Boende och bostadspolitik i förändring

Forskningsprogrammet samlar forskare och forskning från institutets olika discipliner med fokus på boende och bostadspolitik i vid bemärkelse. Ämnen som bostadsmarknad och bostadspolitik, integration och segregation, boendekostnader och finansiell stabilitet, hållbarhet och hälsa i boende och stadsmiljö, är centrala.

Forskningen bedrivs vid den internationella forskningsfronten, men också i nära men oberoende samverkan med det omgivande samhället. I programmets seminarieserie dryftas övergripande forskningsproblem och texter granskas för vidare utveckling och fördjupning tillsammans med inbjudna forskare från andra universitet i Sverige och utomlands. På den här webbsidan kan du läsa mer om specifika projekt och forskare samt ta del av forskningsresultat inom ramen för programmet.

Välkommen!