Politiskt förtroende bland invandrare
2013-11-18

Arbetsgivares kontroll över anställdas resande
2013-11-11

Sverige i 1700-talets kosmopolitiska värld
2013-11-04

Gemensam struktur vid bedömning av vårdbidrag
2013-10-28

Reproduktion och omvandling av etnisk boendesegregation i Stockholm
2013-10-21

Bostäder och bostadspolitik
2013-10-14 

Attityder till miljöskydd och naturen -­ två skilda frågor
2013-10-07

Bio-objektifiering av ny medicinsk teknologi
2013-09-24

Flytta nära familjen?
2013-09-17

Bankverksamhet och konkurrens
2013-09-10

Ny utgåva av Demokrati och brukarutvärdering
2013-09-02

Svenskt järn i den framväxande atlantekonomin
2013-08-26

En undersökning om invandrare och invandrarföreningar
2013-08-16

Kvinnliga migrantarbetare och facket
2013-08-12

Variationer i arkitektur och möjligheter till återhämtning
2013-07-24

Löneutveckling bland invandrade och infödda
2013-07-17

Samspelet mellan människa och djur i urbanpolitiken
2013-06-25

Den globala bankverksamheten
2013-06-17

Bostadsområden och politisk rekrytering
2013-06-10

Leder individuella inkomstgräser i bostadsbidragssystemet till ökade förvärvsinkomster?
2013-05-27

Trianguleringsmetoden
2013-05-20

Kollektivtrafik som alternativ till privat bilism
2013-05-13

Inomhusmiljöns påverkan på trivseln i svenska lägenheter
2013-05-06

Svenskar på besök i 1700-talets London
2013-04-29

Kan det uppstå välfärdsvinster vid en eventuell utfasning av bruksvärdesystemet?
2013-04-22

Grannskapseffekter och val av bostadsområden
2013-04-15

Var ska de nyanlända bo?
2013-04-08

Etniska minoriteters flyttmönster i Europa
2013-03-28

Bioobjekt på 2000-talet
2013-03-19

Jubileumsbok från Arkitekturmuseet
2013-03-12

Uppsala Lecture in Housing and Urban Research
2013-01-29

IBF flyttar till Uppsala
2013-01-29

Evert Vedung i utvärderingsträdet
2013-01-09

IBF:are har tagit fil.lic.-examen
2013-01-02

Pengar till IBF-forskare
2012-12-20

Ny bok om Äldres boende
2012-12-14

Internationell encyklopedi om bostadsforskning
2012-12-07

Satsningar på föreningsliv
2012-11-30

Första bostaden och föräldraskapet
2012-11-23

Påverkar vandalism och rädsla priserna i bostadsområdet?
2012-11-09

Betydelsen av utsikt mot naturen vid rehabilitering
2012-10-29

Renovräkning
2012-10-23

Träffsäkerheten i fastighetsvärderares prognoser
2012-10-16

Önskemål om kommunal service
2012-10-09

Finansialisering
2012-09-28

En utvärdering av individuella inkomstgränser för makar med barn
2012-09-24

Utvärdering och nätverksstyrning
2012-09-17

Gröna städer och hälsa
2012-09-10

Bio-objekt och bio-objektifiering
2012-09-03

Finansiering av vägar och järnvägar
2012-08-27

Etnisk mångfald, välfärdspolitik och EU
2012-08-20

Tjänsteresor, restid och arbetstid
2012-08-06

Internationell handbok om bostadsforskning
2012-07-30

Det urbanas syntax
2012-07-23

Välkommen på halvdagskonferensen "The Transitional City in research"

2016-11-08

Tisdagen den 29:e november bjuder IBF och SLU in till en gemensam forskningskonferens på tema "Omställningsstaden".

The Transitional City in research - How will we reduce our climate footprint in urban environments?

A comprehensive and rapid transition in consumption and production is needed to reach the climate goal of holding global warming under 2 degrees. Achieving a climate-friendly transition in the world's cities is central for this goal. It concerns our lifestyles, way of building, and residence practices. How should people in urban environments live if they are to achieve a reasonable climate footprint? How should the transition be done, and what are the barriers and supports for change? Which attempts to pursue this transition should be done by national governments, cities, social movements, and others? How successful are they? 

Tid

Tisdag 29 november kl. 13:15-17:15

Plats

Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) , Trädgårdsgatan 18, Uppsala.

Program

(konferensen hålls på engelska)

13.15 Welcome to all and presentations
(Terry Hartig, Uppsala University)

Why is research on city climate transition so important?
(Kristina Boréus, Uppsala University)

Climate transition in cities with weak socio-urban institutions and low urban planning: Reflecting on the
proper scale for interventions

(Fernando Campos Medina, University of La Frontera, Chile)

‘Green fix' as crisis management. Or, in which world is Malmö the world’s greenest city?
(Ståle Holgerson, Uppsala University)

Vertical Densification - a Challenge to Life in Urban Public Spaces
(Per Berg, Swedish University of Agricultural Sciences)

15.00 Coffee

15.30 The densification dilemma: Stress, restoration and the pursuit of urban sustainability
(Terry Hartig)

The art of transition governance. Power, participation and representation in the planning of a sustainable city
district

(Nils Hertting, Uppsala University)

Regenerative systems landscape analysis and design in sustainable urban development and planning
(Daniel Bergquist, Swedish University of Agricultural Sciences)

Energy efficiency, sustainability and historic buildings – work achieved and challenges to face
(Petra Eriksson, Uppsala University)

Summing up
(Per Berg, Kristina Boréus & Terry Hartig)

Abstracts

Ladda ner konferensens abstracts.

Anmälan

Anmälan till kristina.boreus@ibf.uu.se senast 20 november.

Vi bjuder på kaffe.

Välkomna!

Per Berg, Stad och Land, SLU

Kristina Boréus och Terry Hartig, IBF