Politiskt förtroende bland invandrare
2013-11-18

Arbetsgivares kontroll över anställdas resande
2013-11-11

Sverige i 1700-talets kosmopolitiska värld
2013-11-04

Gemensam struktur vid bedömning av vårdbidrag
2013-10-28

Reproduktion och omvandling av etnisk boendesegregation i Stockholm
2013-10-21

Bostäder och bostadspolitik
2013-10-14 

Attityder till miljöskydd och naturen -­ två skilda frågor
2013-10-07

Bio-objektifiering av ny medicinsk teknologi
2013-09-24

Flytta nära familjen?
2013-09-17

Bankverksamhet och konkurrens
2013-09-10

Ny utgåva av Demokrati och brukarutvärdering
2013-09-02

Svenskt järn i den framväxande atlantekonomin
2013-08-26

En undersökning om invandrare och invandrarföreningar
2013-08-16

Kvinnliga migrantarbetare och facket
2013-08-12

Variationer i arkitektur och möjligheter till återhämtning
2013-07-24

Löneutveckling bland invandrade och infödda
2013-07-17

Samspelet mellan människa och djur i urbanpolitiken
2013-06-25

Den globala bankverksamheten
2013-06-17

Bostadsområden och politisk rekrytering
2013-06-10

Leder individuella inkomstgräser i bostadsbidragssystemet till ökade förvärvsinkomster?
2013-05-27

Trianguleringsmetoden
2013-05-20

Kollektivtrafik som alternativ till privat bilism
2013-05-13

Inomhusmiljöns påverkan på trivseln i svenska lägenheter
2013-05-06

Svenskar på besök i 1700-talets London
2013-04-29

Kan det uppstå välfärdsvinster vid en eventuell utfasning av bruksvärdesystemet?
2013-04-22

Grannskapseffekter och val av bostadsområden
2013-04-15

Var ska de nyanlända bo?
2013-04-08

Etniska minoriteters flyttmönster i Europa
2013-03-28

Bioobjekt på 2000-talet
2013-03-19

Jubileumsbok från Arkitekturmuseet
2013-03-12

Uppsala Lecture in Housing and Urban Research
2013-01-29

IBF flyttar till Uppsala
2013-01-29

Evert Vedung i utvärderingsträdet
2013-01-09

IBF:are har tagit fil.lic.-examen
2013-01-02

Pengar till IBF-forskare
2012-12-20

Ny bok om Äldres boende
2012-12-14

Internationell encyklopedi om bostadsforskning
2012-12-07

Satsningar på föreningsliv
2012-11-30

Första bostaden och föräldraskapet
2012-11-23

Påverkar vandalism och rädsla priserna i bostadsområdet?
2012-11-09

Betydelsen av utsikt mot naturen vid rehabilitering
2012-10-29

Renovräkning
2012-10-23

Träffsäkerheten i fastighetsvärderares prognoser
2012-10-16

Önskemål om kommunal service
2012-10-09

Finansialisering
2012-09-28

En utvärdering av individuella inkomstgränser för makar med barn
2012-09-24

Utvärdering och nätverksstyrning
2012-09-17

Gröna städer och hälsa
2012-09-10

Bio-objekt och bio-objektifiering
2012-09-03

Finansiering av vägar och järnvägar
2012-08-27

Etnisk mångfald, välfärdspolitik och EU
2012-08-20

Tjänsteresor, restid och arbetstid
2012-08-06

Internationell handbok om bostadsforskning
2012-07-30

Det urbanas syntax
2012-07-23

Gerry Stoker föreläser i Universitetshuset

2014-05-13

I dag tisdag den 13 maj intar professorn i statsvetenskap Gerry Stoker Universitetshuset för att hålla en öppen föreläsning om politisk styrning och medborgardeltagande. Alla intresserade är varmt välkomna att delta klockan 15.00 i sal IX, Universitetshuset på Biskopsgatan 3 i Uppsala.

I mer än trettio år har professor Gerry Stoker utforskat frågor om urbanpolitik, politisk styrning i komplexa miljöer och strategier för att uppmuntra medborgerligt deltagande.

- Han är en internationellt erkänd forskare med en bred och imponerande meritlista, så det är väldigt roligt att han kommer hit, säger arrangören Gunnar Myrberg från IBF.

Under föreläsningen den 13 maj kommer Stoker att tala om decentralisering av politisk makt och hur det ger goda förutsättningar för långsiktigt beslutsfattande. Han intresserar sig också för det paradoxala i att medborgare i västvärlden i allmänhet är för demokrati men att många samtidigt bär på ett slags politikerförakt.

- Med sin forskning vill han bidra till mer inkluderande och bättre fungerande demokratiska processer, säger Gunnar Myrberg.

Sedan 2010 arrangerar IBF urbanföreläsningen, en årlig föreläsning av en internationellt ledande forskare inom bostads- och urbanforskningsområdet.

- Föreläsarna som kommer hit ska vara väletablerade inom något av IBF:s forskningsområden och producera aktuell forskning av publikt och brett intresse, säger Gunnar Myrberg.

Årets urbanföreläsare Gerry Stoker är en förgrundsfigur inom det statsvetenskapliga forskningsfältet governance, eller nätverksstyrning, och har på detta sätt bidragit till förståelsen för nätverkandets politiska betydelse. Han är professor i statsvetenskap och direktör för Centre for Citizenship, Globalization and Governance (C2G2) vid University of Southampton, Storbritannien samt professor i politik vid University of Canberra, Australien.

Om föreläsningen

Tid: tisdag 13 maj 2014 kl 15.00
Plats: sal IX i Universitetshuset, Biskopsgatan 3, Uppsala
Föreläsningen hålls på engelska.
Fri entré, alla välkomna.
Mer information

Kontaktuppgifter

Gunnar Myrberg, docent i statskunskap vid IBF: gunnar.myrberg@ibf.uu.se,018-471 6524, 0730358378
Ester Ehnsmyr, informatör vid IBF: ester.ehnsmyr@ibf.uu.se, 018-4716503, 0704250401