Politiskt förtroende bland invandrare
2013-11-18

Arbetsgivares kontroll över anställdas resande
2013-11-11

Sverige i 1700-talets kosmopolitiska värld
2013-11-04

Gemensam struktur vid bedömning av vårdbidrag
2013-10-28

Reproduktion och omvandling av etnisk boendesegregation i Stockholm
2013-10-21

Bostäder och bostadspolitik
2013-10-14 

Attityder till miljöskydd och naturen -­ två skilda frågor
2013-10-07

Bio-objektifiering av ny medicinsk teknologi
2013-09-24

Flytta nära familjen?
2013-09-17

Bankverksamhet och konkurrens
2013-09-10

Ny utgåva av Demokrati och brukarutvärdering
2013-09-02

Svenskt järn i den framväxande atlantekonomin
2013-08-26

En undersökning om invandrare och invandrarföreningar
2013-08-16

Kvinnliga migrantarbetare och facket
2013-08-12

Variationer i arkitektur och möjligheter till återhämtning
2013-07-24

Löneutveckling bland invandrade och infödda
2013-07-17

Samspelet mellan människa och djur i urbanpolitiken
2013-06-25

Den globala bankverksamheten
2013-06-17

Bostadsområden och politisk rekrytering
2013-06-10

Leder individuella inkomstgräser i bostadsbidragssystemet till ökade förvärvsinkomster?
2013-05-27

Trianguleringsmetoden
2013-05-20

Kollektivtrafik som alternativ till privat bilism
2013-05-13

Inomhusmiljöns påverkan på trivseln i svenska lägenheter
2013-05-06

Svenskar på besök i 1700-talets London
2013-04-29

Kan det uppstå välfärdsvinster vid en eventuell utfasning av bruksvärdesystemet?
2013-04-22

Grannskapseffekter och val av bostadsområden
2013-04-15

Var ska de nyanlända bo?
2013-04-08

Etniska minoriteters flyttmönster i Europa
2013-03-28

Bioobjekt på 2000-talet
2013-03-19

Jubileumsbok från Arkitekturmuseet
2013-03-12

Uppsala Lecture in Housing and Urban Research
2013-01-29

IBF flyttar till Uppsala
2013-01-29

Evert Vedung i utvärderingsträdet
2013-01-09

IBF:are har tagit fil.lic.-examen
2013-01-02

Pengar till IBF-forskare
2012-12-20

Ny bok om Äldres boende
2012-12-14

Internationell encyklopedi om bostadsforskning
2012-12-07

Satsningar på föreningsliv
2012-11-30

Första bostaden och föräldraskapet
2012-11-23

Påverkar vandalism och rädsla priserna i bostadsområdet?
2012-11-09

Betydelsen av utsikt mot naturen vid rehabilitering
2012-10-29

Renovräkning
2012-10-23

Träffsäkerheten i fastighetsvärderares prognoser
2012-10-16

Önskemål om kommunal service
2012-10-09

Finansialisering
2012-09-28

En utvärdering av individuella inkomstgränser för makar med barn
2012-09-24

Utvärdering och nätverksstyrning
2012-09-17

Gröna städer och hälsa
2012-09-10

Bio-objekt och bio-objektifiering
2012-09-03

Finansiering av vägar och järnvägar
2012-08-27

Etnisk mångfald, välfärdspolitik och EU
2012-08-20

Tjänsteresor, restid och arbetstid
2012-08-06

Internationell handbok om bostadsforskning
2012-07-30

Det urbanas syntax
2012-07-23

Stort intresse för Glaesers urbanföreläsning

2015-04-30

Det blev en fullspäckad timme när Edward Glaeser höll årets Uppsala Lecture på temat The Urban Century – An Urban World. Harvardprofessorn lovordade staden i en underhållande föreläsning som lockade en stor publik från olika delar av universitetet.

Edward Glaeser är ett hett namn inom urbanforskningen och han var den förste nationalekonomen att hålla Uppsala Lecture in Housing and Urban Research, som föreläsningen egentligen heter.


 

– Vi är stolta över att få hit en världsledande forskare inom nationalekonomi och urbanforskning för en öppen föreläsning. Det som är roligt med Edward Glaeser är att han är känd inom stora kretsar, inte bara inom nationalekonomin. Hans
föreläsningar lockar även forskare och yrkesverksamma inom till exempel arkitektur, stadsplanering, kulturgeografi och statsvetenskap, säger professor Matz Dahlberg, som tog initiativet till att bjuda in Glaeser till Uppsala.

Glaesers föreläsning baserades till stor del på hans storsäljande bok Triumph of the City och fokuserade på de positiva ekonomiska aspekter som kommer av att människor bor i storstäder. Efter den timslånga föreläsningen följde frågestund och mingel med tilltugg i Universitetshuset.

Uppsala Lecture in Housing and Urban Research är ett årligt arrangemang som IBF anordnar för att uppmärksamma internationellt ledande bostads- och urbanforskning. Under veckan deltog Edward Glaeser även i ett forskningsseminarium på IBF och i ett seminarium exklusivt för institutets doktorander.

– Vi är mycket nöjda med Edward Glaesers besök. Det är alltid inspirerande att möta internationella toppforskare, och vi uppskattade särskilt hans engagemang i mötet med våra doktorander, säger IBF:s prefekt Irene Molina.