Politiskt förtroende bland invandrare
2013-11-18

Arbetsgivares kontroll över anställdas resande
2013-11-11

Sverige i 1700-talets kosmopolitiska värld
2013-11-04

Gemensam struktur vid bedömning av vårdbidrag
2013-10-28

Reproduktion och omvandling av etnisk boendesegregation i Stockholm
2013-10-21

Bostäder och bostadspolitik
2013-10-14 

Attityder till miljöskydd och naturen -­ två skilda frågor
2013-10-07

Bio-objektifiering av ny medicinsk teknologi
2013-09-24

Flytta nära familjen?
2013-09-17

Bankverksamhet och konkurrens
2013-09-10

Ny utgåva av Demokrati och brukarutvärdering
2013-09-02

Svenskt järn i den framväxande atlantekonomin
2013-08-26

En undersökning om invandrare och invandrarföreningar
2013-08-16

Kvinnliga migrantarbetare och facket
2013-08-12

Variationer i arkitektur och möjligheter till återhämtning
2013-07-24

Löneutveckling bland invandrade och infödda
2013-07-17

Samspelet mellan människa och djur i urbanpolitiken
2013-06-25

Den globala bankverksamheten
2013-06-17

Bostadsområden och politisk rekrytering
2013-06-10

Leder individuella inkomstgräser i bostadsbidragssystemet till ökade förvärvsinkomster?
2013-05-27

Trianguleringsmetoden
2013-05-20

Kollektivtrafik som alternativ till privat bilism
2013-05-13

Inomhusmiljöns påverkan på trivseln i svenska lägenheter
2013-05-06

Svenskar på besök i 1700-talets London
2013-04-29

Kan det uppstå välfärdsvinster vid en eventuell utfasning av bruksvärdesystemet?
2013-04-22

Grannskapseffekter och val av bostadsområden
2013-04-15

Var ska de nyanlända bo?
2013-04-08

Etniska minoriteters flyttmönster i Europa
2013-03-28

Bioobjekt på 2000-talet
2013-03-19

Jubileumsbok från Arkitekturmuseet
2013-03-12

Uppsala Lecture in Housing and Urban Research
2013-01-29

IBF flyttar till Uppsala
2013-01-29

Evert Vedung i utvärderingsträdet
2013-01-09

IBF:are har tagit fil.lic.-examen
2013-01-02

Pengar till IBF-forskare
2012-12-20

Ny bok om Äldres boende
2012-12-14

Internationell encyklopedi om bostadsforskning
2012-12-07

Satsningar på föreningsliv
2012-11-30

Första bostaden och föräldraskapet
2012-11-23

Påverkar vandalism och rädsla priserna i bostadsområdet?
2012-11-09

Betydelsen av utsikt mot naturen vid rehabilitering
2012-10-29

Renovräkning
2012-10-23

Träffsäkerheten i fastighetsvärderares prognoser
2012-10-16

Önskemål om kommunal service
2012-10-09

Finansialisering
2012-09-28

En utvärdering av individuella inkomstgränser för makar med barn
2012-09-24

Utvärdering och nätverksstyrning
2012-09-17

Gröna städer och hälsa
2012-09-10

Bio-objekt och bio-objektifiering
2012-09-03

Finansiering av vägar och järnvägar
2012-08-27

Etnisk mångfald, välfärdspolitik och EU
2012-08-20

Tjänsteresor, restid och arbetstid
2012-08-06

Internationell handbok om bostadsforskning
2012-07-30

Det urbanas syntax
2012-07-23

Olyckan i Fukushima påverkade inte bostadspriserna i närheten av svenska kärnkraftverk

2017-03-21

Den 11 mars 2011 slog en stor tsunamivåg ut kärnkraftverket Fukushima i Japan. En av världens största kärnkraftsolyckor var ett faktum och tusentals människor i det kontaminerade närområdet tvingades att lämna sina hem. I en artikel som har accepterats för publicering i Economics Letters konstaterar en grupp nationalekonomer att olyckan inte påverkade priset på bostäder i de svenska kärnkraftverkens närområden. 

I flera länder, som till exempel Tyskland, Schweiz och Kina, har studier visat att olyckan i Fukushima hade en negativ inverkan på människors inställning till kärnkraft och att även bostadspriserna i närheten av kärnkraftverken påverkades.  

Även svenska opinionsmätningar visade efter olyckan ett generellt minskat stöd för kärnkraften. Nu har nationalekonomerna Michihito Ando (tidigare forskare på IBF, numera forskare vid National Institute of Population and Social Security Research i Japan), Matz Dahlberg (IBF) och Gustav Engström (Beijer-institutet) med hjälp av slutpriser på villor och bostadsrätter kunnat konstatera att olyckan inte hade någon effekt på bostadspriserna i närheten av de svenska kärnkraftverken.

Studien omfattar åren 2010-2012 och är den första som använder sig av faktiska slutförsäljningspriser. Resultaten av studien är entydiga: ingen effekt av Fukushima-olyckan kan avläsas i försäljningspriserna i närområdena kring Ringhals, Forsmark och Oskarshamn.

– Vi använder en så kallad difference-in-differences-ansats, där vi jämför prisutvecklingen på bostäder på olika avstånd från kärnkraftverken, före respektive efter Fukushimaolyckan. Resultatet indikerar att även om den allmänna opinionen för kärnkraft påverkades av Fukushimakatastrofen, ledde inte olyckan till att människor kom att känna någon ökad oro för att bosätta sig i närheten av de svenska kärnkraftverken, säger Matz Dahlberg, professor i nationalekonomi vid IBF.

Artikeln är accepterad för publicering i Economics Letters och finns tillgänglig online.
"The Risks of Nuclear Disaster and Its Impact on Housing Prices"

Studien har även publicerats som ett Working Paper vid nationalekonomiska institutionen.
"The Risks of Nuclear Disaster and Its Impact on Housing Prices"