Vi forskar om boendet och staden

IBF är ett tvärvetenskapligt institut inom bostads- och urbanforskning. Vi forskar om bostadspolitik, flyttmönster, gentrifiering, segregering, social hållbarhet och samhälls- och stadsplanering i relation till exempelvis demokratifrågor och hälsoaspekter.

Läs mer om vår forskning

Nyhetsbrev nr 1 2019

Nyhetsbrev nr 1 2019 handlar mycket om IBF:s 25-årsjubileum, men också om stigmatisering av förortsområden, samverkan med Uppsala kommun och forskningspris till IBF:s professor i ekonomisk historia Göran Rydén. Krönikan handlar om den nyutkomna boken Renovräkt

  

Läs äldre nyhetsbrev

Prenumerera