Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)

Rebellious Mourning: The Collective Work of Grief

  • Datum: 05 juni, kl. 13.15–15.00
  • Plats: IBF IBF, seminarierummet, Trädgårdsgatan 18
  • Kontaktperson: camilla.scheinert@ibf.uu.se
  • Seminarium

Tisdagsseminarium

Titel: Rebellious Mourning: The Collective Work of Grief

Författare: Cindy Milstein

Kontakta Miguel Martinez för mer information