Politiskt förtroende bland invandrare
2013-11-18

Arbetsgivares kontroll över anställdas resande
2013-11-11

Sverige i 1700-talets kosmopolitiska värld
2013-11-04

Gemensam struktur vid bedömning av vårdbidrag
2013-10-28

Reproduktion och omvandling av etnisk boendesegregation i Stockholm
2013-10-21

Bostäder och bostadspolitik
2013-10-14 

Attityder till miljöskydd och naturen -­ två skilda frågor
2013-10-07

Bio-objektifiering av ny medicinsk teknologi
2013-09-24

Flytta nära familjen?
2013-09-17

Bankverksamhet och konkurrens
2013-09-10

Ny utgåva av Demokrati och brukarutvärdering
2013-09-02

Svenskt järn i den framväxande atlantekonomin
2013-08-26

En undersökning om invandrare och invandrarföreningar
2013-08-16

Kvinnliga migrantarbetare och facket
2013-08-12

Variationer i arkitektur och möjligheter till återhämtning
2013-07-24

Löneutveckling bland invandrade och infödda
2013-07-17

Samspelet mellan människa och djur i urbanpolitiken
2013-06-25

Den globala bankverksamheten
2013-06-17

Bostadsområden och politisk rekrytering
2013-06-10

Leder individuella inkomstgräser i bostadsbidragssystemet till ökade förvärvsinkomster?
2013-05-27

Trianguleringsmetoden
2013-05-20

Kollektivtrafik som alternativ till privat bilism
2013-05-13

Inomhusmiljöns påverkan på trivseln i svenska lägenheter
2013-05-06

Svenskar på besök i 1700-talets London
2013-04-29

Kan det uppstå välfärdsvinster vid en eventuell utfasning av bruksvärdesystemet?
2013-04-22

Grannskapseffekter och val av bostadsområden
2013-04-15

Var ska de nyanlända bo?
2013-04-08

Etniska minoriteters flyttmönster i Europa
2013-03-28

Bioobjekt på 2000-talet
2013-03-19

Jubileumsbok från Arkitekturmuseet
2013-03-12

Uppsala Lecture in Housing and Urban Research
2013-01-29

IBF flyttar till Uppsala
2013-01-29

Evert Vedung i utvärderingsträdet
2013-01-09

IBF:are har tagit fil.lic.-examen
2013-01-02

Pengar till IBF-forskare
2012-12-20

Ny bok om Äldres boende
2012-12-14

Internationell encyklopedi om bostadsforskning
2012-12-07

Satsningar på föreningsliv
2012-11-30

Första bostaden och föräldraskapet
2012-11-23

Påverkar vandalism och rädsla priserna i bostadsområdet?
2012-11-09

Betydelsen av utsikt mot naturen vid rehabilitering
2012-10-29

Renovräkning
2012-10-23

Träffsäkerheten i fastighetsvärderares prognoser
2012-10-16

Önskemål om kommunal service
2012-10-09

Finansialisering
2012-09-28

En utvärdering av individuella inkomstgränser för makar med barn
2012-09-24

Utvärdering och nätverksstyrning
2012-09-17

Gröna städer och hälsa
2012-09-10

Bio-objekt och bio-objektifiering
2012-09-03

Finansiering av vägar och järnvägar
2012-08-27

Etnisk mångfald, välfärdspolitik och EU
2012-08-20

Tjänsteresor, restid och arbetstid
2012-08-06

Internationell handbok om bostadsforskning
2012-07-30

Det urbanas syntax
2012-07-23

Bostadsmötet välkomnar pressen

2014-09-04

- Bostadsfrågan är ständigt aktuell och berör många, inte minst i Stockholm-Uppsalaregionen. Vårt mål med konferensen är att bredda kunskapen genom utbyte och samtal mellan forskare, politiker, näringsliv och branschfolk. Vi försöker hitta högaktuella ämnen som väcker diskussion, säger IBF:s professor Irene Molina, i en pressinbjudan från Uppsala universitet.

Den populära konferensen Bostadsmötet, som tidigare ägt rum i Gävle, riktar sig till forskare och aktörer i fastighets- och byggbranschen och syftet är att diskutera aktuella bostadsrelaterade frågor och presentera de senaste forskningsrönen under populärvetenskapliga former. Irene Molina hoppas kunna locka både nya och gamla deltagare till konferensen, som fortsättningsvis kommer att hållas i Uppsala. Bland deltagarna finns såväl toppforskare som aktivister.

- Vi har flera nya teman i år, till exempel sessioner om hemlöshet och om bostad och välfärd. Vi kommer även att diskutera renoveringen av miljonprogrammet som blivit en uppmärksammad och omtvistad fråga, berättar Irene Molina.

Frågan om bostäder till studenter till unga är oerhört akut och aktuell och den belyses i en särskild session. Andra exempel på heta frågor är vräkning av barn, bostadspolitiska motiv och meningen med boendet i ett välfärdssamhälle.

Namnet på årets konferens är Hur ska vi bo? Läget, prognoser och utmaningar i bostadspolitiken och på bostadsmarknaden och har flera parallella sessioner. Huvudtalare är professor Bo Bengtsson och den tidigare ordföranden för Hyresgästföreningen Barbro Engman, som kommer att tala om bostadsfrågan ur olika perspektiv.

- Att kommunicera aktuell forskning är viktigt för att politiker och experter ska kunna dimensionera och utforma våra städer och bostadsområden på bästa sätt. Att bygga det som behövs och samtidigt lyckas främja en social och miljömässig hållbar utveckling kräver aktuella svar från forskningen, säger Irene Molina.

Journalister hälsas välkomna till konferensen.

Arrangör är Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) vid Uppsala universitet i samarbete med Institutet för fastighetsrättslig forskning (IFF), Uppsala universitet, Rikshem och andra samarbetspartners inom statliga myndigheter och näringsliv.

Tid och plats:
Uppsala Konsert & Kongress den 1- 2 oktober 2014.

Anmälan:
Senast den 15 september via www.ibf.uu.se/bostadsmotet

Läs mer:
på http://www.ibf.uu.se/bostadsmotet  

Kontaktpersoner:
Konferensansvarig Irene Molina, tel: 018-471 65 17, 070-405 74 83, irene.molina@ibf.uu.se
Informatör Azul Tarazona, tel: 018-471 65 03, azul.tarazona@ibf.uu.se
Praktiska frågor ställs till bostadsmotet2014@akademikonferens.uu.se

Läs hela pressinbjudan från Uppsala universitet 140901