Politiskt förtroende bland invandrare
2013-11-18

Arbetsgivares kontroll över anställdas resande
2013-11-11

Sverige i 1700-talets kosmopolitiska värld
2013-11-04

Gemensam struktur vid bedömning av vårdbidrag
2013-10-28

Reproduktion och omvandling av etnisk boendesegregation i Stockholm
2013-10-21

Bostäder och bostadspolitik
2013-10-14 

Attityder till miljöskydd och naturen -­ två skilda frågor
2013-10-07

Bio-objektifiering av ny medicinsk teknologi
2013-09-24

Flytta nära familjen?
2013-09-17

Bankverksamhet och konkurrens
2013-09-10

Ny utgåva av Demokrati och brukarutvärdering
2013-09-02

Svenskt järn i den framväxande atlantekonomin
2013-08-26

En undersökning om invandrare och invandrarföreningar
2013-08-16

Kvinnliga migrantarbetare och facket
2013-08-12

Variationer i arkitektur och möjligheter till återhämtning
2013-07-24

Löneutveckling bland invandrade och infödda
2013-07-17

Samspelet mellan människa och djur i urbanpolitiken
2013-06-25

Den globala bankverksamheten
2013-06-17

Bostadsområden och politisk rekrytering
2013-06-10

Leder individuella inkomstgräser i bostadsbidragssystemet till ökade förvärvsinkomster?
2013-05-27

Trianguleringsmetoden
2013-05-20

Kollektivtrafik som alternativ till privat bilism
2013-05-13

Inomhusmiljöns påverkan på trivseln i svenska lägenheter
2013-05-06

Svenskar på besök i 1700-talets London
2013-04-29

Kan det uppstå välfärdsvinster vid en eventuell utfasning av bruksvärdesystemet?
2013-04-22

Grannskapseffekter och val av bostadsområden
2013-04-15

Var ska de nyanlända bo?
2013-04-08

Etniska minoriteters flyttmönster i Europa
2013-03-28

Bioobjekt på 2000-talet
2013-03-19

Jubileumsbok från Arkitekturmuseet
2013-03-12

Uppsala Lecture in Housing and Urban Research
2013-01-29

IBF flyttar till Uppsala
2013-01-29

Evert Vedung i utvärderingsträdet
2013-01-09

IBF:are har tagit fil.lic.-examen
2013-01-02

Pengar till IBF-forskare
2012-12-20

Ny bok om Äldres boende
2012-12-14

Internationell encyklopedi om bostadsforskning
2012-12-07

Satsningar på föreningsliv
2012-11-30

Första bostaden och föräldraskapet
2012-11-23

Påverkar vandalism och rädsla priserna i bostadsområdet?
2012-11-09

Betydelsen av utsikt mot naturen vid rehabilitering
2012-10-29

Renovräkning
2012-10-23

Träffsäkerheten i fastighetsvärderares prognoser
2012-10-16

Önskemål om kommunal service
2012-10-09

Finansialisering
2012-09-28

En utvärdering av individuella inkomstgränser för makar med barn
2012-09-24

Utvärdering och nätverksstyrning
2012-09-17

Gröna städer och hälsa
2012-09-10

Bio-objekt och bio-objektifiering
2012-09-03

Finansiering av vägar och järnvägar
2012-08-27

Etnisk mångfald, välfärdspolitik och EU
2012-08-20

Tjänsteresor, restid och arbetstid
2012-08-06

Internationell handbok om bostadsforskning
2012-07-30

Det urbanas syntax
2012-07-23

Boklansering: 13 myter om bostadsfrågan

2016-05-12

”Miljonprogrammet byggs om för att det är slitet” och ”Att äga är ekonomiskt klokare än att hyra”. Den pågående bostadsdebatten är full av påståenden som inte stämmer överens med forskarnas bild av verkligheten. Idag lanseras en ny bok för att bemöta fördomar och myter om boendet.

I boken 13 myter om bostadsfrågan vill forskarna inom forskningsnätverket CRUSH reda ut begreppen kring påståenden som ofta kommer upp i bostadsdebatten.

– Vi märkte redan vid vårt första forskarmöte att vi alla ansåg att det florerade en hel del godtyckliga och ibland rent felaktiga påståenden i bostadsdebatten. Utifrån vår forskningskompetens vill vi i CRUSH bemöta några av dessa myter som vi upplever återkommer gång på gång, berättar Irene Molina, professor i kulturgeografi vid IBF och en av författarna.

Tanken med boken är inte att skapa debatt, snarare att nyansera den debatt som redan förs.
– Vi hinner inte delta i debatten hela tiden. Med boken vill vi tillföra kunskap och argument inom ett komplext fält, säger Irene Molina.

13 myter i bostadsfrågan är ett kollektivt, populärvetenskapligt arbete, skrivet av fjorton forskare. Boken vänder sig bland annat till intressegrupper och yngre forskare, som inte enbart vill ha ett marknadsperspektiv på bostadsfrågan. Forskarna i CRUSH vill vara en motvikt till marknadsliberalismen och fokuserar på att kartlägga bostadskrisen, med fokus på allmännyttan. Genom att fånga många perspektiv av bostadskrisen, till exempel bostadspolitik, social polarisering, entrifiering och social mobilisering vill forskarna särskilt uppmärksamma hyresrätten och den roll som den har för bostadsförsörjningen och hur dess framtid kan se ut.

Om Crush
CRUSH står för Critical Urban Sustainability Hub. Nätverket sammanför fem stora forskningsmiljöer för urban- och bostadsforskning i Uppsala, Göteborg, Malmö och Lund till en stark forskningsmiljö som kritiskt engagerar sig i frågor om hållbar stadsutveckling, med specifikt fokus på den akuta bostadskrisen. Målet med CRUSH är även att vara en flexibel forskningsplattform som kan aktivera sig i andra urbanfrågor. Projektet finansieras av Formas 2014-2018.


Välkommen på lanseringen!

Lanseringen äger rum på Arkitektur- och designcentrum på Skeppsholmen i Stockholm.

Program:
17.00 Öppning
17.30 – 18.15 samtal modererat av Tobias Barenthin Lindblad med bland andra, Karin Grundström, Irene Molina, Sara Westin, Bo Bengtsson och Emil Pull. Efter samtalet är baren på Café Bloms öppen till 20.00.

Mer information om lanseringen finns på Arkitektur- och designcentrums webbplats.