Politiskt förtroende bland invandrare
2013-11-18

Arbetsgivares kontroll över anställdas resande
2013-11-11

Sverige i 1700-talets kosmopolitiska värld
2013-11-04

Gemensam struktur vid bedömning av vårdbidrag
2013-10-28

Reproduktion och omvandling av etnisk boendesegregation i Stockholm
2013-10-21

Bostäder och bostadspolitik
2013-10-14 

Attityder till miljöskydd och naturen -­ två skilda frågor
2013-10-07

Bio-objektifiering av ny medicinsk teknologi
2013-09-24

Flytta nära familjen?
2013-09-17

Bankverksamhet och konkurrens
2013-09-10

Ny utgåva av Demokrati och brukarutvärdering
2013-09-02

Svenskt järn i den framväxande atlantekonomin
2013-08-26

En undersökning om invandrare och invandrarföreningar
2013-08-16

Kvinnliga migrantarbetare och facket
2013-08-12

Variationer i arkitektur och möjligheter till återhämtning
2013-07-24

Löneutveckling bland invandrade och infödda
2013-07-17

Samspelet mellan människa och djur i urbanpolitiken
2013-06-25

Den globala bankverksamheten
2013-06-17

Bostadsområden och politisk rekrytering
2013-06-10

Leder individuella inkomstgräser i bostadsbidragssystemet till ökade förvärvsinkomster?
2013-05-27

Trianguleringsmetoden
2013-05-20

Kollektivtrafik som alternativ till privat bilism
2013-05-13

Inomhusmiljöns påverkan på trivseln i svenska lägenheter
2013-05-06

Svenskar på besök i 1700-talets London
2013-04-29

Kan det uppstå välfärdsvinster vid en eventuell utfasning av bruksvärdesystemet?
2013-04-22

Grannskapseffekter och val av bostadsområden
2013-04-15

Var ska de nyanlända bo?
2013-04-08

Etniska minoriteters flyttmönster i Europa
2013-03-28

Bioobjekt på 2000-talet
2013-03-19

Jubileumsbok från Arkitekturmuseet
2013-03-12

Uppsala Lecture in Housing and Urban Research
2013-01-29

IBF flyttar till Uppsala
2013-01-29

Evert Vedung i utvärderingsträdet
2013-01-09

IBF:are har tagit fil.lic.-examen
2013-01-02

Pengar till IBF-forskare
2012-12-20

Ny bok om Äldres boende
2012-12-14

Internationell encyklopedi om bostadsforskning
2012-12-07

Satsningar på föreningsliv
2012-11-30

Första bostaden och föräldraskapet
2012-11-23

Påverkar vandalism och rädsla priserna i bostadsområdet?
2012-11-09

Betydelsen av utsikt mot naturen vid rehabilitering
2012-10-29

Renovräkning
2012-10-23

Träffsäkerheten i fastighetsvärderares prognoser
2012-10-16

Önskemål om kommunal service
2012-10-09

Finansialisering
2012-09-28

En utvärdering av individuella inkomstgränser för makar med barn
2012-09-24

Utvärdering och nätverksstyrning
2012-09-17

Gröna städer och hälsa
2012-09-10

Bio-objekt och bio-objektifiering
2012-09-03

Finansiering av vägar och järnvägar
2012-08-27

Etnisk mångfald, välfärdspolitik och EU
2012-08-20

Tjänsteresor, restid och arbetstid
2012-08-06

Internationell handbok om bostadsforskning
2012-07-30

Det urbanas syntax
2012-07-23

Ny bok presenterar historiska orsaker bakom skillnaderna mellan den tyska och amerikanska bostadsmarkanden

2017-08-17

Varför har tyskspråkiga länder lägre andel bostäder med äganderätt än engelsktalande länder?

Frågan är inte ny – den ställdes redan 1980 av Jim Kemeny, professor emeritus i sociologi vid IBF. I sin nyutkomna bok Homeownership, Renting and Society: Historical and Comparative Perspectives tar Sebastian Kohl, forskare i sociologi vid IBF, sig an samma frågeställning och gör en historisk jämförelse av bostadsmarknadens utveckling i Tyskland och USA. 

Innan finanskrisen 2008 var nästan 70 procent av bostäderna i USA äganderätter, jämfört med cirka 45 procent i Tyskland, som istället har en lång tradition av en stark hyressektor. Men hur har det kommit att bli så?

Tidigare förklaringar som baserar sig på skillnader i kultur, bostadspolitik eller socioekonomiska faktorer kan inte enskilt förklara de stora skillnaderna länderna emellan.

– Mitt bidrag med boken är att ge en mer historisk förklaring än vad tidigare studier har gjort, säger Sebastian Kohl, forskare i sociologi vid IBF.

Med hjälp av statistikmodeller över den urbana utvecklingen presenterar Sebastian Kohl nya bevis som visar att gapet mellan äganderätter och hyresrätter i amerikanska och tyska städer fanns redan runt år 1900. Genom en historisk studie av Tyskland och USA följer Sebastian Kohl utvecklingen av stadsplaneringen, bankväsendet och byggsektorn för att se vilka skillnader som gjort att ländernas bostadsmarknader har slagit in på så olika vägar.

Sebastian Kohl menar att det är institutionernas historiskt olika utveckling som ligger till grund för de skillnader som vi ser på den tyska och amerikanska bostadsmarknaden idag.

– En kritisk period var perioden från 1870 till 1910-talet då urbaniseringen drevs framåt i snabb takt. Till exempel öppnade de amerikanska bankerna tidigt upp sig för fler privata låntagare och att detta gynnade äganderätten. Delar av det tyska bankväsendet visade istället en preferens för att finansiera byggandet av hyreshus.

Homeownership, Renting and Society: Historical and Comparative Perspectives innehåller en omfattande sammanställning av statistik över fördelningen mellan ägarrätter och hyresrätter i stort antal länder. Boken vänder sig såväl till forskare och forskarstuderande, som yrkesverksamma, tjänstemän och politiker.

Läs mer
Mer information om boken finns på förlagets hemsida.