Politiskt förtroende bland invandrare
2013-11-18

Arbetsgivares kontroll över anställdas resande
2013-11-11

Sverige i 1700-talets kosmopolitiska värld
2013-11-04

Gemensam struktur vid bedömning av vårdbidrag
2013-10-28

Reproduktion och omvandling av etnisk boendesegregation i Stockholm
2013-10-21

Bostäder och bostadspolitik
2013-10-14 

Attityder till miljöskydd och naturen -­ två skilda frågor
2013-10-07

Bio-objektifiering av ny medicinsk teknologi
2013-09-24

Flytta nära familjen?
2013-09-17

Bankverksamhet och konkurrens
2013-09-10

Ny utgåva av Demokrati och brukarutvärdering
2013-09-02

Svenskt järn i den framväxande atlantekonomin
2013-08-26

En undersökning om invandrare och invandrarföreningar
2013-08-16

Kvinnliga migrantarbetare och facket
2013-08-12

Variationer i arkitektur och möjligheter till återhämtning
2013-07-24

Löneutveckling bland invandrade och infödda
2013-07-17

Samspelet mellan människa och djur i urbanpolitiken
2013-06-25

Den globala bankverksamheten
2013-06-17

Bostadsområden och politisk rekrytering
2013-06-10

Leder individuella inkomstgräser i bostadsbidragssystemet till ökade förvärvsinkomster?
2013-05-27

Trianguleringsmetoden
2013-05-20

Kollektivtrafik som alternativ till privat bilism
2013-05-13

Inomhusmiljöns påverkan på trivseln i svenska lägenheter
2013-05-06

Svenskar på besök i 1700-talets London
2013-04-29

Kan det uppstå välfärdsvinster vid en eventuell utfasning av bruksvärdesystemet?
2013-04-22

Grannskapseffekter och val av bostadsområden
2013-04-15

Var ska de nyanlända bo?
2013-04-08

Etniska minoriteters flyttmönster i Europa
2013-03-28

Bioobjekt på 2000-talet
2013-03-19

Jubileumsbok från Arkitekturmuseet
2013-03-12

Uppsala Lecture in Housing and Urban Research
2013-01-29

IBF flyttar till Uppsala
2013-01-29

Evert Vedung i utvärderingsträdet
2013-01-09

IBF:are har tagit fil.lic.-examen
2013-01-02

Pengar till IBF-forskare
2012-12-20

Ny bok om Äldres boende
2012-12-14

Internationell encyklopedi om bostadsforskning
2012-12-07

Satsningar på föreningsliv
2012-11-30

Första bostaden och föräldraskapet
2012-11-23

Påverkar vandalism och rädsla priserna i bostadsområdet?
2012-11-09

Betydelsen av utsikt mot naturen vid rehabilitering
2012-10-29

Renovräkning
2012-10-23

Träffsäkerheten i fastighetsvärderares prognoser
2012-10-16

Önskemål om kommunal service
2012-10-09

Finansialisering
2012-09-28

En utvärdering av individuella inkomstgränser för makar med barn
2012-09-24

Utvärdering och nätverksstyrning
2012-09-17

Gröna städer och hälsa
2012-09-10

Bio-objekt och bio-objektifiering
2012-09-03

Finansiering av vägar och järnvägar
2012-08-27

Etnisk mångfald, välfärdspolitik och EU
2012-08-20

Tjänsteresor, restid och arbetstid
2012-08-06

Internationell handbok om bostadsforskning
2012-07-30

Det urbanas syntax
2012-07-23

Världskänd urbanforskare föreläser

2017-04-10

Den 20 april bjuder IBF in till föreläsningen Uppsala Lecture in Housing and Urban Research. 2017 års föreläsare är professor David Harvey – världsledande teoretiker inom forskningsfältet urbana studier.

– Det är med stor stolthet och glädje som Institutet för bostads- och urbanforskning hälsar David Harvey välkommen och vi ser fram emot en spännande föreläsning, säger Roger Andersson, professor i kulturgeografi vid IBF.

David Harvey, professor i antropologi och geografi vid the Graduate Center of the City University of New York (CUNY), är en världsledande teoretiker inom fältet urbana studier. Hans 26 böcker tillhör urbanforskningens mest lästa och hans webb-sända lektioner om Marx’ Kapitalet följs av miljoner runt om i världen.

David Harveys huvudsakliga forskningsintresse är kapitalismens historiska och inte minst geografiska utveckling. Under 1970- och 1980-talet, med publikationer som Social Justice and the City (1973), The Limits to Capital (1982), och The Urban Experience (1989), analyserade Harvey sambandet mellan kapitalackumulationen och den byggda miljön och hur urbaniseringsprocessen var intimt förknippad med kapitalets cirkulation.

David Harvey har stor betydelse som geograf, urbanforskare och förnyare av marxismen. Han är också en stark förespråkare av rörelser som ”Rätten till staden”.

David Harvey har sedan tidigare band till Uppsala universitet. 1960-1961 var han post-doc vid kulturgeografiska institutionen och år 2000 utnämndes han till hedersdoktor vid Uppsala universitetet.

Alla är välkomna!

Föreläsning med David Harvey:
Visualizing Capital
20 april kl. 15.00
Uppsala slott, Rikssalen

Ingen föranmälan.
Platser kan intas från och med 14.30.

Alla åhörare inbjuds till efterföljande mingel.

Om Uppsala Lecture in Housing and Urban Research
Sedan 2010 arrangerar IBF den årliga föreläsningen Uppsala Lecture in Housing and Urban Research. Föreläsningen hålls av en internationellt ledande forskare inom bostads- och urbanforskningsområdet.

Läs mer

Följ evenemanget på Facebook