Forskare

Roger Andersson
Professor i kulturgeografi vid IBF
Forskar om stukturella frågor kring vad bostädernas egenskaper (kostnader, upplåtelseform, läge) betyder för sorteringen på bostadsmarknaden. Detta intresse leder givetvis över till frågor kring vad politik och planering betyder för bostadsmarknadens funktionssätt och struktur. Mitt intresse for segregation ligger i antagandet om att den rumsliga dimensionen har systematisk betydelse för individers socialiseringsprocess och för samhällets reproduktion och förändring. Jag separerar av detta skäl inte bostadsforskningen från urbanforskningen. Ett annat tema som intresserar mig är rörligheten på bostadsmarknaden. Att förstå hur folk flyttar och varför har alltid intresserat mig och det medför också naturligt ett fokus på dynamik, livslopp, sociala relationer mm.

Bo Bengtsson
Professor i statsvetenskap vid IBF
Forskar om svensk och jämförande bostadspolitik. Han intresserar sig särskilt för boendets organisationer och institutioner, den bostadspolitiska diskursen samt stigberoende i bostadspolitiken.

Matz Dahlberg
Professor i nationalekonomi vid IBF
Forskar bland annat om vilken betydelse bebyggelsestrukturer och upplåtelseformer har för segregeringsprocesser. Genom att utvärdera acceptprisreformen i Stockholm 2011 studerar han också vilken betydelse utgångspriset vid en fastighetsförsäljning har för slutpriset.

Cecilia Enström Öst
Forskarassistent i nationalekonomi vid IBF
Min nuvarande forskning rör ekonomiska incitament i det svenska bostadsbidragsystemet. Jag ägnar mig också åt att studera om bostadsmarknaden har någon betydelse för hur många barn vi föder.

Terry Hartig
Professor i miljöpsykologi vid IBF
I research the residential context of health - the ways in which the facts and acts of residence have implications for physical and mental health. Some themes in my research have to do with access to parks and green spaces as a restorative resource in the urban context, and ways in which multiple dwelling, and in particular leisure home ownership, may reflect compensation for residence in relatively demanding urban circumstances.

Emma Holmqvist
Forskare i kulturgeografi vid IBF
Forskar om upplåtelseformers betydelse för vem som bor var. Bostadspolitikens förändring och dess effekter för boendes välfärd och allas rätt till en bostad är också ett forskningstema.

Kati Kadarik
Doktorand i kulturgeografi vid IBF
My research focuses on Eastern Europeans (split into subcategories) in the Swedish housing market with a special emphasis on residential segregation and its evolution over time. This longitudinal research explores how Eastern Europeans’ residential patterns differ from Swedes and non-Western groups and where they are placed in terms of the ethnic hierarchy in the Swedish housing market, also, how individual housing and neighbourhood trajectories develop and what explains different housing careers.

Anneli Kährik
Gästforskare i kulturgeografi vid IBF
Anneli Kährik is a Marie Curie fellow (EU FP7 Marie Curie Intra European Fellowship)  at the Institute for Housing and Urban Research during May 2013 to April 2015 (GA-2012-332265). The project “Social Dynamics in Urban Residential Neighbourhoods. The Cases of Estonian and Swedish Cities” focuses on analysing the impacts of urban and housing policies and related institutional changes on residential dynamics in urban neighbourhoods. Comparative research of Swedish and Estonian cities will look at social changes in inner-city neighbourhoods and post-war housing estates in particular.

Anders Lindbom
Professor i statsvetenskap vid IBF
Forskar om en rättvis fördelning av bostäder: kö eller lott?

Jennifer Mack
Postdoktor
Forskar om migrationsrelaterad arkitektur och stadsplanering, urban antropologi, diaspora, centrum och periferi, rumslig praktik och det offentliga rummets politik

Irene Molina
Professor i kulturgeografi vid IBF
Forskar om boende och bostadspolitik ur ett intersektionellt maktperspektiv. Exempel på relevanta frågor är: Vilka politiska instrument finns det för att uppnå social rättvisa i staden? Har kvinnor och män samma möjligheter på bostadsmarknaden? Hur kan man motverka rasdiskriminering i boendet? Kan sociala rörelser påverka villkoren i stigmatiserade bostadsområden?

Eva Sandstedt
Professor i sociologi vid IBF
Forskar om alternativa bostadsformer för andra halvan av livet.  

Sara Westin
Forskare i kulturgeografi vid IBF
Forskar om stadsplanering i vid mening med särskilt intresse för relationen mellan visioner och realiseringar i stadsplaneringsprojekt. Hur går upprustningen av miljonprogrammet till och vilka sociala och ideologiska konflikter aktualiserar detta stora renoveringsprojekt?