Politiskt förtroende bland invandrare
2013-11-18

Arbetsgivares kontroll över anställdas resande
2013-11-11

Sverige i 1700-talets kosmopolitiska värld
2013-11-04

Gemensam struktur vid bedömning av vårdbidrag
2013-10-28

Reproduktion och omvandling av etnisk boendesegregation i Stockholm
2013-10-21

Bostäder och bostadspolitik
2013-10-14 

Attityder till miljöskydd och naturen -­ två skilda frågor
2013-10-07

Bio-objektifiering av ny medicinsk teknologi
2013-09-24

Flytta nära familjen?
2013-09-17

Bankverksamhet och konkurrens
2013-09-10

Ny utgåva av Demokrati och brukarutvärdering
2013-09-02

Svenskt järn i den framväxande atlantekonomin
2013-08-26

En undersökning om invandrare och invandrarföreningar
2013-08-16

Kvinnliga migrantarbetare och facket
2013-08-12

Variationer i arkitektur och möjligheter till återhämtning
2013-07-24

Löneutveckling bland invandrade och infödda
2013-07-17

Samspelet mellan människa och djur i urbanpolitiken
2013-06-25

Den globala bankverksamheten
2013-06-17

Bostadsområden och politisk rekrytering
2013-06-10

Leder individuella inkomstgräser i bostadsbidragssystemet till ökade förvärvsinkomster?
2013-05-27

Trianguleringsmetoden
2013-05-20

Kollektivtrafik som alternativ till privat bilism
2013-05-13

Inomhusmiljöns påverkan på trivseln i svenska lägenheter
2013-05-06

Svenskar på besök i 1700-talets London
2013-04-29

Kan det uppstå välfärdsvinster vid en eventuell utfasning av bruksvärdesystemet?
2013-04-22

Grannskapseffekter och val av bostadsområden
2013-04-15

Var ska de nyanlända bo?
2013-04-08

Etniska minoriteters flyttmönster i Europa
2013-03-28

Bioobjekt på 2000-talet
2013-03-19

Jubileumsbok från Arkitekturmuseet
2013-03-12

Uppsala Lecture in Housing and Urban Research
2013-01-29

IBF flyttar till Uppsala
2013-01-29

Evert Vedung i utvärderingsträdet
2013-01-09

IBF:are har tagit fil.lic.-examen
2013-01-02

Pengar till IBF-forskare
2012-12-20

Ny bok om Äldres boende
2012-12-14

Internationell encyklopedi om bostadsforskning
2012-12-07

Satsningar på föreningsliv
2012-11-30

Första bostaden och föräldraskapet
2012-11-23

Påverkar vandalism och rädsla priserna i bostadsområdet?
2012-11-09

Betydelsen av utsikt mot naturen vid rehabilitering
2012-10-29

Renovräkning
2012-10-23

Träffsäkerheten i fastighetsvärderares prognoser
2012-10-16

Önskemål om kommunal service
2012-10-09

Finansialisering
2012-09-28

En utvärdering av individuella inkomstgränser för makar med barn
2012-09-24

Utvärdering och nätverksstyrning
2012-09-17

Gröna städer och hälsa
2012-09-10

Bio-objekt och bio-objektifiering
2012-09-03

Finansiering av vägar och järnvägar
2012-08-27

Etnisk mångfald, välfärdspolitik och EU
2012-08-20

Tjänsteresor, restid och arbetstid
2012-08-06

Internationell handbok om bostadsforskning
2012-07-30

Det urbanas syntax
2012-07-23

Utlandsfödda möter hinder på arbetsmarknaden

2014-09-04

Det menar IBF:s doktorand Tove Eliasson som den femte september på Nationalekonomiska institutionen i Uppsala försvarar sin avhandling om lönesättning och/eller de hinder som utrikes födda möter på svensk arbetsmarknad.

Resultaten från de tre kapitlena i avhandlingen Empirical Essays in Wage Setting and Immigrant Labor Market Opportunities visar bland annat att utlandsföddas relativlöner (i relation till de som är födda i Sverige) nästan uteslutande ökar i samband med högre löneökningar på arbetsplatserna, medan gruppens rörelser på arbetsmarknaden inte bidrar till att relativlönen ökar.

Informationsbrist på banker

I det andra kapitlet, som fokuserar på det informationsproblem som är förknippat med bankernas fördelning av krediter till småföretagare, konstateras att utlandsfödda i stor utsträckning upplever att de har svårt att få lån för att driva företag. Om den lokalt anställda banktjänstemannen däremot kommer från låntagarens egna ursprungsland/region ökar sannolikheten för - framför allt lågutbildade - utlandsfödda att vara egenföretagare.

- Resultaten från båda dessa två studier kan ses som indikationer på att imperfekt information om kompetens och produktivitet hos utrikes födda är ett hinder för fullständig arbetsmarknadsetablering, säger Tove Eliasson.

Etnisk mångfald bland bankanställda kan däremot ha en positiv inverkan på bankernas förmåga att förmedla information till kunderna om värdet av specifika erfarenheter och kompetenser.

Kollektivavtal påverkar unga

Den sista studien undersöker de effekter som ett centralt kollektivavtal för kommunalarbetare har på den undersökta gruppens löneutvecklingar och andra arbetsmarknadsutfall.

- De arbetsplatser där lönerna, i enlighet med avtalet, ökade mest anställde färre nya medarbetare, vilket kan ses som en anpassning till högre arbetskraftskostnader, säger hon.

Bland de yngre medarbetarna med bättre betyg minskade dessutom sannolikheten att lämna arbetsplatsen, något som
kan tolkas som att det högre löneläget bidrog till att behålla relativt sett mobil och kompetent personal.

Disputationen äger rum fredagen den 5 september kl 10.15 i hörsal 2 på Ekonomikum. Avhandlingen i sin helhet finns tillgänglig i DiVA.