Politiskt förtroende bland invandrare
2013-11-18

Arbetsgivares kontroll över anställdas resande
2013-11-11

Sverige i 1700-talets kosmopolitiska värld
2013-11-04

Gemensam struktur vid bedömning av vårdbidrag
2013-10-28

Reproduktion och omvandling av etnisk boendesegregation i Stockholm
2013-10-21

Bostäder och bostadspolitik
2013-10-14 

Attityder till miljöskydd och naturen -­ två skilda frågor
2013-10-07

Bio-objektifiering av ny medicinsk teknologi
2013-09-24

Flytta nära familjen?
2013-09-17

Bankverksamhet och konkurrens
2013-09-10

Ny utgåva av Demokrati och brukarutvärdering
2013-09-02

Svenskt järn i den framväxande atlantekonomin
2013-08-26

En undersökning om invandrare och invandrarföreningar
2013-08-16

Kvinnliga migrantarbetare och facket
2013-08-12

Variationer i arkitektur och möjligheter till återhämtning
2013-07-24

Löneutveckling bland invandrade och infödda
2013-07-17

Samspelet mellan människa och djur i urbanpolitiken
2013-06-25

Den globala bankverksamheten
2013-06-17

Bostadsområden och politisk rekrytering
2013-06-10

Leder individuella inkomstgräser i bostadsbidragssystemet till ökade förvärvsinkomster?
2013-05-27

Trianguleringsmetoden
2013-05-20

Kollektivtrafik som alternativ till privat bilism
2013-05-13

Inomhusmiljöns påverkan på trivseln i svenska lägenheter
2013-05-06

Svenskar på besök i 1700-talets London
2013-04-29

Kan det uppstå välfärdsvinster vid en eventuell utfasning av bruksvärdesystemet?
2013-04-22

Grannskapseffekter och val av bostadsområden
2013-04-15

Var ska de nyanlända bo?
2013-04-08

Etniska minoriteters flyttmönster i Europa
2013-03-28

Bioobjekt på 2000-talet
2013-03-19

Jubileumsbok från Arkitekturmuseet
2013-03-12

Uppsala Lecture in Housing and Urban Research
2013-01-29

IBF flyttar till Uppsala
2013-01-29

Evert Vedung i utvärderingsträdet
2013-01-09

IBF:are har tagit fil.lic.-examen
2013-01-02

Pengar till IBF-forskare
2012-12-20

Ny bok om Äldres boende
2012-12-14

Internationell encyklopedi om bostadsforskning
2012-12-07

Satsningar på föreningsliv
2012-11-30

Första bostaden och föräldraskapet
2012-11-23

Påverkar vandalism och rädsla priserna i bostadsområdet?
2012-11-09

Betydelsen av utsikt mot naturen vid rehabilitering
2012-10-29

Renovräkning
2012-10-23

Träffsäkerheten i fastighetsvärderares prognoser
2012-10-16

Önskemål om kommunal service
2012-10-09

Finansialisering
2012-09-28

En utvärdering av individuella inkomstgränser för makar med barn
2012-09-24

Utvärdering och nätverksstyrning
2012-09-17

Gröna städer och hälsa
2012-09-10

Bio-objekt och bio-objektifiering
2012-09-03

Finansiering av vägar och järnvägar
2012-08-27

Etnisk mångfald, välfärdspolitik och EU
2012-08-20

Tjänsteresor, restid och arbetstid
2012-08-06

Internationell handbok om bostadsforskning
2012-07-30

Det urbanas syntax
2012-07-23

Disputation: Ina Blind

2015-10-13

På onsdag lägger IBF:s doktorand Ina Blind fram sin avhandling Essays on Urban Economics i nationalekonomi. I avhandlingen analyseras bland annat hur utökad kollektivtrafik i Uppland har påverkat människors arbete och inkomster.

Disputation Ina Blind: Essays on Urban Economics
Datum: Onsdag 14 oktober
Tid: Kl. 10.15
Plats: Hörsal 2 Ekonomikum

Avhandlingens del om hur nya religiösa inslag i stadsbilden (böneutrop) påverkar bostadspriserna har redan rönt uppmärksamhet i flera medier. I övriga delar undersöker Ina Blind hur faktorer såsom kollektivtrafik och fördelningen av hyresrätter, bostadrätter och egnahem i staden påverkar var olika grupper bosätter sig. Här undersöks också om utökade pendlingsmöjligheter via kollektivtrafiken påverkar individers sysselsättning och förvärvsinkomster. Studien riktar in sig på Upptåget, ett pendeltåg som 1991 började köras på befintlig järnväg mellan Tierp och Uppsala, som medförde avsevärt minskade restider från flera orter däremellan.

– Vi jämför utvecklingen på arbetsmarknaden för personer som bodde i närheten av tågets stationer, med den hos jämförbara individer i närliggande områden som inte påverkades direkt av tåget. På liknande sätt jämförs in- och utflyttningen i stationsorterna med in- och utflyttningarna i närliggande orter, säger Ina Blind, forskare i nationalekonomi.

Upptåget tycks ha haft en positiv effekt på total inflyttning till stationsorterna, men studien ger inget stöd för hypotesen att de som fick tillgång till förbättrad kollektivtrafik stärkte sin ställning på arbetsmarknaden. Avsaknaden av effekter gäller i princip alla grupper som studerades. Endast när gäller personer som är invandrade från länder utanför västvärlden finns vissa indikationer på att gruppen kan ha påverkats positivt. Det tycks också som om införandet av Upptåget särskilt lockade personer födda utanför västvärden att bosätta sig i stationsorterna, snarare än in andra närliggande orter.  

– Dessa resultat pekar på att fortsatta analyser av liknande reformer skulle vara intressanta att genomföra, säger Ina Blind.