Kommunala strategier för hushåll med en svag ställning på bostadsmarknaden

  • Date: –15:00
  • Location: IBF IBF, seminarierummet, Trädgårdsgatan 18
  • Contact person: camilla.scheinert@ibf.uu.se
  • Seminarium

A Housing and Society Seminar

Title:Kommunala strategier för hushåll med en svag ställning på bostadsmarknaden

Author: Anna Granath Hansson, KTH

Language: Swedish

Contact Miguel Martinez for more information