Vy över Uppsala med domkyrkan i förgrunden

Vi forskar om boendet och staden

Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) är ett mångvetenskapligt institut som bedriver samhällsvetenskaplig forskning på temat bostad och städer.

Framsida nyhetsbrev nr 2 2021

IBF:s Nyhetsbrev

Nyhetsbrev nr 1 / 2022 handlar bland annat rapporten Marknadsmakt och besittningsskydd, citysamverkan samt ett forskarporträtt av Roger Andersson som har forskat om segregation under 30 år.

  

  

Läs mer om vårt nyhetsbrev

  

Senast uppdaterad: 2022-09-30