Research projects

Housing Studies

Housing establishment gives children?
Cecilia Enström Öst, Mats Wilhelmsson, Bo Malmberg 

Environmental Influences on Psychological Restoration Processes
Terry Hartig

Att skapa socialt blandade bostadsområden - problem och möjligheter
Roger Andersson, Emma Holmqvist, Zara Bergsten 

Modelling affordable housing provision in the U.K.
Brett Christophers

Restorative Experience in the Formation of Place Attachments and Place Identity
Terry Hartig

Varför så olika? Nordisk bostadspolitik i jämförande historiskt ljus
Bo Bengtsson, Erling Annaniassen (NOVA), Lotte Jensen (Københavns univeristet), Hannu Ruonavaara (Åbo universitet), Jón Rúnar Sveinsson (Islands universitet)

Välfärdsstaten och de nyanlända. Politik för flyktingars bosättning i Sverige, Danmark och Norge
Bo Bengtsson, Karin Borevi, Gunnar Myrberg

The political economy of housing in early-twenty-first-century Sweden
Brett Christophers
 


Urban Studies

Controversial connections. Human/animal relations in the city
Tora Holmberg

Mångfaldens dilemman. Ett tvärvetenskapligt forskningsprogram om etnisk integration och segregation i staden
Roger Andersson, programansvarig

Dilemmas of participatory network planning. Sustainability, democracy and planning in France, the Netherlands, Spain and Sweden
Clarissa Kugelberg, Nils Hertting, Marianne Danielsson  

Environmental Influences on Psychological Restoration Processes
Terry Hartig

Utvärdering i resultatstyrning, nätverksstyrning och brukarstyrning
Evert Vedung (kontaktperson), Nils Hertting

Att skapa socialt blandade bostadsområden - problem och möjligheter
Roger Andersson, Emma Holmqvist, Zara Bergsten

Nordic welfare states and the dynamics and effects of ethnic residential segregation (NORFACE)
Koordinator: Mari Vattovaara, Helsinki university. Nationell projektledare: Roger Andersson, Emma Holmqvist, Lina Bergström

Place, Public Space and Power # 2
Mats Franzén

Urban separatism - självsegregering i den svenska staden
Irene Molina, Kenny Jansson, Karin Grundström  

Restorative Experience in the Formation of Place Attachments and Place Identity
Terry Hartig

 


Social Change

Den svenska välfärdsstatens legitimitet
Anders Lindbom

Brukarutvärdering
Evert Vedung

Equal work-places in a world of inequality: A study of the factors that promote gender equality and ethnic equality at Swedish work-places
Kristina Boréus

Etnisk organisering och politisk integration i storstaden
Bo Bengtsson, Nils Hertting, Gunnar Myrberg

Mångfaldens dilemman: Etnisk integration och segregaton i staden

Nordic welfare states and the dynamics and effects of ethnic residential segregation (NORFACE)
Koordinator: Mari Vattovaara, Helsinki university. Nationell projektledare: Roger Andersson, Emma Holmqvist, Lina Bergström 

Restorative Experience in the Formation of Place Attachments and Place Identity
Terry Hartig

The Welfare State in Transition
Anders Lindbom 

Those left behind - Female migration and the transnational family in Latin America
Aina Tollefsen, Aida Aragao-Lagergren, Diana Mulinari, Irene Molina

Utvärdering i politik och förvaltning
Evert Vedung

Åldersskillnader i parförhållanden och synkroniserad pensionering
Per Gustafson, Urban Fransson