Vy över Uppsala med domkyrkan i förgrunden

Vi forskar om boendet och staden

Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) är ett mångvetenskapligt institut som bedriver samhällsvetenskaplig forskning på temat bostad och städer.

Framsida nyhetsbrev

IBF:s Nyhetsbrev

Nyhetsbrev nr 2 / 2023 handlar bland annat om gängvåldets grannskapseffekter, ett samlingsverk om bostadspolitiken och flera nya forskningprojekt - bland annat en stor studie om äldres boendepreferenser i mindre kommuner.

  

  

Läs mer om vårt nyhetsbrev

  

Senast uppdaterad: 2024-04-22