Vi forskar om boendet och staden

IBF är ett tvärvetenskapligt institut med inriktning mot bostads- och urbanforskning. Vi forskar bland annat om bostadspolitik, flyttmönster, gentrifiering, segregering, social hållbarhet och samhälls- och stadsplanering i relation till exempelvis demokratifrågor och hälsoaspekter.

Läs mer om vår forskning