Politiskt förtroende bland invandrare
2013-11-18

Arbetsgivares kontroll över anställdas resande
2013-11-11

Sverige i 1700-talets kosmopolitiska värld
2013-11-04

Gemensam struktur vid bedömning av vårdbidrag
2013-10-28

Reproduktion och omvandling av etnisk boendesegregation i Stockholm
2013-10-21

Bostäder och bostadspolitik
2013-10-14 

Attityder till miljöskydd och naturen -­ två skilda frågor
2013-10-07

Bio-objektifiering av ny medicinsk teknologi
2013-09-24

Flytta nära familjen?
2013-09-17

Bankverksamhet och konkurrens
2013-09-10

Ny utgåva av Demokrati och brukarutvärdering
2013-09-02

Svenskt järn i den framväxande atlantekonomin
2013-08-26

En undersökning om invandrare och invandrarföreningar
2013-08-16

Kvinnliga migrantarbetare och facket
2013-08-12

Variationer i arkitektur och möjligheter till återhämtning
2013-07-24

Löneutveckling bland invandrade och infödda
2013-07-17

Samspelet mellan människa och djur i urbanpolitiken
2013-06-25

Den globala bankverksamheten
2013-06-17

Bostadsområden och politisk rekrytering
2013-06-10

Leder individuella inkomstgräser i bostadsbidragssystemet till ökade förvärvsinkomster?
2013-05-27

Trianguleringsmetoden
2013-05-20

Kollektivtrafik som alternativ till privat bilism
2013-05-13

Inomhusmiljöns påverkan på trivseln i svenska lägenheter
2013-05-06

Svenskar på besök i 1700-talets London
2013-04-29

Kan det uppstå välfärdsvinster vid en eventuell utfasning av bruksvärdesystemet?
2013-04-22

Grannskapseffekter och val av bostadsområden
2013-04-15

Var ska de nyanlända bo?
2013-04-08

Etniska minoriteters flyttmönster i Europa
2013-03-28

Bioobjekt på 2000-talet
2013-03-19

Jubileumsbok från Arkitekturmuseet
2013-03-12

Uppsala Lecture in Housing and Urban Research
2013-01-29

IBF flyttar till Uppsala
2013-01-29

Evert Vedung i utvärderingsträdet
2013-01-09

IBF:are har tagit fil.lic.-examen
2013-01-02

Pengar till IBF-forskare
2012-12-20

Ny bok om Äldres boende
2012-12-14

Internationell encyklopedi om bostadsforskning
2012-12-07

Satsningar på föreningsliv
2012-11-30

Första bostaden och föräldraskapet
2012-11-23

Påverkar vandalism och rädsla priserna i bostadsområdet?
2012-11-09

Betydelsen av utsikt mot naturen vid rehabilitering
2012-10-29

Renovräkning
2012-10-23

Träffsäkerheten i fastighetsvärderares prognoser
2012-10-16

Önskemål om kommunal service
2012-10-09

Finansialisering
2012-09-28

En utvärdering av individuella inkomstgränser för makar med barn
2012-09-24

Utvärdering och nätverksstyrning
2012-09-17

Gröna städer och hälsa
2012-09-10

Bio-objekt och bio-objektifiering
2012-09-03

Finansiering av vägar och järnvägar
2012-08-27

Etnisk mångfald, välfärdspolitik och EU
2012-08-20

Tjänsteresor, restid och arbetstid
2012-08-06

Internationell handbok om bostadsforskning
2012-07-30

Det urbanas syntax
2012-07-23

”Hushållning” centralt i 1700-talets samhällssystem

2017-11-17

Göran Rydén, professor i ekonomisk historia vid IBF, redogör i en ny artikel för hur idéer om hushållning var grundläggande för hur det svenska 1700-talssamhället var organiserat.

Begreppet hushållning var centralt i det svenska 1700-talstänkandet, och figurerade inom många olika genrer och på olika plan. Den överordnade principen var den gudomliga hushållningen, eller Oeconomia Naturae som den kallades av Linné. Inordnade i denna tänkte man sig en statlig hushållning och befolkningens privata hushållning. Det grundläggande draget i denna modell var den hierarkiska strukturen, med en husbonde som styrde över hushållets övriga medlemmar, det kunde vara gud, monarken eller den enskilde husbonden.

Tidigare forskning har främst diskuterat den nationella hushållningen. Göran Rydéns artikel, som bygger på en analys av centrala 1700-talstexter, visar också på betydelsen av den nationella hushållningen, men konstaterar samtidigt att denna alltid var kopplad till den gudomliga och privata hushållningen; staten hörde samman med gud och landets befolkning.

Tankar om hushållning fanns även på andra platser i det svenska samhället och inom bergsbruket talade man om en speciell brukshushållning. Artikeln betonar hur man tänkte sig det ”flitiga arbetet” som det kitt som höll samman de olika nivåerna av hushållning, där husbonden hade rätt att kräva arbete från hushållets övriga medlemmar. 


Artikeln ”Balancing the Divine with the Private: The Practice of Hushållning in Eighteenth-Century Sweden” ingår i den nyutkomna antologin Cameralism in Practice. State Administration and Economy in Early Modern Europe. Redaktörer är Marten Seppel och Keith Tribe.

Mer information finns på förlagets hemsida.