Bostadsmötet 2016

Tack alla våra besökare och talare på Bostadsmötet! Årets konferens med tema "Kris i bostadsfrågan - orsaker och lösningar" lockade 180 deltagare.

IBF:s prefekt Irene Molina hälsar alla välkomna till det 15:e Bostadsmötet.

180 deltagare samlades under konferensens två dagar på Uppsala Konsert
& Kongress. Vy från scenen i sal B.

 
Uppsala universitets rektor Eva Åkessons hälsningsanförande.

 
Först ut bland föreläsarna var vice riksbankschef Henry Ohlsson.

Henry Ohlsson.

Uppsalaprofilen Jacke Sjödin underhöll på kvällen och rimsammanfattade
morgonens ekonomiföreläsningar.

Konferensmiddagen på UKK.

Bostadsmötet avslutades med en paneldebatt.
Paneldeltagarna: (fr.v.)
Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen
Johan Löfstrand (S), vice ordförande Civilutskottet
Caroline Szyber (KD), ordförande Civilutskottet
Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna
Chris Österlund, chef för Ekonomi och Finans på SABO

 
Paneldebatten  modererades av journalisten Per Wirtén.