tack alla deltagare på Bostadsmötet!

Årets Bostadsmöte, som var det 17:e i ordningen, samlade drygt 200 deltagare från många delar av landet. På plats fanns representanter från bland annat branschorganisationer och aktörer, intresseföreningar, kommuner, länsstyrelser, statliga myndigheter och akademin. 

Temat var Bygga och bo i omställningstaden. Konferensen inleddes med ett förinspelat tal som hölls av klimatprofessor Kevin Anderson, som poängterade att tiden är knapp för att nå målen i Parisavtalet och att det är brådskande att ställa om bostadssektorn till att bli koldioxidneutral. 


Filmen finns också på IBF:s filmkanal på MedFarm Play.


Här kan du läsa mer om innehållet på konferensen: 

Till programmet

Sponsorer

OM BOSTADSMÖTET

Bostadsmötet (tidigare Bostadsveckan) är en tvådagarskonferens som IBF anordnar var 18:e månad. 2019 års konferens blir den 17:e i ordningen. Konferensen är en mötesplats för aktörer, intresseföreningar, politiker, tjänstemän och övriga som arbetar med bostadsfrågor. Deltagarna får lyssna på talare från näringslivet och politiken som diskuterar heta bostadspolitiska frågor, men även ta del av de senaste forskningsrönen under populärvetenskapliga former.