Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)

Tisdagsseminarium

  • Datum: 29 maj, kl. 13.15–15.00
  • Plats: IBF IBF, seminarierummet, Trädgårdsgatan 18
  • Kontaktperson: camilla.scheinert@ibf.uu.se
  • Seminarium

Tisdagsseminarium

Titel: meddelas senare

Författare: Simon

Kontakta Miguel Martinez för mer information