Välkommen till Bostadsmötet 2017

Uppsala 17-18 oktober l Universitetshuset

Årets Bostadsmöte kretsar kring bostadssociala frågor på temat Rätten till bostad – utmaningar och strategier. Anmälan öppnar i augusti, men boka gärna in datumen i kalendern redan nu.

Vi är extra glada över att kunna bjuda in till att hålla Bostadsmötet i det alldeles nyrenoverade Universitetshuset.

En till nyhet för i år är att vi har sänkt deltagaravgiften för att fler ska få möjlighet att delta. Vi har även satt ett specialpris för studenter och doktorander som önskar närvara på konferensen.

Vi återkommer med detaljerad information om sessionerna när alla talare är bokade.

Se inbjudan

  
Prel. program

Tisdag 17 oktober

09.00 Registrering och kaffe

09.30 Konferensens öppnande

10.00 Plenarföreläsningar: "Rätten till bostad"

Bo Bengtsson, seniorprofessor i statskunskap
Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet

Anna-Sara Lind, universitetslektor i offentlig rätt
Juridiska institutionen, Uppsala universitet

Markus Knutagård, universitetslektor
Socialhögskolan, Lunds universitet

Stina Fernqvist, forskare i sociologi
Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet

11.30 Lunch

13.00 Sessioner / Block 1

14.30 Fikapaus

15.00 Sessioner / Block 2

17.00 Middag

  

Onsdag 18 oktober

09.00 Sessioner / Block 3

10.30 Fikapaus

11.00 Sessioner / Block 4

12.30 Lunch

14.00 Tal eller föreläsning

14.30 Paneldebatt:
"För allas rätt till bostad – men hur?"

Moderator: Dominika Polanska

Ett panelsamtal med organisationsföreträdare och politiker
om rätten till bostad och möjliga lösningar för en mer inkluderande bostadsmarknad.

16.00 Avslutning

16.10 Fika med möjlighet till take away

  

Valbara sessioner

 • Bostadsbyggande och stadsplanering i krisernas tid

 • Etnisk diskriminering och rasism på bostadsmarknaden

 • Hyresgästen och hemmet

 • Miljonprogrammet – myter och konsekvenser

 • Socialt hållbar stadsplanering

 • Upprustning – renovering eller renovräkning?

 • Bostadspolitik – mål eller medel

 • Rätten till bostad i de nordiska länderna

 • Rätten till staden och det offentliga rummet

 • Socialbostäder – hinder, problem och möjligheter

 • Effekter av reformer på bostadsmarknaden

 • Omställningsstaden – rätten till en beboelig planet

 • Bostadsmarknad i förändring

 • Vräkningar av barnfamiljer

 • Framtidens kollektivhus och boendegemenskaper

 • Konst i bostadsområdet - För vem? Av vem?

OM BOSTADSMÖTET

Bostadsmötet riktar sig till aktörer, intresseföreningar, politiker, tjänstemän och övriga som arbetar med bostadsfrågor. Lyssna till talare från akademin, näringslivet och politiken som diskuterar de hetaste bostadspolitiska frågorna och presenterar de senaste forskningsrönen under populärvetenskapliga former.