2016: Li Zhang

2016 års föreläsare var antropologen professor Li Zhang från University of California, Davis. Föreläsningen Battles Over Green Space belyste medelklassens förändrade bostadsvillkor i det postsocialistiska Kina. Samtidigt som allt fler har råd att köpa sin egen bostad växer också konflikterna kring mark och exploatering mellan de boende och fastighetsföretagen.

Abstract

China’s urban reforms have generated new forms of tensions and contradictions between different social sectors, while engendering a nascent form of urban publics. This talk examines the widespread urban land disputes between real estate developers and residents, and explores the nature of such emerging urban activism and the reconfiguration of postsocialist power relations and popular politics.

Om Li Zhang

Li Zhang är professor i antropologi och tillförordnad dekan för den samhällsvetenskapliga fakulteten vid University of California, Davis. Hennes forskning handlar om de sociala, politiska och kulturella följderna av marknadsreformerna och samhällsomvandlingen i dagens postsocialistiska Kina.

Tidigare har Li Zhang studerat förändringar av rum, makt och sociala nätverk kopplade till Kinas "flytande befolkning". Hon studerar även privatiseringen av bostadsmarknaden och framväxten av den nya medelklassen i det urbana Kina. Ett av hennes forskningsprojekt fokuserar på hur medelklassens husägare genom aktivism försöker skydda gemensamma grönytor från exploatering.

Zhang har en doktorsexamen i antropologi från Cornell University, masterexamen i sociala relationer från UC Irvine och masterexamen och Bachelorexamen i litteratur från Peking University. 2008-2009 var hon Guggenheim Fellow-stipendiat.

Publikationer

2001 Strangers in the City: Reconfigurations of Space, Power, and Social Networks within China’s Floating Population. Stanford: Stanford University Press.

2008 Privatizing China, Socialism from Afar, edited by Li Zhang and Aihwa Ong, Ithaca: Cornell University Press.

2010 In Search of Paradise: Middle Class Living in a Chinese Metropolis. Ithaca: Cornell University Press.

2014 “Bentuhua: Culturing Psychotherapy in Postsocialist China.” Culture, Medicine, and Psychiatry 38 (2): 283-305.