2012: Loïc Wacquant

2012 års Uppsala Lecture in Housing and Urban Research hölls av den fransk-amerikansk sociologen professor Loïc Wacquant. Loïc Wacquant är verksam vid University of California, Berkeley. Han är också knuten till Centre de sociologie européenne i Paris.

Se Loïc Wacquants föreläsning "Paradoxes of ghettoization" den 18 januari 2012 på Gustavianum: