiska forskning sammanfattas i boken ”Triumph of the City”, som har fått stor internationell uppmärksamhet. Glaesers föreläsning baserades till stor del på boken och fokuserade på de positiva ekonomiska aspekter som kommer av att människor bor i storstäder. Efter den timslånga föreläsningen följde frågestund och mingel med tilltugg i Universitetshuset.

Under veckan deltog Edward Glaeser även i ett forskningsseminarium på IBF och i ett seminarium exklusivt för institutets doktorander.

Se föreläsningen

Se frågestunden

Om föreläsningen

The Urban Century – An Urban World
Despite the rise of new technologies that enable long distance connectivity, humanity has become an increasingly urban species. Why have cities remained so vital? What are the greatest urban challenges and how can the cities of the developing world become more humane?

Poster: The urban century - an urban world (pdf)