Vy över Uppsala med domkyrkan i förgrunden

Vi forskar om boendet och staden

Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) är ett tvärvetenskapligt institut som bedriver samhällsvetenskaplig forskning på temat bostad och städer. Vi forskar bland annat om bostadspolitik, flyttmönster, gentrifiering, segregering, social hållbarhet och samhälls- och stadsplanering – i relation till exempelvis demokratifrågor och hälsoaspekter.

Läs mer om IBF:s forskning