Politiskt förtroende bland invandrare
2013-11-18

Arbetsgivares kontroll över anställdas resande
2013-11-11

Sverige i 1700-talets kosmopolitiska värld
2013-11-04

Gemensam struktur vid bedömning av vårdbidrag
2013-10-28

Reproduktion och omvandling av etnisk boendesegregation i Stockholm
2013-10-21

Bostäder och bostadspolitik
2013-10-14 

Attityder till miljöskydd och naturen -­ två skilda frågor
2013-10-07

Bio-objektifiering av ny medicinsk teknologi
2013-09-24

Flytta nära familjen?
2013-09-17

Bankverksamhet och konkurrens
2013-09-10

Ny utgåva av Demokrati och brukarutvärdering
2013-09-02

Svenskt järn i den framväxande atlantekonomin
2013-08-26

En undersökning om invandrare och invandrarföreningar
2013-08-16

Kvinnliga migrantarbetare och facket
2013-08-12

Variationer i arkitektur och möjligheter till återhämtning
2013-07-24

Löneutveckling bland invandrade och infödda
2013-07-17

Samspelet mellan människa och djur i urbanpolitiken
2013-06-25

Den globala bankverksamheten
2013-06-17

Bostadsområden och politisk rekrytering
2013-06-10

Leder individuella inkomstgräser i bostadsbidragssystemet till ökade förvärvsinkomster?
2013-05-27

Trianguleringsmetoden
2013-05-20

Kollektivtrafik som alternativ till privat bilism
2013-05-13

Inomhusmiljöns påverkan på trivseln i svenska lägenheter
2013-05-06

Svenskar på besök i 1700-talets London
2013-04-29

Kan det uppstå välfärdsvinster vid en eventuell utfasning av bruksvärdesystemet?
2013-04-22

Grannskapseffekter och val av bostadsområden
2013-04-15

Var ska de nyanlända bo?
2013-04-08

Etniska minoriteters flyttmönster i Europa
2013-03-28

Bioobjekt på 2000-talet
2013-03-19

Jubileumsbok från Arkitekturmuseet
2013-03-12

Uppsala Lecture in Housing and Urban Research
2013-01-29

IBF flyttar till Uppsala
2013-01-29

Evert Vedung i utvärderingsträdet
2013-01-09

IBF:are har tagit fil.lic.-examen
2013-01-02

Pengar till IBF-forskare
2012-12-20

Ny bok om Äldres boende
2012-12-14

Internationell encyklopedi om bostadsforskning
2012-12-07

Satsningar på föreningsliv
2012-11-30

Första bostaden och föräldraskapet
2012-11-23

Påverkar vandalism och rädsla priserna i bostadsområdet?
2012-11-09

Betydelsen av utsikt mot naturen vid rehabilitering
2012-10-29

Renovräkning
2012-10-23

Träffsäkerheten i fastighetsvärderares prognoser
2012-10-16

Önskemål om kommunal service
2012-10-09

Finansialisering
2012-09-28

En utvärdering av individuella inkomstgränser för makar med barn
2012-09-24

Utvärdering och nätverksstyrning
2012-09-17

Gröna städer och hälsa
2012-09-10

Bio-objekt och bio-objektifiering
2012-09-03

Finansiering av vägar och järnvägar
2012-08-27

Etnisk mångfald, välfärdspolitik och EU
2012-08-20

Tjänsteresor, restid och arbetstid
2012-08-06

Internationell handbok om bostadsforskning
2012-07-30

Det urbanas syntax
2012-07-23

Bostadsmöte med socialt fokus

2017-10-30

Drygt 200 deltagare från olika organisationer och myndigheter fanns på plats när IBF:s samverkanskonferens Bostadsmötet gick av stapeln i Uppsala den 17-18 oktober. Konferensen var den 16:e i ordningen och hade temat Rätten till bostad – utmaningar och strategier.

För första gången höll Bostadsmötet till i Universitetshuset, som precis slagit upp portarna efter en lång tids renovering. De gemensamma talen och föreläsningarna hölls i den ståtliga universitetsaulan och sessionerna i de nyinredda undervisningssalarna.

Bland deltagarna märktes en stor variation av representanter från såväl privat som offentlig sektor. Fler kommuner fanns representerade i år, vilket kan ha varit ett resultat av mer riktade marknadsföringsinsatser. Flera ideella organisationer fanns också på plats, liksom ett stort antal representanter från Hyresgästföreningens olika regionförbund. Genom ett sponsrat samarbete med Uppsala kommun kunde ett 20-tal studenter i år erbjudas gratisplatser på konferensen – ett välkommet tillskott i diskussionerna på sessionerna.

IBF:s avgående prefekt Irene Molina inledde Bostadsmötet tillsammans med Uppsalas kommunalråd Erik Pelling (S). Därefter följde fyra plenarföreläsningar från olika vetenskapsdiscipliner. Förutom IBF:s egna forskare Bo Bengtsson och Stina Fernqvist var Anna-Sara Lind från juridiska institutionen och Marcus Knutagård från Socialhögskolan i Lund inbjudna för att ge sitt perspektiv på temat Rätten till bostad.

Under de fyra sessionsblocken som sedan följde fick deltagarna välja mellan 16 olika sessioner, där IBF:s forskare tillsammans med praktiker och forskare från andra institutioner delade med sig av sina erfarenheter och forskningsresultat. Bland sessionsämnena fanns till exempel ”Socialbostäder – hinder, problem och möjligheter”, ”Vräkningar av barnfamiljer” och ”Effekter av reformer på bostadsmarknaden”. Flest besökare lockade sessionen ”Flyktinginvandring och segregation: ny bosättningsstrategi för nyanlända nationellt och lokalt?” med presentationer från den pågående Mottagandeutredningen på Regeringskansliet och Uppsala kommun.

Dag två inleddes med att Formas höll ett frukostmöte med anledning av den nya utlysningen ”Forskning för en social bostadspolitik”. Efter förmiddagens sessioner samlades alla åter i aulan för att ta del av en paneldebatt, där organisationsföreträdare och politiker försökte besvara frågan Bostad åt alla – men hur? Medverkade gjorde Erik Pelling (S), kommunalråd i Uppsala, Therez Olsson (M), kommunalråd i Uppsala, Åsa Johansson, ordförande i SABO:s styrelse, Reinhold Lennebo, VD Fastighetsägarna Sverige, Nooshi Dadgostar (V), bostadspolitisk talesperson, Martin Hofverberg, boendeekonom Hyresgästföreningen och Daniel Carlenfors, ordförande i Alla ska kunna bo kvar. Moderator var IBF:s forskare i sociologi Dominika Polanska.

Konferensen sista anförande hölls av Alf Karlsson (MP), statssekreterare till bostadsminister Peter Eriksson. Alf Karlsson redogjorde för regeringens bostadspolitik och efter att ha belyst några konkreta budgetsatsningar, följde en frågestund ledd av IBF:s professor i kulturgeografi Roger Andersson.


Om Bostadsmötet
Bostadsmötet (tidigare Bostadsveckan) är en tvådagarskonferens som IBF anordnar var 18:e månad. Årets konferens var den 16:e i ordningen. Konferensen är en mötesplats för vänder sig till aktörer, intresseföreningar, politiker, tjänstemän och övriga som arbetar med bostadsfrågor. Deltagarna får lyssna på talare från näringslivet och politiken som diskuterar heta bostadspolitiska frågor, men även ta del av de senaste forskningsrönen under populärvetenskapliga former. Nästa Bostadsmöte hålls våren 2019. Välkommen att höra av dig med förslag på tema!