Arbeta hos oss

Utlysta lediga lärartjänster utannonseras alltid via universitetets hemsida, IBF:s hemsida samt tidningen Universitetsläraren. Övriga tjänster utannonseras via universitetets hemsida, IBF:s hemsida, arbetsförmedlingens hemsida.

Forskare som önskar placera ett externfinansierat projekt vid IBF kan kontakta prefekten. Detsamma gäller utländska gästforskare som önskar vistas vid IBF under någon period.


Vi har inga lediga tjänster just nu.