Vi forskar om boendet och staden

IBF är ett tvärvetenskapligt institut med inriktning mot bostads- och urbanforskning. Vi forskar bland annat om bostadspolitik, flyttmönster, gentrifiering, segregering, social hållbarhet och samhälls- och stadsplanering i relation till exempelvis demokratifrågor och hälsoaspekter.

Läs mer om vår forskning

IBF:s nyhetsbrev nr 1 2020

Nyhetsbrev nr 1 2020

Nyhetsbrev nr 1 2020 handlar om boken Ockuperat! Svenska husockupationer 1968–2018, rapporten Grannskapseffekter och politik och planering för minskad segregation och ett nytt samarbete med nationalekonomiska institutionen och Uppsala kommun kring kvantitativ urbanforskning. Krönikan handlar om utanförskap.
 

Läs äldre nyhetsbrev

Prenumerera