Politiskt förtroende bland invandrare
2013-11-18

Arbetsgivares kontroll över anställdas resande
2013-11-11

Sverige i 1700-talets kosmopolitiska värld
2013-11-04

Gemensam struktur vid bedömning av vårdbidrag
2013-10-28

Reproduktion och omvandling av etnisk boendesegregation i Stockholm
2013-10-21

Bostäder och bostadspolitik
2013-10-14 

Attityder till miljöskydd och naturen -­ två skilda frågor
2013-10-07

Bio-objektifiering av ny medicinsk teknologi
2013-09-24

Flytta nära familjen?
2013-09-17

Bankverksamhet och konkurrens
2013-09-10

Ny utgåva av Demokrati och brukarutvärdering
2013-09-02

Svenskt järn i den framväxande atlantekonomin
2013-08-26

En undersökning om invandrare och invandrarföreningar
2013-08-16

Kvinnliga migrantarbetare och facket
2013-08-12

Variationer i arkitektur och möjligheter till återhämtning
2013-07-24

Löneutveckling bland invandrade och infödda
2013-07-17

Samspelet mellan människa och djur i urbanpolitiken
2013-06-25

Den globala bankverksamheten
2013-06-17

Bostadsområden och politisk rekrytering
2013-06-10

Leder individuella inkomstgräser i bostadsbidragssystemet till ökade förvärvsinkomster?
2013-05-27

Trianguleringsmetoden
2013-05-20

Kollektivtrafik som alternativ till privat bilism
2013-05-13

Inomhusmiljöns påverkan på trivseln i svenska lägenheter
2013-05-06

Svenskar på besök i 1700-talets London
2013-04-29

Kan det uppstå välfärdsvinster vid en eventuell utfasning av bruksvärdesystemet?
2013-04-22

Grannskapseffekter och val av bostadsområden
2013-04-15

Var ska de nyanlända bo?
2013-04-08

Etniska minoriteters flyttmönster i Europa
2013-03-28

Bioobjekt på 2000-talet
2013-03-19

Jubileumsbok från Arkitekturmuseet
2013-03-12

Uppsala Lecture in Housing and Urban Research
2013-01-29

IBF flyttar till Uppsala
2013-01-29

Evert Vedung i utvärderingsträdet
2013-01-09

IBF:are har tagit fil.lic.-examen
2013-01-02

Pengar till IBF-forskare
2012-12-20

Ny bok om Äldres boende
2012-12-14

Internationell encyklopedi om bostadsforskning
2012-12-07

Satsningar på föreningsliv
2012-11-30

Första bostaden och föräldraskapet
2012-11-23

Påverkar vandalism och rädsla priserna i bostadsområdet?
2012-11-09

Betydelsen av utsikt mot naturen vid rehabilitering
2012-10-29

Renovräkning
2012-10-23

Träffsäkerheten i fastighetsvärderares prognoser
2012-10-16

Önskemål om kommunal service
2012-10-09

Finansialisering
2012-09-28

En utvärdering av individuella inkomstgränser för makar med barn
2012-09-24

Utvärdering och nätverksstyrning
2012-09-17

Gröna städer och hälsa
2012-09-10

Bio-objekt och bio-objektifiering
2012-09-03

Finansiering av vägar och järnvägar
2012-08-27

Etnisk mångfald, välfärdspolitik och EU
2012-08-20

Tjänsteresor, restid och arbetstid
2012-08-06

Internationell handbok om bostadsforskning
2012-07-30

Det urbanas syntax
2012-07-23

Makten över (Bo)staden

2014-09-09

Vem har makten över bostaden, i staden? Det är ett av fyra aktuella teman under konferensen Bostadsmötet som äger rum i Uppsala den 1-2 oktober. I olika sessioner diskuteras sociala rättvisefrågor som oönskade utflyttningar som en effekt av renoveringsåtgärder - och med dem kraftigt höjda hyror, vilka värden och perspektiv som får plats när kommun och byggherrar planerar bostadsbyggande samt ungdomars kamp för att komma in på bostadsmarknaden.

I de olika sessionerna möts representanter från olika intresseföreningar, kommunpolitiker, forskare och berörda yrkespersoner för att diskutera sina erfarenheter från fältet.

IBF:s konferens Bostadsmötet riktar sig till forskare och aktörer i fastighets- och byggbranschen och syftet är att diskutera aktuella bostadsrelaterade frågor och presentera de senaste forskningsrönen under populärvetenskapliga former. Anmäl dig till konferensen här senast den 15 september.

Programpunkter under tema 1 Makten över (Bo)staden

Session 1 Renoveringar och renovräkningar – problem från fältet
Ett aktuellt och omdiskuterat ämne är Miljonprogramsbeståndets behov av renovering. I IBF:s rapport om ämnet 2011 lanseras begreppet ”renovräkning” (fr engelskans ”renoviction”) om den – för individen – oönskade utflyttning som en effekt av en kraftigt höjd hyra. Effekter genereras även på det större urbana planet och alla dessa behöver belysas. Sessionen består av korta presentationer i form av vittnesmål om problem från fältet och diskussion kring olika sociala, miljömässiga och juridiska problem förknippade med större renoveringsprojekt.
Medverkande: Gunilla Meurling från Jordens Vänner; diakonen i Vaksala församling Anneli Tidemar; Barnombudsman i Uppsala Karin Hallén Sehlin; Susanna Skogsberg från HGF:s risksförbund; Alexander Tybring som är hyresgäst i allmännyttan i Stockholm och evakuerad under renoveringsperiod.

Session 6 Kollektiva erfarenheter och organisering kring renovering
Kostnaden för renovering och upprustning av hyresfastigheter riskerar inte sällan att leda till höjda hyror. Hos hyresgästernas väcks en befogad oro och rädslan för att de inte längre ska ha möjlighet att bo kvar. I denna session diskuteras hyresgästernas erfarenheter av hur renoveringar initieras och på vilka sätt och med vilka medel kollektiv organisering har vuxit fram, med exempel från Stockholm (Husby), Göteborg (Pennygången), Malmö och Uppsala (Gränby). Sessionen består av presentationer från talarna och en diskussion om svårigheter och framgångar för deras kamp.
Medverkande: Daniel Carlenfors, Nätverket Pennygångens framtid, Göteborg; Johanna Ingemarsson, Malmö mot diskriminering; Arne Johansson, Nätverket Järvas Framtid, Husby, Stockholm; Åse Richard, Projektledare ”Våra hem”, Gränby, Uppsala

Session 11 Vem planerar staden idag?
Vad styr planeringen av staden? Vem ges spelrum? Vilka värden och perspektiv får plats när kommun och byggherrar planerar bostadsbyggande och markanvändning? Sessionen handlar om utrymmet för visioner i planeringen av staden; om gränslandet mellan visioner som verktyg för demokratisk samhällsutveckling och som marknadsföringsstrategi. Tre perspektiv möts: kommunen som släppt in konstnärer och medborgare i planeringen, arkitekten med stadens gestaltning som profession och forskaren som undersökt städers arbete med ’branding’ – visioner som PR?
Medverkande: Göran Langer, Sundbybergs stad, Stadsbyggnad och miljöförvaltningen; Anders Tväråna, White arkitektfirma, Uppsala; Karin Ågren, doktor i ekonomisk historia, UU

Session 16 Boende för unga och studenter – Ungdomars kamp och organisering på bostadsmarknaden
Idag kan vi konstatera att ungdomar organiserar sig för att påverka den etablerade strukturen i samhället. Syftet med denna session är att lyssna till och diskutera ungdomars krav på värdigt boende och den mångfald av visioner och organisationsformer som finns. De tolererar inte att vara MAMBOS – unga vuxna som tvingas bo kvar i föräldrahemmet. Inte heller vill de vara inneboende som tvingas flytta från det ena uthyrningsrummet till det andra.
Medverkande: Boföreningen KomBo, Stockholm; Organisationen JagVillHaBostad.Nu, Ungdomar från Stockholm