Färgrann illustration med hus och blå himmel

Bostadsmötet 2022

11–12 maj   |  Universitetshuset   |  Uppsala

Bostadsmötet 2022 äger rum 11–12 maj

Bostadsfrågan har blivit allt viktigare i samhällsdebatten, inte minst utifrån ekonomiska och sociala aspekter. Hotet om en drastisk klimatförändring har aktualiserat nya perspektiv på frågan. Vårt sätt att bo, bygga, planera städer, förflytta oss och leva i urbana miljöer måste ställas om.

Programmet för 2022 år Bostadsmöte håller på att tas fram. Så snart det är klart publicerar vi det här.

Om bostadsmötet

Bostadsmötet är en tvådagarskonferens som IBF anordnar var 18:e månad. Konferensen är en mötesplats för aktörer, intresseföreningar, politiker, tjänstemän och övriga som arbetar med bostadsfrågor. Bostadspolitiska frågor diskuteras och de senaste forskningsrönen presenteras under populärvetenskapliga former.

Frågor

Välkommen att höra av dig om det är någonting du undrar över!

Kontakta vår informatör Ulrika Wahlberg
ulrika.wahlberg@ibf.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-11-15