Politiskt förtroende bland invandrare
2013-11-18

Arbetsgivares kontroll över anställdas resande
2013-11-11

Sverige i 1700-talets kosmopolitiska värld
2013-11-04

Gemensam struktur vid bedömning av vårdbidrag
2013-10-28

Reproduktion och omvandling av etnisk boendesegregation i Stockholm
2013-10-21

Bostäder och bostadspolitik
2013-10-14 

Attityder till miljöskydd och naturen -­ två skilda frågor
2013-10-07

Bio-objektifiering av ny medicinsk teknologi
2013-09-24

Flytta nära familjen?
2013-09-17

Bankverksamhet och konkurrens
2013-09-10

Ny utgåva av Demokrati och brukarutvärdering
2013-09-02

Svenskt järn i den framväxande atlantekonomin
2013-08-26

En undersökning om invandrare och invandrarföreningar
2013-08-16

Kvinnliga migrantarbetare och facket
2013-08-12

Variationer i arkitektur och möjligheter till återhämtning
2013-07-24

Löneutveckling bland invandrade och infödda
2013-07-17

Samspelet mellan människa och djur i urbanpolitiken
2013-06-25

Den globala bankverksamheten
2013-06-17

Bostadsområden och politisk rekrytering
2013-06-10

Leder individuella inkomstgräser i bostadsbidragssystemet till ökade förvärvsinkomster?
2013-05-27

Trianguleringsmetoden
2013-05-20

Kollektivtrafik som alternativ till privat bilism
2013-05-13

Inomhusmiljöns påverkan på trivseln i svenska lägenheter
2013-05-06

Svenskar på besök i 1700-talets London
2013-04-29

Kan det uppstå välfärdsvinster vid en eventuell utfasning av bruksvärdesystemet?
2013-04-22

Grannskapseffekter och val av bostadsområden
2013-04-15

Var ska de nyanlända bo?
2013-04-08

Etniska minoriteters flyttmönster i Europa
2013-03-28

Bioobjekt på 2000-talet
2013-03-19

Jubileumsbok från Arkitekturmuseet
2013-03-12

Uppsala Lecture in Housing and Urban Research
2013-01-29

IBF flyttar till Uppsala
2013-01-29

Evert Vedung i utvärderingsträdet
2013-01-09

IBF:are har tagit fil.lic.-examen
2013-01-02

Pengar till IBF-forskare
2012-12-20

Ny bok om Äldres boende
2012-12-14

Internationell encyklopedi om bostadsforskning
2012-12-07

Satsningar på föreningsliv
2012-11-30

Första bostaden och föräldraskapet
2012-11-23

Påverkar vandalism och rädsla priserna i bostadsområdet?
2012-11-09

Betydelsen av utsikt mot naturen vid rehabilitering
2012-10-29

Renovräkning
2012-10-23

Träffsäkerheten i fastighetsvärderares prognoser
2012-10-16

Önskemål om kommunal service
2012-10-09

Finansialisering
2012-09-28

En utvärdering av individuella inkomstgränser för makar med barn
2012-09-24

Utvärdering och nätverksstyrning
2012-09-17

Gröna städer och hälsa
2012-09-10

Bio-objekt och bio-objektifiering
2012-09-03

Finansiering av vägar och järnvägar
2012-08-27

Etnisk mångfald, välfärdspolitik och EU
2012-08-20

Tjänsteresor, restid och arbetstid
2012-08-06

Internationell handbok om bostadsforskning
2012-07-30

Det urbanas syntax
2012-07-23

Trygg är ingen vara - öppna seminarier på Stadsbiblioteket om boende

2015-09-10

Med avstamp i Kulturnatten arrangeras en rad semninarier och workshops på temat otrygghet på bostads-marknaden. Forskare från IBF medverkar vid två av seminarierna som handlar om hur vårt boende och det offentliga rummet påverkas av avregleringar och privatiseringar.  

Seminarieserien Trygg är ingen vara hålls 12-18 September.

Fullständigt program finns på Stadsbiblioteket hemsida.

Vid dessa semniarier medverkar forskare från IBF:


MÅNDAG 14 september kl 18-20. Fri entré.
Måste ’en upp på barrikaderna nu, igen? - om hyresgäster, ombyggnad och omflyttning. Renovering av Miljonprogrammet pågår just nu, i en tid som markant skiljer sig från den då husen byggdes. Bostadsmarknaden har starkt avreglerats, synen på allmännyttan förändrats. Vilka följder får detta, i praktiken? Vilka drabbas idag? Vem vinner? Och vad behövs för att renoveringarna ska bli långsiktigt hållbara?

Medverkande:
Irene Molina, professor Institutet för bostads- och urbanforskning.
Gustaf Lantz, jurist på Hyresgästföreningen.
Sonja Vidén, arkitekt Boomgruppen.


TISDAG 15 september kl 18-20. Fri entré.
Staden som vi vill ha den - marknadsplats eller mötesplats?
Vad händer med människors önskningar och behov när torg, gator och andra delar av vår stad privatiseras? Vad driver den här utvecklingen, hur tar den sig uttryck - och hur kan vi påverka den?

Medverkande:
Mats Franzén, professor Institutet för bostads- och urbanforskning.
Steven Cuzner, Nätverket Linje 19.
Pernilla Johansson, DemokratiAkademin.