Disputation: Helen Ekstam

2016-10-31

På fredag den 4 november disputerar Helen Ekstam med den sociologiska avhandlingen Trångboddhet: Mellan bostadsstandard och boendemoral.

Tid
Fredagen 4 november kl. 10:00

Plats
Eva Netzeliussalen (10:K102), Blåsenhus, von Kraemers allé 1A, Uppsala,

Språk
Svenska

Opponent
Universitetslektor Margareta Popoola,
Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare, Malmö högskola

Handledare
Professor Tora Holmberg, Sociologiska institutionen

Avhandlingen är en sammanläggningsavhandling med följande delarbeten:
1. Om trångboddhet: Hur storleken på våra bostäder blev ett välfärdsproblem
2. Residential Crowding in a "Distressed" and a "Gentrified" Neighbourhood - Towards an Understanding of Crowding in "Gentrified" Neighbourhoods
3. Objective and subjective residential crowding in an everyday housing context: A study of the crowded population in four different neighbourhoods in Stockholm, Sweden

Läs avhandlingen
Trångboddhet: Mellan bostadsstandard och boendemoral.

Nyheter