Politiskt förtroende bland invandrare
2013-11-18

Arbetsgivares kontroll över anställdas resande
2013-11-11

Sverige i 1700-talets kosmopolitiska värld
2013-11-04

Gemensam struktur vid bedömning av vårdbidrag
2013-10-28

Reproduktion och omvandling av etnisk boendesegregation i Stockholm
2013-10-21

Bostäder och bostadspolitik
2013-10-14 

Attityder till miljöskydd och naturen -­ två skilda frågor
2013-10-07

Bio-objektifiering av ny medicinsk teknologi
2013-09-24

Flytta nära familjen?
2013-09-17

Bankverksamhet och konkurrens
2013-09-10

Ny utgåva av Demokrati och brukarutvärdering
2013-09-02

Svenskt järn i den framväxande atlantekonomin
2013-08-26

En undersökning om invandrare och invandrarföreningar
2013-08-16

Kvinnliga migrantarbetare och facket
2013-08-12

Variationer i arkitektur och möjligheter till återhämtning
2013-07-24

Löneutveckling bland invandrade och infödda
2013-07-17

Samspelet mellan människa och djur i urbanpolitiken
2013-06-25

Den globala bankverksamheten
2013-06-17

Bostadsområden och politisk rekrytering
2013-06-10

Leder individuella inkomstgräser i bostadsbidragssystemet till ökade förvärvsinkomster?
2013-05-27

Trianguleringsmetoden
2013-05-20

Kollektivtrafik som alternativ till privat bilism
2013-05-13

Inomhusmiljöns påverkan på trivseln i svenska lägenheter
2013-05-06

Svenskar på besök i 1700-talets London
2013-04-29

Kan det uppstå välfärdsvinster vid en eventuell utfasning av bruksvärdesystemet?
2013-04-22

Grannskapseffekter och val av bostadsområden
2013-04-15

Var ska de nyanlända bo?
2013-04-08

Etniska minoriteters flyttmönster i Europa
2013-03-28

Bioobjekt på 2000-talet
2013-03-19

Jubileumsbok från Arkitekturmuseet
2013-03-12

Uppsala Lecture in Housing and Urban Research
2013-01-29

IBF flyttar till Uppsala
2013-01-29

Evert Vedung i utvärderingsträdet
2013-01-09

IBF:are har tagit fil.lic.-examen
2013-01-02

Pengar till IBF-forskare
2012-12-20

Ny bok om Äldres boende
2012-12-14

Internationell encyklopedi om bostadsforskning
2012-12-07

Satsningar på föreningsliv
2012-11-30

Första bostaden och föräldraskapet
2012-11-23

Påverkar vandalism och rädsla priserna i bostadsområdet?
2012-11-09

Betydelsen av utsikt mot naturen vid rehabilitering
2012-10-29

Renovräkning
2012-10-23

Träffsäkerheten i fastighetsvärderares prognoser
2012-10-16

Önskemål om kommunal service
2012-10-09

Finansialisering
2012-09-28

En utvärdering av individuella inkomstgränser för makar med barn
2012-09-24

Utvärdering och nätverksstyrning
2012-09-17

Gröna städer och hälsa
2012-09-10

Bio-objekt och bio-objektifiering
2012-09-03

Finansiering av vägar och järnvägar
2012-08-27

Etnisk mångfald, välfärdspolitik och EU
2012-08-20

Tjänsteresor, restid och arbetstid
2012-08-06

Internationell handbok om bostadsforskning
2012-07-30

Det urbanas syntax
2012-07-23

”Inga barn ska vräkas”

2014-09-10

Trots att regeringens mål har varit att antalet vräkningar bör minska generellt och att ”inga barn ska vräkas” sker detta fortfarande. Vad har socialtjänsten för roll och möjligheter i dessa sammanhang och vilka är de hyresrättsliga förutsättningarna? Detta är ett av alla ämnen som tas upp i temat Bostadspolitiken och boendeformerna under konferensen Bostadsmötet i Uppsala den 1-2 oktober.

I temats sex sessioner medverkar forskare och representanter från bland annat SABO, Rikshem, Fastighetsägarna, WSP Group och Internationella hyresgästföreningen.

IBF:s konferens Bostadsmötet riktar sig till forskare och aktörer i fastighets- och byggbranschen och syftet är att diskutera aktuella bostadsrelaterade frågor och presentera de senaste forskningsrönen under populärvetenskapliga former. Anmäl dig till konferensen här senast den 15 september!

Programpunkter under tema 4 Bostadspolitiken och boendeformerna

Session 4 Bostadspolitik i internationell jämförelse
Det har länge funnits en föreställning om att de nordiska länderna har haft väldigt lika modeller för bostadspolitik vilket har gett upphov till att anta att det finns en nordisk modell. I antologin Varför så olika? studerade forskare från alla nordiska länderna skillnader och likheter mellan systemen och konstaterade att skillnaderna var påtalande. Seminariet tar upp fallet Sverige i ljuset av några av dessa jämförelser (Norge och Finland) samtidigt som den lägger till det tyska exemplet för ytterligare en internationell jämförelse.
Medverkande: Hannu Ruonavaara, professor i sociologi Åbo Akademin; Jardar Sörvoll, doktor i historia, NOVA - Norsk institutt for forskning;  Jörgen Mark-Nielsen, SABO;  Bo Bengtsson, professor i statsvetenskap IBF/UU
Moderator: Irene Molina, professor i kulturgeografi IBF/UU

Session 9 Hyresrättens betydelse för bostadsmarknadens dynamik
Flyttningar inom de olika upplåtelseformerna för bostäder ter sig olika. I sessionen diskuteras hur rörligheten på hyresrättsmarknaden ter sig i form av de så kallade flyttkedjorna. Vad är flyttkedjor? Är flyttkedjor lösningen för en låst bostadsmarknad? Hur flyttar människor i olika stadier i livscykeln? Frågorna debatteras av forskare och bostadsmarknadsaktörer.
Medverkande: Lena Magnusson-Turner, Professor i kulturgeografi, Oslo universitet, Malin Söderman, Rikshem, Henrik Tufvesson, Fastighetsägarna, Maria Pleiborn, demograf/seniorkonsult WSP group.

Session 10  Social housing i Sverige?
Social-housing – boende till överkomligt pris – är en etablerad boendeform i stora delar av Europa och i USA. Under sessionen redogörs för hur social-housing har utformats i ett flertal av länderna i Europa, både från praktisk och juridisk synpunkt. Är boendeformen så främmande att den inte passar in på den svenska bostadsmarknaden?
Medverkande: Tomas Johansson, advokat, Mannheimer Swartling, Magnus Hammar, ordförande Internationella hyresgästföreningen
Moderator: Jonas Hagetoft, utredare Hyresgästföreningen Riksförbundet

Session 15 Vräkning av barn
Regeringens mål har varit att antalet vräkningar bör minska generellt och att ”inga barn ska vräkas”. Fortfarande vräks barn. Socialtjänsten anses ha en betydelsefull roll för att förebygga och förhindra vräkningar av barn. Sessionen belyser problematiken kring vräkning av barn, socialtjänstens roll och möjligheter i dessa sammanhang samt de hyresrättsliga förutsättningarna för vräkningar som kan omfatta barn.
Medverkande: Pia Kjellbom, adjunkt, Socialhögskolan Stockholms universitet, Richard Hager, docent i civilrätt
Moderator: Gustaf Lantz, Hyresgästföreningen

Session 19 Ägande och ansvar i ägarlägenheter
Sedan 2009 är det möjligt att bilda ägarlägenhetsfastigheter, framförallt i nyproducerade byggnader. Under seminariet ska uppmärksammas vad som utmärker sådana fastigheter när det gäller ägande och ansvarsfrågor, bland annat i relation till traditionella fastigheter och bostadsrätter. Förslaget från 2012 års ägarlägenhetsutredning angående omvandling av hyresrätter till ägarlägenheter (SOU 2014:33) kommer också att presenteras och diskuteras.
Medverkande: Margareta Brattström, professor i civilrätt, Uppsala universitet och Anna-Karin Lundin, utredare 2012 ägarlägenhetsutredning

Session 20 Segregation som resultat av politiska beslut
Sessionen består av presentationer om aktuell forskning inom segregationsfältet. Hur ser relationen mellan etnisk boendesegregation och social polarisering ut i de svenska städerna? Hur utvecklas den socio-ekonomiska segregationen och följer den etniska segregationen den klassmässiga? Är de geografiska tendenserna relaterade till förändringar i bostadspolitiken? Kommer segregationen att öka i framtiden?
Medverkande: Roger Andersson, professor i kulturgeografi; Anneli Kährik, doktor i kulturgeografi; Matz Dahlberg, professor i nationalekonomi, IBF/UU; Guy Baeten, professor i kulturgeografi, Lunds universitet och IBF/UU, Carina Listerborn, professor i urbana studier, Malmö Högskola och IBF/UU.