Press

IBF forskar om boendet, bostäder och staden i vid bemärkelse. Exempel på forskningsämnen är: bostadspolitik, boendepreferenser, prissättning på bostadsmarknaden, flyttmönster, segregering och samhälls- och stadsplanering i relation till exempelvis demokratifrågor och hälsoaspekter.

Ämnesmässigt har IBF en tyngdpunkt i kulturgeografi, nationalekonomi, sociologi och statsvetenskap, men vi har också forskare inom ekonomisk historia, kulturantropologi och miljöpsykologi.
 

Kontakt

Kontakta vår informatör om du vill komma i kontakt med forskare inom ett visst kompetensområde, alternativt hör av dig till våra forskare direkt via kontaktuppgifterna i personallistan längre ned.

Informatör
Ulrika Wahlberg, informatör, 018-471 65 03, ulrika.wahlberg@ibf.uu.se

Uppsala universitets presstelefon
Du är också välkommen att kontakta universitetets
centrala presstelefon under kontorstid:  
Tel: 070-167 92 96 eller skicka e-post till presskontakt@uadm.uu.se

  


Anställda och övriga verksamma

Länkarna nedan leder till universitetets personalkatalog

Våra forskningsprogram

IBF driver två stora forskningsprogram där många av våra forskare medverkar utifrån olika perspektiv:

Följ institutets arbete

Välkommen att läsa vårt nyhetsbrev! Här presenterar vi aktuell forskning och information om IBF på ett lättillgängligt sätt. Nyhetsbrevet utkommer med tryckta nummer tre nummer per år.

Skriv till ulrika.wahlberg@ibf.uu.se
om du vill prenumerera.