Politiskt förtroende bland invandrare
2013-11-18

Arbetsgivares kontroll över anställdas resande
2013-11-11

Sverige i 1700-talets kosmopolitiska värld
2013-11-04

Gemensam struktur vid bedömning av vårdbidrag
2013-10-28

Reproduktion och omvandling av etnisk boendesegregation i Stockholm
2013-10-21

Bostäder och bostadspolitik
2013-10-14 

Attityder till miljöskydd och naturen -­ två skilda frågor
2013-10-07

Bio-objektifiering av ny medicinsk teknologi
2013-09-24

Flytta nära familjen?
2013-09-17

Bankverksamhet och konkurrens
2013-09-10

Ny utgåva av Demokrati och brukarutvärdering
2013-09-02

Svenskt järn i den framväxande atlantekonomin
2013-08-26

En undersökning om invandrare och invandrarföreningar
2013-08-16

Kvinnliga migrantarbetare och facket
2013-08-12

Variationer i arkitektur och möjligheter till återhämtning
2013-07-24

Löneutveckling bland invandrade och infödda
2013-07-17

Samspelet mellan människa och djur i urbanpolitiken
2013-06-25

Den globala bankverksamheten
2013-06-17

Bostadsområden och politisk rekrytering
2013-06-10

Leder individuella inkomstgräser i bostadsbidragssystemet till ökade förvärvsinkomster?
2013-05-27

Trianguleringsmetoden
2013-05-20

Kollektivtrafik som alternativ till privat bilism
2013-05-13

Inomhusmiljöns påverkan på trivseln i svenska lägenheter
2013-05-06

Svenskar på besök i 1700-talets London
2013-04-29

Kan det uppstå välfärdsvinster vid en eventuell utfasning av bruksvärdesystemet?
2013-04-22

Grannskapseffekter och val av bostadsområden
2013-04-15

Var ska de nyanlända bo?
2013-04-08

Etniska minoriteters flyttmönster i Europa
2013-03-28

Bioobjekt på 2000-talet
2013-03-19

Jubileumsbok från Arkitekturmuseet
2013-03-12

Uppsala Lecture in Housing and Urban Research
2013-01-29

IBF flyttar till Uppsala
2013-01-29

Evert Vedung i utvärderingsträdet
2013-01-09

IBF:are har tagit fil.lic.-examen
2013-01-02

Pengar till IBF-forskare
2012-12-20

Ny bok om Äldres boende
2012-12-14

Internationell encyklopedi om bostadsforskning
2012-12-07

Satsningar på föreningsliv
2012-11-30

Första bostaden och föräldraskapet
2012-11-23

Påverkar vandalism och rädsla priserna i bostadsområdet?
2012-11-09

Betydelsen av utsikt mot naturen vid rehabilitering
2012-10-29

Renovräkning
2012-10-23

Träffsäkerheten i fastighetsvärderares prognoser
2012-10-16

Önskemål om kommunal service
2012-10-09

Finansialisering
2012-09-28

En utvärdering av individuella inkomstgränser för makar med barn
2012-09-24

Utvärdering och nätverksstyrning
2012-09-17

Gröna städer och hälsa
2012-09-10

Bio-objekt och bio-objektifiering
2012-09-03

Finansiering av vägar och järnvägar
2012-08-27

Etnisk mångfald, välfärdspolitik och EU
2012-08-20

Tjänsteresor, restid och arbetstid
2012-08-06

Internationell handbok om bostadsforskning
2012-07-30

Det urbanas syntax
2012-07-23

Begränsade språkkunskaper bland svenska pensionärer i Spanien

2018-02-05

Många svenska pensionärer som flyttar till Spanien lär sig inte att prata spanska. En ny studie som undersöker pensionärernas integration i det spanska samhället visar att sociala kontakter mellan skandinaviska pensionärer och den spanska lokalbefolkningen är begränsade.

Många pensionärer från Sverige och andra nordeuropeiska länder flyttar till Spanien, antingen permanent eller över vintrarna. En intressant aspekt av denna migration är de flerspråkiga miljöer som uppstår på orter med många utländska pensionärer. Inom ramen för ett stort EU-projekt har Per Gustafson, forskare vid IBF, tillsammans med norska kollegan Ann Elisabeth Laksfoss Cardozo studerat språkanvändning och språkmiljöer i den spanska regionen Alicante, där stora grupper svenska och norska pensionärer har bosatt sig. I en aktuell artikel undersöker de pensionärernas språkanvändning och hur den hänger samman med deras integration eller sociala inkludering i Spanien.

Många nordiska pensionärer i Spanien har begränsade kunskaper i spanska. Det gäller i synnerhet de som inte flyttat ut permanent utan bor säsongsvis i Spanien. Samtidigt är de områden där de flesta bosätter sig i hög grad flerspråkiga miljöer. Engelska används i stor utsträckning i lokala butiker och andra företag, delvis för att de spanska kustområdena är populära turistmål. I många sammanhang kan pensionärerna också använda sitt modersmål, eftersom många utflyttade svenskar och andra nordbor driver butiker, konsultfirmor, läkarmottagningar med mera i de spanska kustområdena. Dessutom finns ett rikt skandinaviskt föreningsliv. Så i det vardagliga livet klarar man sig ganska bra utan att kunna spanska.

I denna språkmiljö är sociala kontakter mellan skandinaviska pensionärer och den spanska lokalbefolkningen begränsade. Ändå upplever de flesta pensionärer att de känner sig hemma och är socialt inkluderade i Spanien. Men det handlar i första hand om inkludering i en utlandssvensk gemenskap i Spanien, inte om integration i det spanska samhället. Spanjorerna, å sin sida, uppfattar ofta de utländska pensionärerna som turister eller tillfälliga besökare snarare än som invandrare och nya invånare. Det innebär å ena sidan att det blir ännu svårare för de pensionärer som faktiskt vill lära sig spanska och få kontakter med spanjorerna. Å andra sidan innebär det, lite paradoxalt, att de flesta spanjorer inte uppfattar de utländska pensionärernas dåliga språkkunskaper och bristande integration i det spanska samhället som något större problem, så länge pensionärerna bara respekterar spanska lagar och regler.

Artikeln ”Language use and social inclusion in international retirement migration” är publicerad i tidskriften Social Inclusion.