Vy över Uppsala med domkyrkan i förgrunden

Vi forskar om boendet och staden

Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) är ett mångvetenskapligt institut som bedriver samhällsvetenskaplig forskning på temat bostad och städer.

Läs mer om IBF:s forskning

Senast uppdaterad: 2021-07-26