Those left behind - Female migration and the transnational family in Latin America

Aina Tollefsen (projektledare – Kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet), Aida Aragao-Lagergren (Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet) och Diana Mulinari (Centrum för genusvetenskap, Lunds universitet), Irene Molina, Institutet för bostads- och urbanforskning.

Irene Molina har tillsammans med forskarna Aina Tollefsen (projektledare – Kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet), Aida Aragao-Lagergren (Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet) och Diana Mulinari (Centrum för genusvetenskap, Lunds universitet), fått beviljat anslag för projektet "Those left behind – Female migration and the transnational family in Latin America." Forskarna ska följa upp kvinnliga migranter mellan 8 grannländer i Latinamerika som arbetar som hembiträden. De ska studera levnadsöden för kvinnorna och för deras familjer kvar i hemlandet, samt effekter av strukturer av rasism och patriarkat för migranterna. Projektet finansieras av SIDA/SAREC och beräknas pågå 2011-2013.