Uppsala Lecture in Housing and Urban Research

IBF arrangerar Uppsala Lecture in Housing and Urban Research varje år. Föreläsningen hålls av en internationellt ledande forskare inom bostads- och urbanforskning.

Se 2018 Lecture med Karl Schlögel

Om Uppsala Lecture in Housing and Urban Research

Utmärkelsen Uppsala Lecture in Housing and Urban Research tilldelas internationellt ledande forskare inom bostads- och urbanforskningsområdet.

IBF vill på detta sätt synliggöra och stimulera till bostads- och urbanforskning av högsta kvalitet - lokalt, nationellt och internationellt. Gemensamt för våra föreläsare är att de:

 • har väsentligen bidragit till/förändrat forskningen inom IBF:s område på ett sätt som har akademisk relevans bortom det empiriska tillämpningsområdet
 • är både väletablerade på fältet samt bedriver pågående stark forskning
 • producerar aktuell, utmanande och samhällsrelevant forskning som är av publikt och brett intresse
 • Karl Schlögel part 1

 • Karl Schlögel part 2

 • Karl Schlögel part 3

 • David Harvey part 1

 • David Harvey part 2

 • Li Zhang part 1

 • Li Zhang part 2

 • Edward Glaeser part 1

 • Edward Glaeser part 2

 • Gerry Stoker

 • Sharon Zukin part 1

 • Sharon Zukin part 2

 • Loïc Wacquant part 1

 • Loïc Wacquant part 2

2018: Karl Schlögel

"How to Read East European Cities- Bringing back space into history"

Professor Karl Schlögel har utsetts till årets föreläsare inom Uppsala Lecture. Karl Schlögel som är historiker och författare håller sin öppna föreläsning i Humanistiska teatern den 10 oktober. Karl Schlögel (f.1948) kommer att tala på temat historisk förändring och rummets betydelse, och tar sin utgångspunkt i Östeuropas urbana utveckling under efterkrigs-tiden.

I Sverige är han kanske mest känd för sin bok Terror och dröm. Moskva år 1937. Den kom på tyska 2008 och i en svensk översättning 2011.

En annan betydlesefull bok är Im Raume lesen wir die Zeit. Über Zivilisationsgeschichte und Geopolitik, från 2003. Översatt till engelska 2016: In Space We Read Time-On the History of Civilization and Geopolitics.

Karl Schlögel har erhållit flera utmärkelser, såsom Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung och Franz-Werfel Menschenrechtspreis och har varit en återkommande gästforskare i såväl USA som i Östeuropa.

2017: David Harvey

"Visualizing Capital"

David Harvey (f. 1935), välrenommerad professor i antropologi och geografi vid the Graduate Center of the City University of New York (CUNY), är en världsledande teoretiker inom fältet urbana studier. Hans 26 böcker tillhör urbanforskningens mest lästa och hans webb-sända lektioner om Marx’ Kapitalet följs av miljoner runt om i världen.

David Harveys betydelse som geograf, urbanforskare och förnyare av marxismen är svår att överskatta, men han är också en stark förespråkare för rörelser som ”Rätten till staden”.

David Harveys har sedan tidigare band till Uppsala universitet. 1960-1961 var han post-doc vid kulturgeografiska institutionen och år 2000 utnämndes han till hedersdoktor vid universitetet.

2016: Li Zhang

"Battles Over Green Space: Land Disputes, Rights Activism, and Emerging Publics in Urban China"

Li Zhang är professor i antropologi och tillförordnad dekan för den samhällsvetenskapliga fakulteten vid University of California, Davis. Hennes forskning handlar om de sociala, politiska och kulturella följderna av marknadsreformerna och samhällsomvandlingen i dagens postsocialistiska Kina.

Abstract

China’s urban reforms have generated new forms of tensions and contradictions between different social sectors, while engendering a nascent form of urban publics. This talk examines the widespread urban land disputes between real estate developers and residents, and explores the nature of such emerging urban activism and the reconfiguration of postsocialist power relations and popular politics.

2015: Edward Glaeser

"The Urban Century – An Urban World"

Edward Glaeser is the Fred and Eleanor Glimp Professor of Economics in the Faculty of Arts and Sciences at Harvard University. His research is, in many respects pioneering when it comes to a greater understanding of housing bubbles for example. He has launched several theories in the fields of urban growth, price determination and poverty.

Abstract

Despite the rise of new technologies that enable long distance connectivity, humanity has become an increasingly urban species. Why have cities remained so vital? What are the greatest urban challenges and how can the cities of the developing world become more humane?

2012: Loïc Wacquant

"Paradoxes of ghettoization"

2012 års föreläsning hölls av den fransk-amerikansk sociologen professor Loïc Wacquant. Loïc Wacquant är verksam vid University of California, Berkeley. Han är också knuten till Centre de sociologie européenne i Paris.

 

2010: Susan J. Smith

"The crisis of residential capitalism: a tale of three markets and four visions"

Den första att hålla Uppsala Lecture in Housing and Urban Research var Susan J. Smith, professor i kulturgeografi vid University of Cambridge.

Tyvärr finns det inget filmat material från Susan. J. Smiths föreläsning.