Mångfaldens dilemman

Etnisk integration och segregation i staden

I den tvärvetenskapliga forskningsmiljön vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF), Uppsala universitet, bedrivs sedan lång tid forskning om migration och etniska relationer med inriktning på boende och urbana frågor. Vår forskning håller hög internationell klass och uppmärksammas också ofta av massmedia, politiker och andra forskare i Sverige.

Från och med 2010 erhåller IBF därför programstöd från Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, för att ytterligare utveckla denna forskning. Det sker inom ett forskningsprogram med rubriken ”Mångfaldens dilemman: Etnisk integration och segregation i staden”.

På den här webbsidan finner du samlad information om forskare, forskningsprojekt och forskningsresultat inom detta program. Forskningsresultat från programmet presenteras även i två antologier med samlingstiteln Mångfaldens dilemman – en med inriktning mot medborgarskap och integrationspolitik och en på temat boendesegregation och områdespolitik.

Välkommen!

Roger Andersson
Programansvarig