Politiskt förtroende bland invandrare
2013-11-18

Arbetsgivares kontroll över anställdas resande
2013-11-11

Sverige i 1700-talets kosmopolitiska värld
2013-11-04

Gemensam struktur vid bedömning av vårdbidrag
2013-10-28

Reproduktion och omvandling av etnisk boendesegregation i Stockholm
2013-10-21

Bostäder och bostadspolitik
2013-10-14 

Attityder till miljöskydd och naturen -­ två skilda frågor
2013-10-07

Bio-objektifiering av ny medicinsk teknologi
2013-09-24

Flytta nära familjen?
2013-09-17

Bankverksamhet och konkurrens
2013-09-10

Ny utgåva av Demokrati och brukarutvärdering
2013-09-02

Svenskt järn i den framväxande atlantekonomin
2013-08-26

En undersökning om invandrare och invandrarföreningar
2013-08-16

Kvinnliga migrantarbetare och facket
2013-08-12

Variationer i arkitektur och möjligheter till återhämtning
2013-07-24

Löneutveckling bland invandrade och infödda
2013-07-17

Samspelet mellan människa och djur i urbanpolitiken
2013-06-25

Den globala bankverksamheten
2013-06-17

Bostadsområden och politisk rekrytering
2013-06-10

Leder individuella inkomstgräser i bostadsbidragssystemet till ökade förvärvsinkomster?
2013-05-27

Trianguleringsmetoden
2013-05-20

Kollektivtrafik som alternativ till privat bilism
2013-05-13

Inomhusmiljöns påverkan på trivseln i svenska lägenheter
2013-05-06

Svenskar på besök i 1700-talets London
2013-04-29

Kan det uppstå välfärdsvinster vid en eventuell utfasning av bruksvärdesystemet?
2013-04-22

Grannskapseffekter och val av bostadsområden
2013-04-15

Var ska de nyanlända bo?
2013-04-08

Etniska minoriteters flyttmönster i Europa
2013-03-28

Bioobjekt på 2000-talet
2013-03-19

Jubileumsbok från Arkitekturmuseet
2013-03-12

Uppsala Lecture in Housing and Urban Research
2013-01-29

IBF flyttar till Uppsala
2013-01-29

Evert Vedung i utvärderingsträdet
2013-01-09

IBF:are har tagit fil.lic.-examen
2013-01-02

Pengar till IBF-forskare
2012-12-20

Ny bok om Äldres boende
2012-12-14

Internationell encyklopedi om bostadsforskning
2012-12-07

Satsningar på föreningsliv
2012-11-30

Första bostaden och föräldraskapet
2012-11-23

Påverkar vandalism och rädsla priserna i bostadsområdet?
2012-11-09

Betydelsen av utsikt mot naturen vid rehabilitering
2012-10-29

Renovräkning
2012-10-23

Träffsäkerheten i fastighetsvärderares prognoser
2012-10-16

Önskemål om kommunal service
2012-10-09

Finansialisering
2012-09-28

En utvärdering av individuella inkomstgränser för makar med barn
2012-09-24

Utvärdering och nätverksstyrning
2012-09-17

Gröna städer och hälsa
2012-09-10

Bio-objekt och bio-objektifiering
2012-09-03

Finansiering av vägar och järnvägar
2012-08-27

Etnisk mångfald, välfärdspolitik och EU
2012-08-20

Tjänsteresor, restid och arbetstid
2012-08-06

Internationell handbok om bostadsforskning
2012-07-30

Det urbanas syntax
2012-07-23

Vad händer med allmännyttan?

2014-04-01

Allmännyttan står i fokus i IBF-medarbetaren Roger Anderssons två senaste publikationer. Uppsatserna presenterades ursprungligen vid internationella konferenser i Kina där allmännyttans framtid diskuterades ur ett internationellt perspektiv.

Under konferenserna i Kina, den ena i Hong Kong 2011 och den andra i Shanghai 2012, bidrog Roger Andersson med ett svenskt perspektiv på allmännyttans framtid.

Ett av bidragen, samförfattad med Lena Magnusson Turner och publicerad i IBF:s tidskrift International Journal of Housing Policy, handlar om segregationseffekterna av ombildning av hyresrätter till bostadsrätter i Stockholm. Den visar en påtaglig social statushöjning av berörda bostadsområden i innerstaden och därmed en fördjupad segregation i hela Stockholms stad.

I den andra uppsatsen, ett bokkapitel i en internationell antologi om public housing, ställs frågan om den politiska majoritetssituationen i Sveriges 290 kommuner kan bidra till att förklara allmännyttans omfattning på de lokala bostadsmarknaderna.

- Jag fann att även om hänsyn tas till socioekonomisk, etnisk och åldersmässig sammansättning tenderar kommuner med ett starkare vänsterblock i kommunfullmäktige att ha en större allmännyttig bostadssektor, säger Roger Andersson.

 

Läs mer om Roger Andersson

Andersson, R. & Magnusson Turner, L., 2014, Segregation, gentrification, and residualisation: from public housing to market driven housing allocation in inner city Stockholm. International Journal of Housing Polic, Volume 14, Issue 1, 2014

Andersson, R., 2014, “Understanding Variation in the Size of the Public Housing Sector Across Swedish Municipalities: The Role of Politics”. In:, Jie Chen, Mark Stephens, Yanyun Man (Eds) The Future of Public Housing. Ongoing Trends in the East and the West, pp. 261-280. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.