Vy över Uppsala med domkyrkan i förgrunden

Vi forskar om boendet och staden

Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) är ett mångvetenskapligt institut som bedriver samhällsvetenskaplig forskning på temat bostad och städer.

Framsida nyhetsbrev nr 1 2023

IBF:s Nyhetsbrev

Nyhetsbrev nr 1 / 2023 handlar bland annat om flyttkedjor, rätten till bostad och en forskarskola om klimatomställnig samt ett forskarporträtt på universitetslektorn i sociologi Susanne Urban.

  

  

Läs mer om vårt nyhetsbrev

  

Senast uppdaterad: 2023-12-05