Pågående projekt

Innehåll:

Bostadsforskning

Housing establishment gives children?
Cecilia Enström Öst, Mats Wilhelmsson, Bo Malmberg 

Environmental Influences on Psychological Restoration Processes
Terry Hartig

Att skapa socialt blandade bostadsområden - problem och möjligheter
Roger Andersson, Emma Holmqvist, Zara Bergsten 

Restorative Experience in the Formation of Place Attachments and Place Identity
Terry Hartig

Varför så olika? Nordisk bostadspolitik i jämförande historiskt ljus
Bo Bengtsson, Erling Annaniassen (NOVA), Lotte Jensen (Københavns univeristet), Hannu Ruonavaara (Åbo universitet), Jón Rúnar Sveinsson (Islands universitet)

Välfärdsstaten och de nyanlända. Politik för flyktingars bosättning i Sverige, Danmark och Norge
Bo Bengtsson, Karin Borevi, Gunnar Myrberg

Is access to the housing market important? - Evidence from a housing lottery
Cecilia Enstöm Öst 


Urbanforskning

Mångfaldens dilemman. Ett tvärvetenskapligt forskningsprogram om etnisk integration och segregation i staden
Roger Andersson, programansvarig

Dilemmas of participatory network planning. Sustainability, democracy and planning in France, the Netherlands, Spain and Sweden
Clarissa Kugelberg, Nils Hertting, Marianne Danielsson  

Environmental Influences on Psychological Restoration Processes
Terry Hartig

Utvärdering i resultatstyrning, nätverksstyrning och brukarstyrning
Evert Vedung (kontaktperson), Nils Hertting

Att skapa socialt blandade bostadsområden - problem och möjligheter
Roger Andersson, Emma Holmqvist, Zara Bergsten

Nordic welfare states and the dynamics and effects of ethnic residential segregation (NORFACE)
Koordinator: Mari Vattovaara, Helsinki university. Nationell projektledare: Roger Andersson, Emma Holmqvist, Lina Bergström

Restorative Experience in the Formation of Place Attachments and Place Identity
Terry Hartig

Cities that Sustain Us
Terry Hartig

Vargar, vildsvin och annat vilt - kulturella ekosystemtjänster och otjänster för människors rekreation och välbefinnande.
Terry Hartig

Urban Nature and Publicc Health
Terry Hartig


Forskning om samhällsförändring

Den svenska välfärdsstatens legitimitet
Anders Lindbom

Brukarutvärdering
Evert Vedung

Jämlika arbetsplatser i en ojämlik värld: En studie av vad som befrämjar könsmässig och etnisk jämlikhet på svenska arbetsplatser
Kristina Boréus

Mångfaldens dilemman: Etnisk integration och segregaton i staden

Nordic welfare states and the dynamics and effects of ethnic residential segregation (NORFACE)
Koordinator: Mari Vattovaara, Helsinki university. Nationell projektledare: Roger Andersson, Emma Holmqvist, Lina Bergström 

Restorative Experience in the Formation of Place Attachments and Place Identity
Terry Hartig

The Welfare State in Transition
Anders Lindbom 

Those left behind - Female migration and the transnational family in Latin America
Aina Tollefsen, Aida Aragao-Lagergren, Diana Mulinari, Irene Molina

Utvärdering i politik och förvaltning
Evert Vedung

Åldersskillnader i parförhållanden och synkroniserad pensionering
Per Gustafson, Urban Fransson

Skolvalsreformernas genomförande och dess långsiktiga konsekvenser för individers sociala rörlighet
Susanne Urban (projektledare), Anders Trumberg, Magnus Dahlstedt (Linköpings universitet), Martin Harling (Linköpings universitet), Viktor Vesterberg (Linköpings universitet)