Politiskt förtroende bland invandrare
2013-11-18

Arbetsgivares kontroll över anställdas resande
2013-11-11

Sverige i 1700-talets kosmopolitiska värld
2013-11-04

Gemensam struktur vid bedömning av vårdbidrag
2013-10-28

Reproduktion och omvandling av etnisk boendesegregation i Stockholm
2013-10-21

Bostäder och bostadspolitik
2013-10-14 

Attityder till miljöskydd och naturen -­ två skilda frågor
2013-10-07

Bio-objektifiering av ny medicinsk teknologi
2013-09-24

Flytta nära familjen?
2013-09-17

Bankverksamhet och konkurrens
2013-09-10

Ny utgåva av Demokrati och brukarutvärdering
2013-09-02

Svenskt järn i den framväxande atlantekonomin
2013-08-26

En undersökning om invandrare och invandrarföreningar
2013-08-16

Kvinnliga migrantarbetare och facket
2013-08-12

Variationer i arkitektur och möjligheter till återhämtning
2013-07-24

Löneutveckling bland invandrade och infödda
2013-07-17

Samspelet mellan människa och djur i urbanpolitiken
2013-06-25

Den globala bankverksamheten
2013-06-17

Bostadsområden och politisk rekrytering
2013-06-10

Leder individuella inkomstgräser i bostadsbidragssystemet till ökade förvärvsinkomster?
2013-05-27

Trianguleringsmetoden
2013-05-20

Kollektivtrafik som alternativ till privat bilism
2013-05-13

Inomhusmiljöns påverkan på trivseln i svenska lägenheter
2013-05-06

Svenskar på besök i 1700-talets London
2013-04-29

Kan det uppstå välfärdsvinster vid en eventuell utfasning av bruksvärdesystemet?
2013-04-22

Grannskapseffekter och val av bostadsområden
2013-04-15

Var ska de nyanlända bo?
2013-04-08

Etniska minoriteters flyttmönster i Europa
2013-03-28

Bioobjekt på 2000-talet
2013-03-19

Jubileumsbok från Arkitekturmuseet
2013-03-12

Uppsala Lecture in Housing and Urban Research
2013-01-29

IBF flyttar till Uppsala
2013-01-29

Evert Vedung i utvärderingsträdet
2013-01-09

IBF:are har tagit fil.lic.-examen
2013-01-02

Pengar till IBF-forskare
2012-12-20

Ny bok om Äldres boende
2012-12-14

Internationell encyklopedi om bostadsforskning
2012-12-07

Satsningar på föreningsliv
2012-11-30

Första bostaden och föräldraskapet
2012-11-23

Påverkar vandalism och rädsla priserna i bostadsområdet?
2012-11-09

Betydelsen av utsikt mot naturen vid rehabilitering
2012-10-29

Renovräkning
2012-10-23

Träffsäkerheten i fastighetsvärderares prognoser
2012-10-16

Önskemål om kommunal service
2012-10-09

Finansialisering
2012-09-28

En utvärdering av individuella inkomstgränser för makar med barn
2012-09-24

Utvärdering och nätverksstyrning
2012-09-17

Gröna städer och hälsa
2012-09-10

Bio-objekt och bio-objektifiering
2012-09-03

Finansiering av vägar och järnvägar
2012-08-27

Etnisk mångfald, välfärdspolitik och EU
2012-08-20

Tjänsteresor, restid och arbetstid
2012-08-06

Internationell handbok om bostadsforskning
2012-07-30

Det urbanas syntax
2012-07-23

Ny bok beskriver Malmös ekonomiska utveckling ur ett kritiskt perspektiv

2017-06-29

Ståle Holgersen, post-doc i kulturgeografi vid IBF, har nyligen gett ut boken Staden och kapitalet. Malmö i krisernas tid.

Staden och kapitalet. Malmö i krisernas tid studerar kulturgeografen Ståle Holgersen stadsutvecklingen i Malmö ur ett kritiskt perspektiv.
– Malmö är en extremt spännande stad att forska om. Allt finns i Malmö, berättar Ståle Holgersen.

I boken redogör Ståle Holgersen för Malmös ekonomiska utveckling ända sedan 1800-talet, men fokus ligger på den utveckling som har skett i Malmö de senaste 30-40 åren. Staden har på kort tid gått från att vara en industristad till en postindustriell stad som profilerar sig som kunskapsstad och evenemangsstad och som även har en ekologisk profil.

– Förvandlingen bottnar i den ekonomiska krisen på 70-talet. Att den blev djupare i Malmö kan delvis förklaras av att staden satsade på att följa det industriella spåret längre än de flesta andra europeiska städer, förklarar Ståle Holgersen.

Han beskriver hur Malmö, i likhet med alla andra städer och kommuner, har satsat allt på den nyliberala idén att pengar, jobb och entreprenörsanda ska sippra ner till alla stadens invånare.

– Problemet är så klart att alla städer i hela Sverige och stora delar av världen har tänkt precis samma sak. Alla städer har velat attrahera rika invånare som genererar stora skatteintäkter och varit nöjda om de fattiga flyttade till grannkommunen.

Ståle Holgersen tycker inte att strategin att bygga för de rika har fungerat. Snarare än att pengar och resurser har sipprat ner och gynnat alla invånare, har den lett till en ökad segregering. I skuggan av Turning Torso har det vuxit fram ett Malmö med fattigdom och arbetslöshet. Lika välkänt som Malmö är för det välbärgade området Västra hamnen, lika ökänt är staden för områden som Rosengård.

Stora ekonomiska kriser leder ofta till stora förändringar, också i synen hur vi ska planera våra städer. Ståle Holgersen menar att den pågående ekonomiska krisen, som började 2008, kommer att transformera det kapitalistiska systemet radikalt. I och med detta tror han också att det nyliberalistiska sättet att planera städer går mot sitt slut.

Hans slutsats är att på samma sätt som Malmö på 70- och 80-talet drog satsningarna på industristaden för långt, finns det en risk att staden nu även satsar ”för länge” på det nyliberalistiska planeringsidealet. I detta avseende ifrågasätter han till exempel om den nya hotell-, kongress- och konsertanläggningen Malmö Live, kommunens dyraste investering någonsin, verkligen kommer att kunna räknas hem på sikt. Att bygga hotell, kongress- och konsertanläggningar för att attrahera kapital är ju precis det ”alla” städer har gjort de senaste 30 åren.

Frågan man måste ställa sig, menar Ståle Holgersen, är om turism, shopping och konferensverksamhet verkligen kommer att vara det som driver Malmös tillväxt under de kommande 30-40 åren. I det avslutande kapitlet målar han upp tre framtidscenarion för Malmö år 2030, där han spekulerar i trender och tendenser när det gäller statspolitik och ekonomi.

– Den ekonomiska krisen som vi nu bevittnar är unik, eftersom den sammanfaller med den ekologiska krisen. Genom att lösa den ena krisen, riskerar vi att förvärra den andra. Samtidigt har vi även politiskt instabilitet och stora sociala problem, säger Ståle Holgersen.

Staden och kapitalet. Malmö i krisernas tid baseras på doktorsavhandlingen The rise (and Fall?) of Post-Industrial Malmö.

Läs mer: Informationsida för Staden och kapitalet. Malmö i krisernas tid på Facebook.